Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2009

2η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ IAIDOΤην Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2009 και με ιδιαίτερη επιτυχία, ολοκληρώθηκε η 2η Εκπαιδευτική Ημερίδα Διαιτησίας Iaido, υπό την αιγίδα της ΕΟΚΙΝ και την επιμέλεια της Τεχνικής Επιτροπής.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οικοδεσπότες αυτής της διοργάνωσης ΑΣΣΧΟΠ - FURYU ATHENS DOJO και την ιδιαίτερη επιμέλεια του κ. Σ. Δροσουλάκη, καθώς και στον sensei Oda Katsuo (8 Dan Hanshi Iaido, 7 Dan Kyoshi Kendo) που με την θεωρητική και πρακτική διδασκαλία του συνεχίστηκε η εκπαίδευση των ελλήνων yudansha στον δρόμο προς ορθές και τεκμηριωμένες διαιτησίες.

Οι σημειώσεις που ακολουθούν προέρχονται από την Ημερίδα και παρόλο που δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την καθεαυτή διδασκαλία είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την υπενθύμιση των σημαντικότερων σημείων.

Η διδασκαλία ξεκίνησε με το τυπικό – διαδικαστικό μέρος της σωστής εναλλαγής των διαιτητών, χαιρετισμών, χειρισμών σημαιών και προσφώνησης των εντολών.

Στο Θεωρητικό μέρος και λαμβάνοντας υπόψη τη διδασκαλία της 1ης Ημερίδας, θεωρήθηκε δεδομένη η πολύ καλή γνώση όλων των σημείων προσοχής κατά την εκτέλεση των kata, όπως αυτά αναφέρονται στο Εγχειρίδιο της ZNKR με τίτλο «Zen Nippon Kendo Renmei Iai» (έκδοση στα αγγλικά Μαρτίου 2004), καθώς επίσης και των κανονισμών διεξαγωγής αγώνων τόσο από την πλευρά των αγωνιζόμενων όσο και από την πλευρά των διαιτητών όπως αναφέρονται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο της ZNKR με τίτλο «The Regulations of Iaido Shiai and Shinpan» & «The subsidiary rules of Iaido Shiai and Shinpan» (αναθεωρημένη έκδοση 1η Οκτωβρίου 1996).
Κατόπιν τούτου, αφιερώθηκε ο απαιτούμενος χρόνος για την απάντηση ορισμένων ερωτήσεων σχετικά με τα αναγραφόμενα σε αυτά τα εγχειρίδια.
Τονίστηκε για άλλη μια φορά η σημασία της πολύ καλής μελέτης αυτών των εγχειριδίων τόσο από τους δασκάλους, όσο και από τους εξεταστές και διαιτητές και κάθε διδασκαλία των kata ή εξήγηση θα πρέπει να δίδεται μέσα από τα κείμενα αυτά.

Στο Πρακτικό μέρος της Ημερίδας, έγιναν προσομοιώσεις αγώνων, όπου οι συμμετέχοντες διαιτητές δοκιμάζονταν αφενός στο εθιμοτυπικό μέρος των αγώνων, αφετέρου στον τρόπο κρίσης και λήψης της τελικής τους απόφασης.
Δοκιμάστηκαν διάφορα σενάρια, όπως για παράδειγμα ένας ή και οι δύο διαγωνιζόμενοι να χάσουν τον χρόνο, ή να μπερδέψουν τη σειρά των kata, ή να πατήσουν έξω από τον διαγραμμισμένο χώρο (shiai jo), με σκοπό να εξασκηθούν οι διαιτητές στη σωστή εφαρμογή των κανονισμών.
Επίσης μετά από κάθε κρίση, εξηγούσε κάθε εκπαιδευόμενος διαιτητής το σκεπτικό με βάση το οποίο έλαβε την απόφασή του και γίνονταν οι σχετικοί σχολιασμοί και παρατηρήσεις πάνω σε αυτά.

Από τις συζητήσεις που ακολούθησαν έγινε σαφές ότι στην περίπτωση όπου οι διαγωνιζόμενοι έχουν αρκετή διαφορά στο επίπεδο εκτέλεσης, η απόφαση είναι σχετικά εύκολη. Ωστόσο όταν το επίπεδο των διαγωνιζόμενων είναι σχεδόν ίδιο, η απόφαση για το ποιος κερδίζει γίνεται πολύ δύσκολη. Επιπλέον δυσκολία υπάρχει από το δεδομένο ότι ένας αγώνας Iaido ΔΕΝ μπορεί να λήξει ισόπαλος. Πρέπει λοιπόν σε κάθε περίπτωση ένας διαιτητής να μπορεί να διακρίνει ακόμα και τις πιο μικρές διαφορές στην εκτέλεση των διαγωνιζόμενων και να είναι σε θέση να ανακηρύξει έναν νικητή τεκμηριώνοντας χωρίς αμφιβολίες την ορθότητα της απόφασής του. Αυτό το σημείο της εκπαίδευσης κρίθηκε ως ιδιαίτερα σημαντικό, αφού η κάθε κρίση θα πρέπει να στηρίζεται στα στοιχεία σωστής εκτέλεσης των kata, όπως αναφέρονται στα παραπάνω εγχειρίδια και στη συνολική εικόνα που παρουσιάζει ο διαγωνιζόμενος κρίνοντας τον με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο «Κεφάλαιο 7» από το εγχειρίδιο της ZNKR με τίτλο «The subsidiary rules of Iaido Shiai and Shinpan»:

1. Βάθος εξάσκησης
2. Εθιμοτυπία
3. Τεχνική:
α) Σωστό Nukitsuke, Kiritsuke
β) Σωστό Sayabanare, Hasuji
γ) Σωστό Chiburi, γωνία
δ) Σωστό Noto
4. Πνευματική κατάσταση (Kokorogama):
α) Ηρεμία
β) Βλέμμα (Metsuke)
γ) Πνεύμα, εγρήγορση (Zanshin), συγκέντρωση, χρονισμός και απόσταση.
5. Το πνεύμα, σπαθί και σώμα σε μία αρμονική ενότητα (Ki Ken Tai Itchi).

Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε με επιτυχία και όλοι οι συμμετέχοντες διέκριναν την αναγκαιότητα της καλύτερης μελέτης των εγχειριδίων και της επανάληψης αντίστοιχων εκπαιδευτικών ενεργειών.

Με τιμή,
Η Τεχνική Επιτροπή Iaido.

Τεχνική Επιτροπή Iaido - Jodo της ΕΟΚΙΝ

Πρόεδρος:
Μ. Παδράς (Iaido 5 Dan, Jodo 2 Dan)
Μέλη:
Κ. Μαντζάρας (Iaido 5 Dan, Jodo 4 Dan)
Γ. Πελέκης (Iaido 5 Dan)
Ι. Κυριακόπουλος (Iaido 4 Dan)
I. Παπαδόπουλος (Iaido 4 Dan)