Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010

Το δέσιμο της ζώνης (Obi)

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για το δέσιμο της ζώνης (obi) για την εξάσκηση στο Iaido.
Τα βίντεο που ακολουθούν δείχνουν μερικούς από αυτούς τους τρόπους.

Χρόνοι Παραμονής στα Kyu

Σε σχετική ανακοίνωσης του Γ.Γ. της Ομοσπονδίας και κατόπιν της διόρθωσης του "Εσωτερικού Κανονισμού" που αποφασίσθηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΟΚΙΝ, οι ελάχιστοι χρόνοι παραμονής σε βαθμούς Kyu διαμορφώνονται ως εξής:

'Αρθρο 62 παράγραφος 5α:
"Για την απόκτηση του επόμενου Kyu ο αθλητής πρέπει να έχει συμπληρώσει στο προηγούμενο Kyu, τέσσερις μήνες προκειμένου για την απόκτηση των 6, 5 και 4 Kyu και έξι μήνες προκειμένου για την απόκτηση 3, 2 και 1 Kyu".

Η νέα αυτή ρύθμιση ισχύει από 1/7/2010.

Συνιστάται στους εκπαιδευτές Iaido να ενημερωθούν όχι μόνο για τις αλλαγές σε αυτό το άρθρο, αλλά να μελετήσουν όλο τον Εσωτερικό Κανονισμό ώστε να είναι ενήμεροι για τις ορθές διαδικασίες.
Όσον αφορά στην ύλη διδασκαλίας και στα Κριτήρια Αξιολόγησης των εξεταζόμενων για τις βαθμίδες 6 έως και 2 kyu, το αντίστοιχο κείμενο έχει συνταχτεί από την Τ.Ε. Iaido και έχει αναρτηθεί στο blog (βλ. στις καταχωρήσεις με ετικέτα "Εξετάσεις").

Τεχνική Επιτροπή Iaido - Jodo της ΕΟΚΙΝ

Πρόεδρος:
Μ. Παδράς (Iaido 5 Dan, Jodo 2 Dan)
Μέλη:
Κ. Μαντζάρας (Iaido 5 Dan, Jodo 4 Dan)
Γ. Πελέκης (Iaido 5 Dan)
Ι. Κυριακόπουλος (Iaido 4 Dan)
I. Παπαδόπουλος (Iaido 4 Dan)