Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2009

Συμπληρωματικά Κριτήρια για Αγώνες & Εξετάσεις Iaido

Τα παρακάτω είναι από το εγχειρίδιο της ZNKR με τίτλο «Regulations of Iaido Shiai and Shinpan» (Κανονισμοί αγώνων και διαιτησίας Iaido), αναθεωρημένη έκδοση Οκτωβρίου 1996.

Κεφάλαιο 7: Τα ακόλουθα σημεία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να αποφασιστεί το αποτέλεσμα ενός αγώνα:
1. Βάθος προπόνησης
2. Reigi (Εθιμοτυπία – σωστή συμπεριφορά)
3. Τεχνική:
· Σωστό Nukitsuke, Kiritsuke
· Σωστό Sayabanare, Hasuji
· Σωστό Chiburi, γωνία
· Σωστό Noto
4. Kokoro-gamae. (Πνευματική κατάσταση):
· Πραότητα
· Metsuke (Βλέμμα)
· Πνεύμα, εγρήγορση (Zanshin), συγκέντρωση, χρονισμός και απόσταση.
5. Ki Ken Tai no Itchi. Πνεύμα, σπαθί και σώμα σε μία αρμονική ενότητα.
6. Το IAIDO θα πρέπει να είναι λογικό, καθώς είναι BUDO.
7. Αναφορά γίνεται στο εγχειρίδιο με τίτλο: «Points to look for in Refereeing and Examinations of ZNKR IAI» (Σημεία προσοχής κατά την Διαιτησία και τις Εξετάσεις στο ZNKR IAI).

Συμπεριλαμβάνονται σημειώσεις από το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο του Budo Dosokai 1994, «The Guidance of Reference»


Ακολουθεί περαιτέρω ανάλυση:

Πως ερμηνεύεται το #1 «Βάθος Προπόνησης»
(a) Kurai Dori
Αρχικά το ZNKR Iai είχε σκοπό να εκπαιδεύσει τον Kendoka κατά τον ίδιο τρόπο όπως στα Kendo no Kata, όπου ο Shidachi πρέπει να υποτάξει τον αντίπαλό του επιδεικνύοντας συμπεριφορά απόλυτης αυτοπεποίθησης. Έτσι είναι εξίσου σημαντικό στο Iai να παρουσιάζει “Kurai Dori” ενάντια σε έναν υποθετικό αντίπαλο.
(b) Hin-I / Kigurai
Ο Iaidoka πρέπει να επιδεικνύει ξεκάθαρα ότι «πιέζει» τον αντίπαλό του με το πνεύμα του και με τον τρόπο αυτό να τον υπερνικά.
(c) Jo / Ha / Kyu
Αυτό λέγεται και «Μa» και αναφέρεται στον χρονισμό, η ακριβέστερα στην ισορροπία μεταξύ αργών και γρήγορων κινήσεων. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, κυρίως σε ένα αγώνα μεταξύ 2 υψηλόβαθμων.
(d) Kaso-Teki
Αναφέρεται στον/ους φανταστικό/ους αντίπαλο/ους. Το βλέμμα πρέπει να δείχνει τον σωστό αριθμό και θέσεις όπου βρίσκονται ο/οι αντίπαλος/οι. Ο iaidoka πρέπει να κόβει και να καρφώνει τους σωστούς στόχους.
(e) Cutting
Πρέπει να φαίνεται καθαρά αν πριν από κάθε κόψιμο με το σπαθί υπάρχει «seme», επιθετική συμπεριφορά και αν το monouchi χρησιμοποιείται αποτελεσματικά.
(f) Sword sound
Ο ήχος του κοψίματος θα πρέπει να είναι βραχύς και κοφτός. Η κίνηση μπορεί να αναλυθεί σε 2 μέρη. Η κίνηση που χαμηλώνει το σπαθί από ψηλά πάνω από το κεφάλι και το κυρίως κόψιμο. Όταν αρχίζει να κινείται το σπαθί από ψηλά, είναι προτιμότερο να μην βγάζει ήχο. Ο ήχος θα πρέπει να παράγεται από το σημείο όπου αρχίζει να κόβει τον στόχο και μέχρι να σταματήσει.
(g) Te-no-uchi
Φυσικά υπάρχουν ελαφρότερα και βαρύτερα σπαθιά. Η κίνηση του σπαθιού απλά χρησιμοποιώντας δύναμη θα πρέπει να αποθαρρύνεται. Θα πρέπει να υπάρχει δυναμισμός και ταχύτητα στην κίνηση συνοδευόμενη από το σωστό Te-no uchi και με αυτό τον τρόπο να μεταφέρεται η δύναμη από τα χέρια στο Mo-no-uchi.


Πως ερμηνεύεται το #2 «Reigi – Εθιμοτυπία»
Βεβαιωθείτε ότι οι εξεταζόμενοι / διαγωνιζόμενοι επιδεικνύουν τη σωστή συμπεριφορά.
Επιπλέον έλεγχοι αφορούν τεχνικές και αρχές.
Πως καταλαβαίνουμε το σωστό «Reiho» (εθιμοτυπία)
(1) Είναι κανόνας ότι η εξάσκηση στο Iai θα πρέπει να γίνεται με Sashimote: το οποίο σημαίνει την περιστροφή 90° δεξιά σε αναφορά προς το Gyokuza (Χώρος επισήμων).
Εξαίρεση στον κανόνα επιτρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις όπου ο χώρος το επιβάλλει.
Τα στοιχεία του σπαθιού όπως περιγράφονται στο ZNKR Iai, είναι αυτά που συναντά κάνεις και στα Koryu. Επειδή τα Koryu διαφέρουν από σχολή σε σχολή και ανάλογα την ιστορική εξέλιξη του καθενός, όταν η ZNKR αποφάσισε να διασφαλίσει την ομοιομορφία στο μέρος της εθιμοτυπίας, προέκυψαν κάποια θέματα για συζήτηση.
Κατά την εξάσκηση στο Iai με βάση τους κανόνες του Sashimote, όταν τοποθετείται το σπαθί στο έδαφος για χαιρετισμό με την λαβή προς τα δεξιά, σημαίνει ότι η άκρη του σπαθιού δείχνει απειλητικά προς τον χώρο των επισήμων. Καθώς οι παραδοσιακές σχολές Koryu θεωρούν αυτή την κίνηση αδιανόητη, αποφασίστηκε να τοποθετείται το σπαθί με ελαφρά κλήση της άκρης προς το σώμα.
Ξεκινώντας την εξάσκηση στο Iai, θα πρέπει να ξεκινάς την εθιμοτυπία του σπαθιού με την εντιμότητα του μυαλού ενός αρχαρίου και να τελειώνεις αποδίδοντας ευχαριστίες για την ασφαλή εξάσκηση σου.
(2) Είναι το ντύσιμο και η εμφάνιση του iaidoka σωστή?
(3) Ο ασκούμενος εισέρχεται και εξέρχεται στον χώρο με θετική διάθεση?


Πως ερμηνεύεται το #4 «Kokoro-gamae»
(a) Ηρεμία
Είναι εύκολο να διακρίνει κάποιος την «ήρεμη καρδιά» στο βλέμμα και στην συνολική συμπεριφορά του iaidoka.
(b) Βλέμμα
Το «βλέμμα», δεν σημαίνει μόνο «enzan no metsuke» δηλαδή να βλέπω με τα μάτια σαν να παρατηρώ τα μακρινά βουνά, αλλά θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ “ken” βλέπω με τα μάτια και “kan” βλέπω με τα μάτια της ψυχής.
(c) Πνεύμα
Το πνεύμα του Iaidoka πρέπει να είναι τόσο δυνατό που να καθιστά αδύνατο στον αντίπαλό του να ξιφουλκήσει. Αν ωστόσο χρειαστεί να βγάλει το σπαθί από τη θήκη με σκοπό να υπερασπίσει τη ζωή του, τότε πρέπει να το κάνει χωρίς δισταγμό και το κόψιμο να είναι αμείλικτο, αποφασιστικό και οριστικό.
(d) Zanshin
Το σωστό zanshin δεν θα πρέπει να εκπέμπεται προς έναν μόνο αντίπαλο, αλλά προς όλους τους αντιπάλους που υπάρχουν γύρω.
(e) Απόσταση και Χρονισμός
Προκειμένου να συναντήσουμε την επίθεση ενός αντιπάλου, υπάρχει πάντα το ζήτημα της απόστασης και του χρονισμού. Η επιλογή να κόψουμε πριν κινηθεί ο αντίπαλος ή προκαλώντας την επίθεσή του, σημαίνει σε κάθε περίπτωση διαφορετικό χρονισμό και απόσταση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ο Iaidoka να επιδεικνύει ότι έχει πλήρη επίγνωση των αντιπάλων του.
(Μόνο στα kata Ukenagashi, Kesa giri, soo giri και nuki uchi ο αντίπαλος έχει ξιφουλκίσει πρώτος και επιτίθεται. Στα υπόλοιπα ενεργούμε τη στιγμή που ο αντίπαλος ξεκινάει να κινείται εναντίον μας και πριν ολοκληρώσει την ξιφούλκηση).


Πως ερμηνεύεται το #5 «Ki Ken Tai no ltchi»
Η βασική σκέψη στο ZNKR Iai υπαγορεύει ότι ένας αντίπαλος θα αντιμετωπιστεί εφόσον κάνει την πρώτη κίνηση…
Για το λόγο αυτό, πρέπει να κινούμαστε με τρόπο που υπαγορεύουν οι κινήσεις του αντιπάλου. Συνεπώς θα πρέπει σώμα και σπαθί να κινούνται ταυτόχρονα. Δεν θα πρέπει να σταματάει το σώμα όσο το σπαθί κινείται ακόμα. Κίνηση σπαθιού και σώματος θα πρέπει να εναρμονίζονται.

Πως ερμηνεύεται το #3 «Τεχνική»

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
(Χάριν ευκολίας έχουν διατυπωθεί με τη μορφή ερωτήσεων).

1. MAE
α. Εκτελεί ο ασκούμενος εμφανές Sayabiki όταν κόβει τον αντίπαλο στο πρόσωπο?
β. Περνάει το σπαθί στη θέση Furikaburi με την αίσθηση ότι καρφώνει πίσω από το αριστερό αυτί?
γ. Βρίσκεται η άκρη του σπαθιού πάνω από το οριζόντιο επίπεδο στη θέση Furikaburi?
δ. Κατεβαίνει το σπαθί χωρίς δισταγμό κατά το Kirioroshi?
ε. Είναι η άκρη του σπαθιού ελάχιστα κάτω από το οριζόντιο ολοκληρώνοντας το Kirioroshi?
στ. Είναι η στάση και η φόρμα του Chiburi σωστή?
ζ. Εκτελείται το Noto σωστά?
Επιπλέον έλεγχοι που αφορούν τεχνικά σημεία
(1) Ο ασκούμενος οραματίζεται τον αντίπαλό του καθώς παίρνει θέση για την εκτέλεση του kata?
(2) Εκτελείται το Nukitsuke χωρίς παύση τη στιγμή που το σπαθί βγαίνει από τη θήκη?
(3) Είναι η στάση (θέση του kissaki, δεξιού χεριού, αγκώνα και ώμου) σωστή?
(4) Το αριστερό γόνατο ξεπερνάει την δεξιά πτέρνα καθώς γλιστρά μπροστά?
(5) Όταν ξεκινάς την κίνηση Chiburi, περιστρέφεται η δεξιά παλάμη προς τα πάνω και η κόψη του σπαθιού είναι στραμμένη προς τα αριστερά?


2. USHIRO
α. Όταν ολοκληρώνεται η στροφή, το αριστερό πόδι μετακινείται εμφανώς προς τα αριστερά?
β. Είναι το οριζόντιο κόψιμο στο πρόσωπο του αντιπάλου?
Επιπλέον έλεγχοι που αφορούν τεχνικά σημεία
(1)Ο ασκούμενος οραματίζεται ότι βρίσκεται ένας αντίπαλος πίσω του πριν ξεκινήσει το kata?
(2) Γυρίζει το κεφάλι μαζί με το σώμα?
(3) Είναι οι θέσεις του kissaki, δεξιού χεριού,αγκώνα και ώμου σωστές?
(4) Το δεξί γόνατο ξεπερνά την αριστερή πτέρνα καθώς γλιστρά μπροστά?
(5) Ξεκινώντας την κίνηση του Chiburu περιστρέφεται η δεξιά παλάμη προς τα πάνω και η κόψη του σπαθιού στραμμένη προς τα αριστερά?


3. UKE-NAGASHI
α. Όταν εκτελείται η άμυνα, προστατεύεται επαρκώς το κεφάλι και ο κορμός του ασκούμενου?
β. Όταν εκτελείται το διαγώνιο κόψιμο, γίνεται κατά μήκος της γραμμής Kesa? Περνάει το αριστερό πόδι πίσω από το δεξί?
γ. Αφού ολοκληρώθηκε το κόψιμο, είναι το αριστερό χέρι μπροστά από τον ομφαλό και η άκρη του σπαθιού ελάχιστα πιο κάτω από το οριζόντιο?
Επιπλέον έλεγχοι που αφορούν τεχνικά σημεία
(1) Ο ασκούμενος οραματίζεται ότι βρίσκεται ένας αντίπαλος αριστερά του πριν ξεκινήσει το kata?
(2) Η άμυνα ukenagashi φαίνεται καθαρά?
(3) Η άμυνα ukenagashi και το κόψιμο εκτελούνται σε μία συνεχή κίνηση?
(4) Είναι το δεξί χέρι πάνω από τον δεξί ώμο την στιγμή που ξεκινάει το κόψιμο?
(5) Είναι το kissaki όρθιο και πάνω από τον ώμο τη στιγμή που ξεκινάει το κόψιμο?


4. TSUKA-ATE
α. Είναι εμφανές ότι η Tsuka Gashira κτυπάει τον αντίπαλο στο ηλιακό πλέγμα?
β. Όταν τρυπάμε τον αντίπαλο που βρίσκεται πίσω μας, βρίσκεται ο δεξιός αγκώνας σε πλήρη έκταση και το αριστερό χέρι στρέφει το Koiguchi στον ομφαλό?
γ. Όταν εκτελείται το κόψιμο, είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με τον κάθετο άξονα και ξεκινάει σωστά πάνω από το κεφάλι?
Επιπλέον έλεγχοι που αφορούν τεχνικά σημεία
(1) Ο ασκούμενος οραματίζεται τον αντίπαλό του καθώς παίρνει θέση για την εκτέλεση του kata?
(2) Διατηρείται η πίεση στον μπροστινό αντίπαλο με την tsukagashira καθώς εκτελείται το sayabiki?
(3) Είναι το τμήμα του σπαθιού που ονομάζουμε monouchi σε επαφή με το σώμα μας και στο σημείο της καρδιάς και με την κόψη προς τα έξω?
(4) Όταν γυρίζει το σώμα μπροστά, προηγείται η στροφή του κεφαλιού?
(5) Στο τέλος του kata, καθώς το αριστερό γόνατο επιστρέφει στη θέση sonkyo επιδεικνύουμε zanshin?


5. KESA-GIRI
α. Κατά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του αρχικού κοψίματος προς τα πάνω και κατά την περιστροφή του σπαθιού, είναι το δεξί χέρι πάνω από τον δεξιό ώμο?
β. Στην κίνηση Chiburi, υπάρχει η σωστή γωνία στο σπαθί καθώς βηματίζουμε προς τα πίσω και με το αριστερό χέρι να ελέγχει το Koiguchi?
Επιπλέον έλεγχοι που αφορούν τεχνικά σημεία
(1) Όταν ολοκληρώνεται το αρχικό κόψιμο, το kissaki δείχνει προς τα πάνω και είναι η λεπίδα κάθετη?
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Οι τροχιές του σπαθιού μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κοψίματος, ήταν διαφορετικές μέχρι και τον Μάρτιο του 1997, αλλά σήμερα η τροχιά είναι ίδια και για τα δύο κοψίματα.
(2) Καθώς ολοκληρώνεται το δεύτερο κόψιμο, έχει βγει το monouchi από την πλευρά του σώματος του αντιπάλου?


6. MOROTE-ZUKI
α. Εκτελείται το αρχικό κόψιμο σωστά, κόβοντας από τον κρόταφο του αντιπάλου μέχρι το σαγόνι?
β. Έρχεται το αριστερό πόδι πίσω από το δεξί? Είναι το Chudan No Kamae σωστό και το σπαθί τρυπάει στο σωστό σημείο στο σώμα του αντιπάλου? Γίνεται το τρύπημα με αποφασιστικότητα?
γ. Ο ασκούμενος φέρνει το σπαθί πάνω από το κεφάλι του σε αμυντική κίνηση τραβώντας το από το σώμα του πρώτου αντιπάλου?
Επιπλέον έλεγχοι που αφορούν τεχνικά σημεία
(1) Είναι το ύψος από το kissaki στη θέση chudan σωστά με πρόθεση να καρφώσουμε τον αντίπαλο στο ηλιακό πλέγμα?
(2) Το τρύπημα εκτελείται με τη σωστή κίνηση του σώματος?
(3) Το πέλμα στο οποίο περιστρέφεται το σώμα δείχνει ευθεία μπροστά και η πτέρνα από το πίσω πόδι ελαφρά υπερυψωμένη από το έδαφος?


7. SANPO-GIRI
α. Το αρχικό κόψιμο στον πρώτο αντίπαλο ξεκινάει από το κεφάλι και φτάνει μέχρι το σαγόνι?
β. Εκτελείται το δεύτερο κόψιμο προς τα αριστερά χωρίς δισταγμό?
γ. Έρχεται το σπαθί πάνω στη θέση Furikaburi σε μια κίνηση άμυνας?
δ. Καταλήγει το τρίτο και τελευταίο κόψιμο σε οριζόντια θέση?
Επιπλέον έλεγχοι που αφορούν τεχνικά σημεία
(1) Νιώθει απειλή ο αντίπαλος που βρίσκεται ευθεία μπροστά.?
(2) Βρίσκεται το δεξί πέλμα λίγο πιο μπροστά από το αριστερό πόδι στο πρώτο κόψιμο?
(3) Κατά την στροφή από το πρώτο κόψιμο στο δεύτερο, ο iaidoka αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει και τρίτος αντίπαλος μπροστά του?
(4) Στρέφεται το κεφάλι αριστερά προς τον δεύτερο αντίπαλο λίγο πριν από την κίνηση του σώματος?
(5) Υπάρχει αρκετή ένταση στο αριστερό πόδι κατά τη διάρκεια του δεύτερου κοψίματος?
(6) Στρέφεται το κεφάλι προς τα εμπρός για τον τρίτο αντίπαλο λίγο πριν από την κίνηση του σώματος?
(7) Επιδεικνύεται αρκετή συγκέντρωση μετά το noto?


8. GANMEN-ATE
α. Γίνεται το αρχικό κτύπημα με την Tsuka Gashira ανάμεσα στα μάτια?
β. Στρέφοντας για να αντιμετωπίσουμε τον πίσω αντίπαλο, βρίσκεται το δεξί χέρι στο γοφό?
γ. Όταν έχουμε ολοκληρώσει την στροφή για να αντιμετωπίσουμε τον πίσω αντίπαλο, είναι το σώμα τελείως γυρισμένο προς τα πίσω, με την πτέρνα του πίσω ποδιού ελαφρώς ανασηκωμένη από το έδαφος?
δ. Γίνεται το τρύπημα χωρίς να λυγίζουν τα γόνατα πολύ?
Επιπλέον έλεγχοι που αφορούν τεχνικά σημεία
(1) Υπάρχει η αίσθηση της ώθησης με την tsuka-gashira προς τον μπροστινό αντίπαλο, κατά τη διάρκεια που τραβιέται η sayα και πριν να γίνει η στροφή προς τα πίσω?
(2) Κατά την εκτέλεση του τρυπήματος, βρίσκεται η δεξιά γροθιά λίγο χαμηλότερα από το kissaki και σε ευθεία με τον δεξί γοφό? Υπάρχει εμφανές sayabiki κατά το τρύπημα?
(3) Μετά το τρύπημα, βγαίνει το σπαθί από το σώμα του αντιπάλου και την ίδια στιγμή σηκώνεται πάνω από το κεφάλι σε μια κίνηση ukenagashi?
(4) Επιδεικνύεται αρκετή συγκέντρωση μετά το noto?


9. SΟETE-ZUKI
α. Καθώς γίνεται το αρχικό διαγώνιο κόψιμο από τον δεξί ώμο του αντιπάλου μέχρι το ύψος της μέσης, είναι το δεξί χέρι στο ύψος του ομφαλού και η άκρη του σπαθιού λίγο πιο πάνω από το οριζόντιο επίπεδο?
β. Συγκρατείται το σπαθί με τον σωστό τρόπο με το αριστερό χέρι μεταξύ αντίχειρα και δείκτη και με το δεξί χέρι να βρίσκεται στον γοφό?
γ. Σταματάει το δεξί χέρι μπροστά στον ομφαλό με την ολοκλήρωση του τρυπήματος?
δ. Όταν επιδεικνύετε Zanshin, είναι το δεξί χέρι ευθύ σε φυσική θέση και λίγο ψηλότερα από το ύψος του στήθους?
Επιπλέον έλεγχοι που αφορούν τεχνικά σημεία
(1) Κατά το αρχικό κόψιμο, το monouchi κόβει μέχρι την αριστερή πλευρά του αντιπάλου?
(2) Κατά την προετοιμασία για το τρύπημα, δείχνει το kissaki στο κέντρο της κοιλιακής χώρας του αντιπάλου?
(3) Παραμένει για λίγο το kissaki ακίνητο, όταν ξεκινάει το Chiburui?
(4) Επιδεικνύεται αρκετή συγκέντρωση μετά το noto?


l0. SHIHO-GIRI
α. Γίνεται το κτύπημα στα χέρια του πρώτου αντιπάλου δυναμικά με αποφασιστικότητα, με το επίπεδο μέρος της Tsuka?
β. Κατά το Sayabiki, είναι το Mune πίσω από το Monouchi στο ύψος στου στήθους και το δεξί χέρι να μην ακουμπά στο σώμα?
γ. Όταν γίνεται το τρύπημα, έρχεται το αριστερό χέρι μπροστά στον ομφαλό και τα δύο χέρια να βοηθούν την τεχνική με την σωστή ένταση?
δ. Γίνεται το τελευταίο κόψιμο με το πέρασμα πρώτα από τη θέση Waki Gamae χωρίς παύση και δισταγμό?
Επιπλέον έλεγχοι που αφορούν τεχνικά σημεία
(1) Υπάρχει η αίσθηση ότι σπρώχνουμε τον πρώτο αντίπαλο με την tsukagashira, καθώς Saya Biki γίνεται πάνω στη στροφή?
(2) Γίνεται το τρύπημα στο ηλιακό πλέγμα του αντιπάλου χωρίς παύση?
(3) Μετά το τρύπημα και κατά το πρώτο κόψιμο, υπάρχει η αίσθηση τραβήγματος της λεπίδας από το σώμα του αντίπαλου σε συνδυασμό με την κίνηση του σπαθιού προς πάνω από το κεφάλι?
(4) Κατά το δεύτερο κόψιμο, υπάρχει η αίσθηση σαν να εκτελείται ukenagashi κατά το πέρασμα του σπαθιού πάνω από το κεφάλι τη στιγμή που στρέφουμε στο αριστερό πόδι για να γυρίσουμε πίσω δεξιά? Γίνεται το κόψιμο ταυτόχρονα με το δεξί πόδι?
(5) Επιδεικνύεται αρκετή συγκέντρωση μετά το noto?


11. SOΟ-GIRl
α. Όταν γίνεται η αρχική ξιφούλκηση, βρίσκεται το σπαθί στην σωστή θέση για να εκτρέψει την επίθεση του αντιπάλου.
β. Κατά την κίνηση προς τα εμπρός, τα βήματα γίνονται με Okuri Ashi?
γ. Όταν εκτελείται το οριζόντιο κόψιμο, είναι με το σπαθί εντελώς οριζόντιο και με την σωστή θέση της κόψης?

12. NUKI-UCHI
α. Κατά την ξιφούλκηση, αποτραβιέται το αριστερό πόδι αρκετά?
β. Όταν το δεξί χέρι ανεβαίνει προς τα πάνω, είναι σε ευθυγράμμιση με τη γραμμή που διατρέχει το μέσω του σώματος?

Με κόκκινο χρώμα είναι οι σημειώσεις του δασκάλου Jock Hopson (Iaido/Jodo/Kendo Kyoshi 7 dan), από το NKR Iaido Seminar, την 12η Δεκεμβρίου 2004.
Για τη μετάφραση στα Ελληνικά χρειάστηκε σε αρκετά σημεία να ακολουθηθεί ελεύθερη μετάφραση.

Τ.Ε.

Τεχνική Επιτροπή Iaido - Jodo της ΕΟΚΙΝ

Πρόεδρος:
Μ. Παδράς (Iaido 5 Dan, Jodo 2 Dan)
Μέλη:
Κ. Μαντζάρας (Iaido 5 Dan, Jodo 4 Dan)
Γ. Πελέκης (Iaido 5 Dan)
Ι. Κυριακόπουλος (Iaido 4 Dan)
I. Παπαδόπουλος (Iaido 4 Dan)