Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011

4ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2011


         Στις 8 - 10 Απριλίου 2011 στην Αθήνα, διεξήχθη με ιδιαίτερη επιτυχία το 4ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Iaido 2011.
Στα πλαίσια αυτού πραγματοποιήθηκαν επίσης Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, Εκπαιδευτική Ημερίδα Διαιτησίας και Εξετάσεις για τους βαθμούς 1-kyu και 1-3 Dan.

Η Τ.Ε. ευχαριστεί θερμά τον Σύλλογο ΑΣΣΧΟΠ / Furyu Dojo Athens για την υποδειγματική διοργάνωση του Πρωταθλήματος και των Εξετάσεων.

                                   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Οι αγώνες που Πανελληνίου Πρωταθλήματος διεξήχθησαν σύμφωνα με τους κανονισμούς της Πανιαπωνικής Ομοσπονδίας Kendo, Zen Nihon Kendo Renmei / ZNKR. (The Regulations of Iaido Shiai and Shinpan and The Subsidiary Rules of Iaido Shiai and Shinpan, ZNKR October 1996) και συμπεριέλαβαν Ατομικές Κατηγορίες με τα εξής αποτελέσματα:

Κατηγορία Mudan (5-1 kyu)
1η θέση: Ροδινός Θ.
2η θέση: Παπαγεωργίου Χ.
3η θέση: Δημητριάδη Μ.
3η θέση: Περλεπέ Κ.
F.S. (Έπαθλο Μαχητικού Πνεύματος): Δράκος Ν.

Κατηγορία Shodan (1 Dan)
1η θέση: Woellwarth Th.
2η θέση: Ρούσσος Γ.
3η θέση: Μανιάτης Χ.
F.S. (Έπαθλο Μαχητικού Πνεύματος): Καντίρ Λ.

Κατηγορία Nidan (2 Dan)
1η θέση: Σακελαρίου - Δήμου Σ.
2η θέση: Μουλαγιάννης Π.
3η θέση: Γερμάνης Ι.
3η θέση: Ψαλτάκης Ι.
F.S. (Έπαθλο Μαχητικού Πνεύματος): Κλάππας Ν.

Κατηγορία Sandan (3 Dan)
1η θέση: Καταρνιάς Κ.
2η θέση: Καραγιάννης Α.
3η θέση: Σκουλίκης Ν.

Ευχαριστούμε θερμά τους διαιτητές για την συνδρομή τους:
Ordynsky Sylvia (Iaido renshi 7 dan), Van Mourik Wim (Iaido 5 dan), Dupin Patric (Iaido 5 dan), Gornicki Krysztof (Iaido 5 dan), Ogi Kogsuharov (Iaido 5 dan), Simonini Michael (Iaido 5 dan), Δροσουλάκη Σπύρο (Iaido 4 dan), Παδρά Μιχάλη (Iaido 4 dan), Ματζάρα Κώστα (Iaido 3 dan), Πελέκη Γιώργο (Iaido 3 dan), Κιουστελίδη Βασίλη (Iaido 3 dan), Κυριακόπουλο Γιάννη (Iaido 3 dan), Παπαδόπουλο Γιάννη (Iaido 3 dan).                                                 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Στις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 10 Απριλίου 2011 οι παρακάτω εξεταζόμενοι απέκτησαν τους βαθμούς τους. Συγχαρητήρια σε όλους.

     1-Kyu: Λάμπρου Δ, Μαργαρίτη Α, Κορομηλάς Α, Σγουμπόπουλος Κ, Βαλατσούκης Φ.
     Shodan (1-Dan): Παράσχου Ν, Ροδινός Θ, Κολιού Ξ, Παπαγεωργίου Χ, Δημητριάδη Μ, Βάντζος Σ, Βογιατζή Τ, Παπακώστας Μ, Γοβατζής Λ, Ανεστόπουλος Α, Παπαδοπούλου Χ, Ζάγκας Ι.
     Nidan (2-Dan): Μανιάτης Χ, Καντίρ Λ, Ρούσσος Γ, von Woellwarth Th.
     Sandan (3-Dan): Κοκκίνου Ε, Μουλαγιάννης Π, Κλάππας Ν, Κοροπούλης Γ, Oreskin V.

Ευχαριστούμε θερμά τους εξεταστές:
Για τον βαθμό 1-kyu:
Δροσουλάκη Σ. Γ. (Iaido 4 dan), Ματζάρα Κ. (Iaido 3 dan), Πελέκη Γ. (Iaido 3 dan).
Για τους βαθμούς 1-3 Dan:
Ordynsky Sylvia (Iaido renshi 7 dan), Van Mourik Wim (Iaido 5 dan), Dupin Patric (Iaido 5 dan), Gornicki Krysztof (Iaido 5 dan) και Simonini Michael (Iaido 5 dan).

Τέλος, θερμές ευχαριστίες σε όλη την ομάδα υποστήριξης της διοργάνωσης, για την εθελοντική συνεισφορά τους στην υποστήριξη και ομαλή διεξαγωγή του Πρωταθλήματος και συγχαρητήρια για την άριστη εκτέλεση του έργου τους.
 
Τ.Ε.

Τεχνική Επιτροπή Iaido - Jodo της ΕΟΚΙΝ

Πρόεδρος:
Μ. Παδράς (Iaido 5 Dan, Jodo 2 Dan)
Μέλη:
Κ. Μαντζάρας (Iaido 5 Dan, Jodo 4 Dan)
Γ. Πελέκης (Iaido 5 Dan)
Ι. Κυριακόπουλος (Iaido 4 Dan)
I. Παπαδόπουλος (Iaido 4 Dan)