Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016

15th European Jodo Championship 2016

Το 15o Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Jodo θα πραγματοποιηθεί στις 23 - 25 Σεπτεμβρίου 2016 στην πόλη Magglingen της Ελβετίας.

H επίσημη τριμελής επιτροπής της Παν-Ιαπωνικής Ομοσπονδίας Kendo, θα απαρτίζεται από τους:
1) Mr. Genji KUROGO, Jodo Hanshi 8 Dan,
2) Mr. Susumu YASUMARU, Jodo Kyoshi 8 Dan,
3) Mr. Naotaka MURAKAMI, Jodo Kyoshi 8 Dan.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήσετε την παρακάτω διεύθυνση: http://ejc2016.ch/


Τρίτη 30 Αυγούστου 2016

Τεχνική Επιτροπή Iaido - Jodo της ΕΟΚΙΝ

Πρόεδρος:
Μ. Παδράς (Iaido 5 Dan, Jodo 2 Dan)
Μέλη:
Κ. Μαντζάρας (Iaido 5 Dan, Jodo 4 Dan)
Γ. Πελέκης (Iaido 5 Dan)
Ι. Κυριακόπουλος (Iaido 4 Dan)
I. Παπαδόπουλος (Iaido 4 Dan)