Τετάρτη 5 Αυγούστου 2009

Κανόνες Διεξαγωγής Αγώνιστικών δραστηριοτήτων (Taikai) Iaido

01. Υποστηρίζουσα Αρχή: Ελληνική Ομοσπονδία Kendo, Iaido, Nagkinata (EOKIN)
Διοργανώτρια Αρχή: ΕΟΚΙΝ ή Σύλλογοι μέλη της
Τεχνική Υποστήριξη: Τεχνική Επιτροπή Iaido της ΕΟΚΙΝ

02. Γενικοί Κανονισμοί Διαιτησίας:
Οι αγώνες θα διεξάγονται σύμφωνα με το εγχειρίδιο The Rules & Regulations of Iaido Shiai & Shinpan», το οποίο έχει εκδοθεί από την Πανιαπωνική Ομοσπονδία Kento (ZNKR) (αναθεωρημένη έκδοση της 1ης Οκτωβρίου 1996).

03. Κατηγορίες Αγώνων
Ατομική Κατηγορία με μέγιστη συμμετοχή αθλητών (ανδρών ή γυναικών) όπως θα καθορίζεται, σε κάθε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. Mudan (kyu)
2. Shodan (1 Dan)
3. Nidan (2 Dan)
4. Sandan (3 Dan)
5. Yondan (4 Dan)

Ομαδική Κατηγορία με συμμετοχή ομάδων που απαρτίζονται από 2 έως 3 αθλητές (άνδρες ή και γυναίκες) και με μέγιστο άθροισμα βαθμών τα10 Dan (οι αθλητές με βαθμό Mudan υπολογίζονται στο άθροισμα σαν Shodan).

Σε κάθε κατηγορία θα υπάρχει 1ος Νικητής, 2ος Νικητής, και δύο 3οι Νικητές. Επιπρόσθετα θα απονέμεται σε έναν αθλητή ο τίτλος του Μαχητικού Πνεύματος (Fighting Spirit / Kantosho).

04. Ειδικοί Κανόνες για κάθε Κατηγορία

04.1 Ατομική Κατηγορία
04.1.1
Ο κάθε σύλλογος δικαιούται να συμμετέχει με τον μέγιστο αριθμό αθλητών που θα καθορίζεται ανά κατηγορία, οι οποίοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι του συγκεκριμένου βαθμού στον οποίο διαγωνίζονται κατά τον χρόνο διεξαγωγής των αγώνων.

04.1.2 Βασικοί Κανόνες Ατομικής Κατηγορίας

04.1.2.1 Προκαταρκτικοί Αγώνες (pool system)
Όλοι οι αθλητές για τους οποίους έχει δηλωθεί εμπρόθεσμη συμμετοχή καταγράφονται στις επίσημες καταστάσεις και κατανέμονται με κλήρωση σε ομάδες (pool) των τριών. Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η απόλυτη κατανομή σε ομάδες των τριών, η τελευταία η και η πρώτη ομάδα θα αποτελείται από τέσσερα άτομα. Οι 4 αθλητές που κέρδισαν τα μετάλλια στους προηγούμενους αντίστοιχους αγώνες η στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα πρέπει να βρίσκονται σε διαφορετικά pool και στις άκρες της εσχάρας. Επίσης κατά τη διαδικασία της κλήρωσης θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε αθλητές από τον ίδιο σύλλογο να μην βρίσκονται αντιμέτωποι στο ίδιο pool εκτός εάν ο αριθμός τους υπερβαίνει τον αριθμό των ομάδων (pools).
Οι αθλητές στα pool αγωνίζονται με την παρακάτω σειρά: 1-2, 1-3, 2-3.
Όταν κάποιο από τα pool έχει τέσσερις αθλητές, η σειρά αγώνων θα είναι η παρακάτω: 1-2, 3-4, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4.

Ο μέγιστος χρόνος κάθε αγώνα pool είναι 4 λεπτά για εκτέλεση 3 kata συμπεριλαμβανομένου του reiho.

Η κατάταξη μετά από τους αγώνες κάθε pool θα προκύπτει με βάση τα παρακάτω:
1. Τον αριθμό των νικηφόρων αγώνων.
2. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα υπολογίζεται ο αριθμός των σημαιών που κέρδισε κάθε αθλητής.
3. Αν ωστόσο εξακολουθεί και υπάρχει ισοβαθμία θα διεξαχθεί μεταξύ των ισοβαθμούντων ένας αγώνας knock out με μόνο ένα kata το οποίο θα επιλέξει ο δικαστής αγώνων.

Οι πρώτοι δύο από κάθε pool θα περάσουν στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος, δηλαδή στη διαδικασία των K.Os (knock outs).
Όσοι συνεχίσουν στην επόμενη φάση, ΚΟ, θα πρέπει να πρέπει να ανακατευτούν σε διαφορετικά σημεία στην εσχάρα.

04.1.2.2 Το Πρωτάθλημα
Μετά τον προκαταρκτικό γύρο των pool, δύο νικητές από κάθε pool θα περάσουν στην εσχάρα του πρωταθλήματος σεβόμενοι κατά το δυνατόν περισσότερο την αρχή της βέλτιστης διασποράς. Έτσι ο πρώτος σε βαθμολογία από κάθε pool θα πρέπει λογικά να αντιμετωπίσει τον δεύτερο σε βαθμολογία από ένα άλλο pool. Η κατανομή των επιτυχόντων στα pool στην εσχάρα του ΚΟ, έχει καθορισθεί προ της διεξαγωγής των αγώνων pool.
Η μέγιστη διάρκεια κάθε αγώνα Κ.Ο. είναι 6 λεπτά για εκτέλεση 5 kata συμπεριλαμβανομένου του reiho.04.2 Ομαδική Κατηγορία
04.2.1
Σύνθεση της κάθε ομάδας
Κάθε σύλλογος μπορεί να εκπροσωπείται από μία (ή περισσότερες ομάδες, εφ’ όσον αυτό επιτρέπει η προκήρυξη των αγώνων) με μέγιστο αριθμό 3 και ελάχιστο αριθμό 2 αθλητών, για κάθε ομάδα, οι οποίοι επιλέγονται ελεύθερα από σύνολο 4 επίσημα δηλωθέντων αθλητών. Το άθροισμα των βαθμών Dan που θα συμπληρώνουν οι 3 αθλητές κάθε ομάδας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 10 Dan. Οι Mudan υπολογίζονται σαν Shodan δηλαδή μετράνε σαν 1 Dan.
Για τον πρώτο γύρο, τα ονόματα και η σειρά με την οποία θα διαγωνιστούν οι αθλητές κάθε ομάδας παραδίδεται στον επικεφαλής διαιτητή Shinpanshunin, ή και στην γραμματεία του αντίστοιχου shiai-jo, το αργότερο λίγο πριν την έναρξη των αγώνων. Οποιαδήποτε αλλαγή χρειάζεται να γίνει στη σύσταση ή στη σειρά της ομάδας θα δηλώνεται μετά το πέρας κάθε αγώνα και φυσικά πριν έρθει η σειρά της ομάδας να διαγωνιστεί.

04.2.2 Βασικοί Κανόνες διεξαγωγής ΟμαδικήςΚατηγορίας.

04.2.2.1 Προκαταρκτική Φάση (pool system).
Όλες οι ομάδες που έχουν δηλώσει έγκαιρα συμμετοχή καταγράφονται στις επίσημες καταστάσεις και κατανέμονται με κλήρωση σε ομάδες (pool) των τριών. Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η απόλυτη κατανομή σε ομάδες των τριών, η τελευταία η και η πρώτη ομάδα (pool) θα αποτελείται από τέσσερα άτομα. Οι 4 ομάδες που κέρδισαν τα μετάλλια στους προηγούμενους αγώνες θα πρέπει να βρίσκονται σε διαφορετικά pool και στις άκρες της εσχάρας. Επίσης κατά τη διαδικασία της κλήρωσης θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε ομάδες από τον ίδιο σύλλογο να μην βρίσκονται αντιμέτωποι στο ίδιο pool.
Οι ομάδες στα pool αγωνίζονται με την παρακάτω σειρά: 1-2, 1-3, 2-3.

Όταν κάποιο από τα pool έχει τέσσερις ομάδες, η σειρά αγώνων θα είναι η παρακάτω: 1-2, 3-4, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4.

Ο μέγιστος χρόνος εκτέλεσης κάθε αγώνα είναι 4 λεπτά για 3 kata, συμπεριλαμβανομένου και του reiho ώς εξής: το αρχικό reiho μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα από τα τρία μέλη κάθε ομάδας σε συγχρονισμό με το reiho του πρώτου αθλητή της κάθε ομάδας. Το τελικό reiho μπορεί να γίνεται επίσης ταυτόχρονα από τα τρία μέλη κάθε ομάδας σε συγχρονισμό με το reiho του τελευταίου αθλητή της κάθε ομάδας.

04.2.2.2 Το Πρωτάθλημα
Οι πρώτοι δύο από κάθε pool θα περάσουν στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος, δηλαδή στη διαδικασία των K.Os (knock outs) και θα περάσουν στην εσχάρα του πρωταθλήματος σεβόμενοι κατά το δυνατόν περισσότερο την αρχή της βέλτιστης διασποράς. Έτσι ο πρώτος σε βαθμολογία από κάθε pool θα πρέπει λογικά να αντιμετωπίσει τον δεύτερο σε βαθμολογία από ένα άλλο pool. Η κατανομή των επιτυχόντων στα pool στην εσχάρα του ΚΟ, έχει καθορισθεί προ της διεξαγωγής των αγώνων pool.
Η μέγιστη διάρκεια κάθε αγώνα είναι, όπως και στη φάση των pool, 4 λεπτά για εκτέλεση 3 kata.

05. Κανόνες που αφορούν στα προσόντα των συμμετασχόντων και τις συνθήκες συμμετοχής, αδυναμία συμμετοχής και διάφορα άλλα θέματα
05.1 Κάθε αθλητής θα πρέπει να είναι μέλος συλλόγου, και ο σύλλογος θα πρέπει να είναι μέλος της ΕΟΚΙΝ. Το όνομά του θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση συμμετοχής που θα καταθέτει έγκαιρα ο κάθε σύλλογος στην διοργανώτρια αρχή των αγώνων.
05.2 Κάθε αθλητής θα πρέπει να φέρει μαζί του κάποιο αποδεικτικό στοιχείο που να περιλαμβάνει φωτογραφία (ταυτότητα ή κάρτα μέλους).
05.3 Οι αθλητές που συμμετέχουν στο ατομικό πρωτάθλημα μπορούν να συμμετέχουν και στο ομαδικό.
05.4 Κάθε αθλητής πρέπει υποχρεωτικά να φέρει στο Gi του zekken.

06 Διαιτητές
06.1 Οι διαιτητές που θα κληθούν να διαιτητεύσουν τους αγώνες θα πρέπει να προταθούν από την Τεχνική Επιτροπή Iaido, η οποία θα αποφασίσει με κριτήρια την εκπαίδευση και την εμπειρία των διαθέσιμων διαιτητών.
06.2 Οι Διαιτητές δεν μπορούν να διαγωνίζονται και ως αθλητές στην ίδια διοργάνωση.
06.3 Οι Διαιτητές δεν μπορούν να είναι και προπονητές ή αρχηγοί ομάδων, αθλητών ή συλλόγων στην ίδια διοργάνωση.
06.4 Τα έξοδα ενδιαίτησης, διαμονής και μεταφοράς των Διαιτητών πρέπει να καλύπτονται από τη διοργανώτρια αρχή των αγώνων.
06.5 Κάθε διαιτητής θα πρέπει να έχει το δικό του ζευγάρι σημαιών (κόκκινη, λευκή).

07 Αρχηγός
Ο αρχηγός κάθε ομάδας είναι υπεύθυνος για τη πρέπουσα συμπεριφορά των αθλητών της ομάδας του, για τη σωστή τους εμφάνιση και για τον εξοπλισμό τους.

08 Κλήρωση
08.1 Η διαδικασία της κλήρωσης θα πρέπει να γίνεται με απόλυτη διαφάνεια τουλάχιστον μία ημέρα πριν την έναρξη των αγώνων. Θα πρέπει στην ανακοίνωση των αγώνων να αναφέρεται η ημερομηνία, ο τόπος και ο χρόνος που θα διεξαχθεί η κλήρωση.
08.2 Κάθε σύλλογος μπορεί να εκπροσωπείται στη διαδικασία της κλήρωσης από ένα μόνον εκπρόσωπο.

09 Αντιρρήσεις – Διαφωνίες - Ενστάσεις
Οποιεσδήποτε αντιρρήσεις – διαφωνίες – ενστάσεις θα πρέπει να διατυπώνονται επίσημα από τον Αρχηγό ή τον Εκπρόσωπο του κάθε συλλόγου προς την διοργανώτρια αρχή, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή άτομο δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

10 Έναρξη Εγγραφών και Προθεσμίες Συμμετοχής
10.1 Η δήλωση συμμετοχής αθλητών και ομάδων για τους συγκεκριμένους αγώνες και η καταληκτική ημερομηνία καθορίζονται στην προκήρυξη των αγώνων.
10.2 Σε περίπτωση «ανωτέρας βίας» και μόνον τότε, τα ονόματα στις συμμετοχές είναι δυνατόν να τροποποιηθούν μέχρι και πριν την κλήρωση και με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Επιτροπής Iaido.

ZNKR Iaido - Ελληνική Μετάφραση

Η Τεχνική Επιτροπή Iaido παρουσιάζει την:

Μετάφραση στα Ελληνικά του Εγχειριδίου ZNKR Iaido (ανεπίσημη έκδοση). (πατήστε στον σύνδεσμο για να μεταφερθείτε στο pdf αρχείο)

Το Εγχειρίδιο της Παν-Iαπωνικής Ομοσπονδίας (AJKF), το οποίο κυκλοφορεί και στην Αγγλική γλώσσα, αποτελεί το επίσημο εκπαιδευτικό βοήθημα για την εξήγηση των 12 ZNKR Kata.
Η ανεπίσημη μετάφραση από την αγγλική γλώσσα εκπονήθηκε από τον συνάδελφο Ιaidoka Γρ. Μηλιαρέση (Ιaido 2 dan), ο οποίος έχει εκτενή εμπειρία σε μεταφράσεις κειμένων πολεμικών τεχνών.
Η Τεχνική Επιτροπή έλεγξε την ποιότητα της μετάφρασης και απεφάνθη ότι το κείμενο αυτό αποτελεί ορθή απόδοση της αγγλικής έκδοσης.
Η Τεχνική Επιτροπή προτρέπει όσους ασχολούνται με το Iaido να διαβάσουν προσεκτικά το εγχειρίδιο και να προσπαθήσουν να εμβαθύνουν στις έννοιες που αναλύονται σε αυτό. Σε αυτό θα μπορέσει κάθε iaidoka να βρει την περιγραφή των 12 kata, εξηγήσεις σχετικά με την εθιμοτυπία, τα σημαντικότερα σημεία προσοχής για εξετάσεις και αγώνες και ένα εκτενές γλωσσάριο ιαπωνικών λέξεων και εννοιών.

Οι τίτλοι των περιεχομένων του εγχειριδίου:

 1. Πρόλογος στην Ελληνική Έκδοση
 2. Πρόλογος της Παν-Ιαπωνικής Ομοσπονδίας Κέντο
 3. Αναθεώρηση και Επεξήγηση του Βιβλίου για το Ιάιντο
 4. Συμπεριφορά - Γενική Εθιμοτυπία και Αρχικό Τελετουργικό
 5. Εκτέλεση των 12 Φορμών
 6. Συμπλήρωμα (Επιπρόσθετες Επεξηγήσεις)
 7. Σημεία Προσοχής για τη Βαθμολόγηση και τη Διαιτησία
 8. Γλωσσάριο Τεχνικών Όρων
 9. Γλωσσάριο Όρων Αγώνων
 10. Γλωσσάριο Τμημάτων του Ξίφους
 11. Επίλογος

Η Τεχνική Επιτροπή θέλει να τονίσει ιδιαίτερα την χρησιμότητα αυτού του εγχειριδίου. Όλοι όσοι ασχολούνται σοβαρά με την Τέχνη του Iaido, θα πρέπει να το έχουν μελετήσει. Επίσης όλοι οι δάσκαλοι θα πρέπει να συμβουλεύονται το εγχειρίδιο και να αναφέρονται σε αυτό κάθε φορά που θέλουν να διδάξουν τα kata της ZNKR, καθώς και προκειμένου να απαντήσουν στις ερωτήσεις των μαθητών τους.

Ευχαριστούμε τον Γρ. Μηλιαρέση για την πολύτιμη προσφορά του.

Για να δείτε σε μορφή pdf. την Ελληνική μετάφραση, κάνετε click ΕΔΩ (pdf αρχείο).

Δευτέρα 3 Αυγούστου 2009

Iaido & Shinken - Συνήθεις ερωτήσειςBokuto, Iaito ή Shinken; Ποια είναι η σωστή επιλογή;


Είναι προτιμότερο για έναν αρχάριο να ξεκινήσει την εξάσκησή του με ένα bokuto, το οποίο είναι κατά κανόνα ελαφρύτερο και κατά πολύ οικονομικότερο από ένα iaito και στη συνέχεια, εφόσον αποφασίσει ότι θα εξακολουθήσει την εξάσκησή του στο Iaido, μπορεί να αγοράσει ένα iaito, το οποίο επίσης μπορεί να βρεθεί σε λογικές τιμές. Επιπλέον ένα bokuto θα είναι πάντα χρήσιμο στην εξάσκηση γιατί με αυτό μπορεί να εκτελεί ασκήσεις που απαιτούν επαφή ξίφους με ξίφος, κάτι που δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει με iaito ή με shinken.

Η άσκηση με iaito, ειδικά μέχρι το επίπεδο του 3 dan, θεωρείται επιβεβλημένη για λόγους ασφάλειας. Με τη χρήση ενός iaito, κάποιος μπορεί να μάθει τις κινήσεις των katas χωρίς το κίνδυνο να κοπεί. Καθώς το επίπεδο και οι ικανότητες ενός iaidoka εξελίσσονται (δηλαδή από 2 έως 4 Dan), η εξάσκηση εμπλουτίζεται με την εκπαίδευση στον χειρισμό του iaito ακριβώς σαν να είναι shinken (με κοφτερή λάμα). Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η προετοιμασία για το πέρασμα στη χρήση shinken.

Τονίζεται ότι η αγορά ενός shinken αποτελεί μια σημαντική δαπάνη. Αφετέρου, για την επιλογή ενός shinken πρέπει κάθε iaidoka να διαθέτει την ικανότητα να διακρίνει ποιο ξίφος είναι κατάλληλο για την εξάσκησή του αξιολογώντας τον τρόπο με τον οποίο είναι κατασκευασμένο: τις διαστάσεις (μήκος, βάρος, ζύγισμα-κέντρο βάρους, σχήμα), τον κατασκευαστή, το είδος του μετάλλου, την μέθοδο κατασκευής, την ποιότητα και επιλογή των υλικών συναρμολόγησης (tsuba, habaki, menuki, fuchi kashira κ.λπ.).

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Στην ελεύθερη αγορά κυκλοφορούν σε αφθονία ακατάλληλα και συχνά επικίνδυνα ξίφη.Πότε μπορεί ένας iaidoka να ξεκινήσει να εξασκείται με shinken;


Μόνο μετά από μακρά εμπειρία και συστηματική εξάσκηση μπορεί ένας iaidoka να θεωρηθεί κατάλληλος για να αντικαταστήσει το iaito με ένα shinken.
Αυτονόητο κριτήριο είναι η πολύ καλή γνώση χειρισμού του ξίφους, η δεξιοτεχνία και η ακρίβεια. Εάν κάποιος θα έπρεπε να συνδέσει αυτή την εμπειρία και ικανότητα με έναν βαθμό, θα μπορούσε να πει ότι το 3rd Dan (αναγνωρισμένο από την Ελληνική Ομοσπονδία Kendo Iaido Naginata - ΕΟΚΙΝ) μπορεί να θεωρηθεί ως ελάχιστο επίπεδο από το οποίο θα ήταν δυνατό να ξεκινήσει κάποιος να ασκείται με shinken.
Σημειώνεται ότι η Τεχνική Επιτροπή δεν μπορεί να απαγορεύσει ούτε να ελέγξει τη χρήση shinken μέσα στα dojo. Αυτό ανατίθεται εξ’ ολοκλήρου στην αρμοδιότητα του εκπαιδευτή του dojo, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τους ασκούμενους. Εντούτοις, η Τεχνική Επιτροπή προτρέπει εντόνως τους εκπαιδευτές να αποθαρρύνουν τους μαθητές τους μέχρι 3ο Dan από τη χρήση shinken.

Ο βαθμός ικανότητας μπορεί να αποτελεί αντικειμενικό κριτήριο, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλα κριτήρια όπως η ωριμότητα του χαρακτήρα, η σοβαρότητα και η συνέπεια που επιδεικνύει ένας ασκούμενος μέσα αλλά και έξω από το dojo. Ένας εκπαιδευτής πρέπει να συνυπολογίσει πολλούς παράγοντες πριν επιτρέψει σε έναν μαθητή του να χρησιμοποιεί shinken και πρέπει να κρίνει με μεγάλη αυστηρότητα. Επίσης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την απόφασή του αν στην πορεία διαπιστώσει ότι ο ασκούμενος δεν επιδεικνύει την πρέπουσα συμπεριφορά.

Η Τεχνική Επιτροπή έχει διαπιστώσει ότι η χρήση shinken σε χαμηλό επίπεδο καθυστερεί την πρόοδο του ασκούμενου, καθώς ο δεδομένος κίνδυνος φορτίζει με περισσότερο άγχος τον ασκούμενο, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η συγκέντρωση που οφείλει να διαθέτει προκειμένου να βελτιώσει την τεχνική του.Ποια είναι η σημαντικότερη προτεραιότητα για τους εκπαιδευτές Iaido;


Κάθε εκπαιδευτής πρέπει να έχει σαν πρώτη προτεραιότητα την υγεία, την ασφάλεια και σωματική ακεραιότητα των μαθητών του. Με αυτό το κριτήριο οφείλει να διεξάγει την διδασκαλία του.

Το Iaido απαιτεί να είμαστε συγκεντρωμένοι και να επιδεικνύουμε κάθε στιγμή υπεύθυνη συμπεριφορά. Η πειθαρχία είναι επιτακτική σε ένα dojo κατά τη διάρκεια της εξάσκησης. Η απείθαρχος και ανεύθυνη συμπεριφορά αποτελεί ενδεχόμενη αιτία για πρόκληση ατυχήματος.
Ο εκπαιδευτής που θα διαπιστώσει ανάλογη συμπεριφορά από κάποιο μέλος, οφείλει αμέσως να παρατηρήσει το απείθαρχο μέλος και εφόσον αυτό δεν επανέρχεται σε τάξη θα πρέπει να αποβληθεί από το dojo. Εάν το ανυπάκουο μέλος εξακολουθεί να επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά, θα πρέπει να του απαγορευτεί η είσοδος στο dojo και να αναφερθεί στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της Ομοσπονδίας.

Το Iaido απευθύνεται σε άτομα διαφορετικών ηλικιών, φύλλων και φυσικών ικανοτήτων. Κάθε ασκούμενος πρέπει να προσαρμόζει την εξάσκησή του ανάλογα με την ηλικία του και τη φυσική του κατάσταση. Για τον λόγο αυτό οφείλει να ενημερώνει τον εκπαιδευτή για οποιαδήποτε αδυναμία ή πρόβλημα μπορεί να υπάρχει στην εκτέλεση κάποιας άσκησης.
Πριν την είσοδο στο dojo θα πρέπει να ελέγχουμε ότι βρισκόμαστε στην κατάλληλη φυσική, ψυχολογική και πνευματική κατάσταση για να εξασκηθούμε. Επίσης θα πρέπει να ελέγχουμε την καλή κατάσταση του εξοπλισμού μας.
Όταν ένας ασκούμενος αντιμετωπίζει κάποιο θέμα υγείας κατά κανόνα θα πρέπει να διακόπτει την εξάσκηση μέχρι την αποκατάσταση της καλής υγείας του και θα πρέπει να ενημερώσει τον εκπαιδευτή του.
Όταν κάποιος αισθανθεί ξαφνική αδιαθεσία θα πρέπει να σταματήσει αμέσως την εξάσκηση και να ενημερώσει τον εκπαιδευτή του. Σε κάθε περίπτωση είναι ευθύνη του ασκούμενου να ενημερώνει τον εκπαιδευτή για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να υπάρχει.

Η εξάσκηση στο Iaido πρέπει να διεξάγεται σε περιβάλλον ηρεμίας με οδηγό την ειλικρίνεια και την ομαδικότητα. Δεν υπάρχει χώρος για εγωισμούς, αστεϊσμούς και παράτολμες επιδείξεις ικανοτήτων σε ένα dojo.

Εθιμοτυπία και Ασφάλεια στην Τέχνη του Iaido

Πως η εθιμοτυπία και η αρμοστή συμπεριφορά σχετίζονται με την ασφάλεια;
Η τήρηση της εθιμοτυπίας και η αρμοστή συμπεριφορά αποδεικνύουν ότι κάποιος ασκείται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στην τέχνη Iaido και ότι σέβεται όσους ασκούνται μαζί του στον ίδιο χώρο. Οι καλοί τρόποι δεν υποδηλώνουν μόνο ευγένεια και πειθαρχία, είναι έμπρακτη αναγνώριση του κώδικα συμπεριφοράς που πρέπει να ακολουθούν όλα τα μέλη μέσα και έξω από το dojo. Χωρίς αυτές τις αρχές, η εξάσκηση με το ξίφος μετατρέπεται σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη δραστηριότητα.

Σε γενικές γραμμές και χρησιμοποιώντας κοινή λογική, μπορούμε να γενικεύσουμε λέγοντας ότι μια ενέργεια ή συμπεριφορά που προάγει την ατομική και συλλογική ασφάλεια στο dojo, μπορεί να θεωρηθεί ως αρμοστή συμπεριφορά. Η γνώση και η κρίση προς αυτή την κατεύθυνση είναι μια διαρκής διαδικασία που πραγματοποιείται καθημερινά μέσα από την εξάσκηση και τις οδηγίες των εκπαιδευτών. Το αποτέλεσμα της προσπάθειας των εκπαιδευτών αντικατοπτρίζεται στον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά των ασκούμενων.

Επειδή όλοι οι κανόνες αρμοστής συμπεριφοράς δεν μπορούν να περιγραφούν μέσα σε ένα κείμενο, η Τεχνική Επιτροπή θέτει ως αρχή την τήρηση των «14 Οδηγιών για την Aσφαλή Eξάσκηση στην Tέχνη του Iaido» (βλ. προγενέστερη ανακοίνωση) και συμπληρώνει με τις παρακάτω συμβουλές:


 1. Πριν την εξάσκηση ασχοληθείτε επιμελώς με την εμφάνισή σας και φροντίζετε για την ατομική σας καθαριότητα και υγιεινή, σεβόμενοι όσους ασκούνται μαζί σας. Ιδιαίτερα πρέπει να φροντίζουμε την υγιεινή των ποδιών, καθώς εξασκούμαστε με γυμνά πέλματα. Άν κάποιος έχει δερματολογικό νόσημα στα πέλματα ή φουσκάλες, θα πρέπει να φοράει tabi. Επίσης, το σωστό ντύσιμο δεν είναι μόνο θέμα σωστής εμφάνισης. Μια πέρα hakama που το μήκος της ξεπερνάει το επιτρεπόμενο μπορεί να αποτελέσει αιτία απώλειας ισορροπίας και τραυματισμού. Αν δε, εκείνη τη στιγμή το ξίφος βρίσκεται έξω από την θήκη, ο κίνδυνος τραυματισμού πολλαπλασιάζεται. Ένα μακρύ μανίκι μπορεί να μπλεχτεί με την λαβή του ξίφους κτλ.
 2. Φροντίζετε πάντα το ξίφος σας. Πριν και μετά από την εξάσκηση διαθέστε λίγο χρόνο για να επιθεωρήστε την κατάσταση της λάμας (nagasa), της λαβής (tsuka), του στόμιου της θήκης (koiguchi), της θήκης (saya) και του mekugi (πύρου ασφαλείας). Μην είστε βιαστικοί ή απρόσεκτοι στην επιθεώρηση του ξίφους σας, είναι ο χρόνος κατά τον οποίο συγκεντρώνετε το μυαλό σας και ετοιμάζεστε πνευματικά για την εξάσκηση.
  Βρείτε μια θέση, κατά προτίμηση σε μια πλευρά του dojo, ώστε να μην εμποδίζεται τα άλλα μέλη. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο γύρω σας και ότι βγάζοντας το ξίφος από την θήκη δεν θέτετε σε κίνδυνο τους γύρω σας. Καθαρίστε την λάμα και εφαρμόστε μια πολύ λεπτή στρώση από το ειδικό λάδι με τον κατάλληλο τρόπο. Ρωτήστε τον εκπαιδευτή σας για οδηγίες. Να είστε πολύ προσεκτικοί κατά το καθαρισμό ενός shinken. Κάθε μικρή απροσεξία μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.
  Ελέγξτε ότι το habaki και η tsuba δεν έχουν λασκάρει. Το habaki και το koiguchi πρέπει να εφαρμόζουν σφικτά. Ενδέχεται από την χρήση να χαλαρώσει η εφαρμογή στο koiguchi. Είναι κάτι που επισκευάζεται εύκολα. Συμβουλευτείτε τον εκπαιδευτή σας για οδηγίες. Η σφιχτή εφαρμογή habaki/koiguchi είναι η «πρώτη ασφάλεια». Η ασφάλιση του ξίφους με τον αντίχειρά σας στην tsuba είναι η «δεύτερη ασφάλεια».


 3. Μην αφήνετε ποτέ το ξίφος σας αφύλακτο. Εάν πρέπει να το αφήσετε για λίγο, θα πρέπει το ξίφος να είναι πάντα στη saya ακουμπισμένο στο δάπεδο σε μια από τις πλευρές του dojo (με την κόψη να βλέπει τον τοίχο). Ποτέ δεν το αφήνουμε όρθιο να ακουμπάει στον τοίχο, γιατί είναι πολύ εύκολο να πέσει και να προκληθεί ζημιά.
  Μην διακόπτετε ποτέ κάποιον που καθαρίζει το Iaito/Shinken του. Περιμένετε έως ότου έχει επανατοποθετήσει το ξίφος στη saya.


 4. Μην περνάτε ποτέ πάνω από ένα ξίφος (Bokuto/Iaito/Shinken) που βρίσκεται στο έδαφος. Στην περίπτωση όπου σκοντάψετε πάνω του θα προκαλέσετε ζημιά στο ξίφος και θα κινδυνέψετε. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε το ξίφος σας σε σημεία απ’ όπου διέρχονται άλλοι. Πάντα αφήνετε το ξίφος σας στις πλευρές του dojo αλλά όχι στην πλευρά που ορίζεται ως shomen.
 5. Όταν κινείστε σε ένα dojo όπου υπάρχουν άλλα άτομα γύρω σας (κατά τη διάρκεια προπόνησης ή σεμιναρίου), κάνετε σαφή την πρόθεση σας με μια κίνηση του χεριού που υποδηλώνει ότι θέλετε να διακόψετε για να περάσετε ή και ζητώντας συγνώμη για την ενόχληση. Ο τρόπος με τον οποίο κρατάτε το ξίφος σας όταν πλησιάζετε άλλα άτομα, υποδηλώνει αν βρίσκεστε σε θέση μάχης ή αν έχετε ειρηνικές προθέσεις. Αν με το αριστερό χέρι κρατάτε saya και tsuba και το δεξί βρίσκεται πάνω στην tsuka (όπως στη θέση όταν ετοιμάζεστε να ξιφουλκήσετε), αυτό υποδηλώνει ότι έχετε λάβει θέση μάχης. Μην πλησιάζετε άλλα άτομα με αυτή τη θέση των χεριών, είναι δείγμα κακής συμπεριφοράς.
  Σε καμία περίπτωση μην ξεκουράζετε τα χέρια σας πάνω στο ξίφος. Όταν παρακολουθείτε μια επίδειξη ή όταν ακούτε μια εξήγηση από τους εκπαιδευτές, μην σταυρώνετε τα χέρια σας και μην ακουμπάτε/ξεκουράζεστε πάνω σε τοίχους και κολώνες. Η προσοχή σας θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένη στις οδηγίες των εκπαιδευτών. Τέλος μην χρησιμοποιείτε το ξίφος σαν μπαστούνι, θεωρείται μεγάλη αγένεια.
 6. Μην φοράτε κοσμήματα οποιουδήποτε είδους κατά τη διάρκεια της εξάσκησης (δαχτυλίδια, περιδέραια, βραχιόλια, σκουλαρίκια, καρφίτσες, κ.λπ.). Ο λόγος είναι ότι αυξάνουν τις πιθανότητες τραυματισμού. Εξάλλου ένα μεταλλικό αντικείμενο που θα πέσει στο δάπεδο μπορεί να τραυματίσει τα πέλματα των ασκουμένων. Αν και δεν απαγορεύεται, συνιστάται να αφαιρείτε ακόμη και την βέρα σας, διότι μπορεί να τραυματίσει το δάκτυλό σας και να προκαλέσει φθορά στο tsuka ito ή την saya (ανάλογα αν το δακτυλίδι βρίσκεται στο δεξί ή στο αριστερό χέρι). Αν ωστόσο επιθυμείτε να φοράτε την βέρα σας, προτείνουμε να την καλύπτετε με έναν αυτοκόλλητο επίδεσμο.
 7. Σε περίπτωση που έχετε μακριά μαλλιά, είναι απαραίτητο να τα συγκρατείτε με λάστιχο ή τσιμπιδάκι. 'Οταν χειριζόμαστε ένα ξίφος πρέπει να βλέπουμε πολύ καθαρά εκεί που πρόκειται να κόψουμε. Πρέπει όλη την ώρα να έχουμε πλήρη εικόνα του χώρου γύρω μας. Πρέπει να ελέγχουμε τους συνασκούμενους που βρίσκονται κοντά μας, καθώς και ενδεχόμενα εμπόδια (τοίχοι, δοκάρια, κολώνες). Πρέπει να μπορούμε να προβλέψουμε αν με την κίνησή μας ή με αυτή των συνασκουμένων μας υπάρχει ενδεχόμενο να διασταυρωθούν οι πορείες μας ή τα σπαθιά. Τα ελεύθερα μαλλιά που παρεμποδίζουν την όραση, ή έστω και την περιφερειακή όραση, μπορεί να αποτελέσουν αιτία ατυχήματος.
 8. Είναι θέμα ασφάλειας αλλά και υγιεινής να διατηρείτε το δάπεδο του dojo καθαρό και σε καλή κατάσταση, δεδομένου ότι στο Iaido η εξάσκηση γίνεται με γυμνά πέλματα. Επιπλέον ένα πάτωμα που γλιστράει ή κολλάει, καθώς και ένα πάτωμα που έχει ατέλειες στην κατασκευή (ξύλα, βίδες ή καρφιά που προεξέχουν), μπορεί να αποτελέσει αιτία ατυχήματος. Μην φέρνετε τρόφιμα ή πόσιμα στο dojo.
 9. Εάν θέλετε να δείτε ή να δοκιμάσετε ένα ξένο Iaito ή Shinken, πρέπει να ζητήστε άδεια από τον ιδιοκτήτη του, και όταν το πάρετε στα χέρια σας φροντίστε να το κάνετε με τον σωστό τρόπο και να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το κάθε ξίφος είναι ιδιαίτερο για τον ιδιοκτήτη του και ορισμένα είναι μεγάλης αξίας και αναντικατάστατα.
 10. Όταν θέλετε να δώσετε ένα ξίφος (Bokuto/Iaito/Shinken) σε κάποιον, ακολουθείστε την σωστή εθιμοτυπία. Έχετε πάντα το σπαθί παράλληλο με το έδαφος, την κόψη (hasaki) στραμμένη προς το μέρος σας και τη λαβή να "κοιτάει" αριστερά. Έτσι υποδηλώνετε ότι δεν έχετε εχθρικές προθέσεις. Το αριστερό σας χέρι θα πρέπει να κρατάει την tsuba και την saya με τρόπο που να ασφαλίζει το σπαθί ώστε να μην γλυστρίσει από τη θήκη του. Το δεξί χέρι να κρατάει την saya. Τα δυο χέρια μαζί να είναι στραμμένα με τις παλάμες προς τα πάνω (κίνηση προσφοράς). Αφήστε ελεύθερη τη λαβή (tsuka) έτσι ώστε να μπορέσει ο άλλος να το παραλάβει με ασφάλεια. Όταν παραλαμβάνεται ένα σπαθί έχετε τις παλάμες στραμμένες προς τα πάνω. Με το δεξί σας χέρι πιάνετε την tsuka και με το αριστερό την saya. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια μικρή υπόκλιση ευγένειας τη στιγμή της παραλαβής. 
 11. Όταν χρειάζεται να βγάλετε το σπαθί σας από τη θήκη προκειμένου να εξηγήσετε κάτι σε μια ομάδα ατόμων που βρίσκονται γύρω σας και σε κοντινή απόσταση, επειδή κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει σε στιγμή διαλείμματος από την προπόνηση, σιγουρευτείτε πρώτα ότι έχετε αρκετό χώρο και την προσοχή όλων. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιος πίσω σας ή ότι δεν πρόκειται να περάσει κάποιος την ώρα που θα κινείτε το σπαθί σας. Την ώρα που γίνεται κάποιο διάλειμμα από την εξάσκηση και όσο κινούμαστε στο dojo δεν θα πρέπει να χαλαρώνει η επιφυλακή μας.
 12. Έξω από το dojo, φυλάτε το σπαθί σας μακριά από τα παιδιά και αποφεύγετε να το επιδεικνύετε. Οι άνθρωποι και ειδικά τα παιδιά, που δεν αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που ελλοχεύουν, ενδέχεται να προσπαθήσουν από περιέργεια να αγγίξουν την λεπίδα ή να μιμηθούν μια κίνηση κοπής. Είναι πολύ εύκολο να προκληθεί με αυτόν τον τρόπο ατύχημα ή ζημιά στο σπαθί.

"14 Οδηγίες για την Ασφαλή Εξάσκηση στην Τέχνη του Iaido"


Η Τεχνική Επιτροπή Iaido στην προσπάθειά της να αναπτύξει την τέχνη του Iaido σε ένα ασφαλές περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψη τις πρακτικές και την εμπειρία άλλων χωρών, κατέληξε στο ακόλουθο κείμενο – οδηγίες προς τους εκπαιδευτές και τα μέλη των dojo.

Οι τραυματισμοί στο Iaido αν και δεν είναι συχνοί, αποτελούν ωστόσο μια δυσάρεστη πραγματικότητα. Στην ιστορία του Iaido έχουν καταγραφεί σε χώρες του εξωτερικού περιπτώσεις σοβαρών ατυχημάτων. Κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο, δεδομένου ότι αναφερόμαστε σε άσκηση με ιαπωνικό σπαθί. Παρόλο που στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν iaito (σπαθί που δεν κόβει), κίνδυνοι εξακολουθούν να υπάρχουν.
Τα συνήθη ατυχήματα στο Iaido είναι μικρά επιπόλαια κοψίματα που προκαλούνται από απρόσεκτο χειρισμό από τους ίδιους τους ασκούμενους. Άλλοι σοβαρότεροι τραυματισμοί είναι οι κοινοί αθλητικοί τραυματισμοί που ενδέχεται να συμβούν λόγω ελλιπούς προθέρμανσης (μυικές θλάσεις, τενοντίτιδες) και άλλοι λόγω πλημμελούς προετοιμασίας-επιθεώρησης του σπαθιού.
Είναι επικίνδυνο να ασκούμαστε όταν δεν βρισκόμαστε σε καλή διανοητική και φυσική κατάσταση. Κίνδυνοι ελλοχεύουν κυρίως λόγω ελλιπούς συγκέντρωσης, λόγω ανεπαρκούς απόστασης μεταξύ των εκπαιδευόμενων, λόγω κακής εκτέλεσης των κινήσεων, λόγω ελαττωματικού εξοπλισμού. Ατυχήματα έχουν προκληθεί επίσης λόγω ξαφνικής ασθένειας (ζαλάδας, λιποθυμίας).
Σε κάθε περίπτωση, οι κίνδυνοι ατυχήματος μειώνονται σημαντικά όταν αντί για shinken (σπαθί που κόβει) χρησιμοποιούμε iaito (σπαθί που δεν κόβει).
Η ασφαλής εκπαίδευση στο Iaido, είναι μείζονος σημασίας και πρέπει να βρίσκεται στο μυαλό κάθε iaidoka και κάθε εκπαιδευτή.
Η πρόληψη και η τήρηση με αυστηρότητα των «Οδηγιών» είναι οι απαραίτητες προφυλάξεις που όλοι πρέπει να ακολουθούμε, για να μην βρεθούμε μια μέρα στην ιδιαίτερα δύσκολή θέση να αντιμετωπίσουμε έναν σοβαρό τραυματισμό, δικό μας ή κάποιου συναθλητή μας. Μην ξεχνάμε ότι το Iaido είναι μια τέχνη στην οποία ο καθένας μπορεί να εξασκείται καθ’ όλη όλη τη διάρκεια της ζωής του. Για να είναι αυτό εφικτό, πρέπει κάθε iaidoka είναι και να διατηρείται υγιείς.

Στο ακόλουθο κείμενο εξηγούνται οι σημαντικότερες «Οδηγίες για την Ασφαλή Εξάσκηση στην Τέχνη του Iaido». Τονίζεται ότι ενώ φαίνονται λογικές όσον αφορά στη χρήση shinken, ενδέχεται σε ορισμένους να φανούν υπερβολικές όσον αφορά στη χρήση iaito ή bokuto (σπαθί από ξύλο). Οι λόγοι που η Τεχνική Επιτροπή επιμένει σε κάθε περίπτωση στην τήρηση των οδηγιών ασφαλείας είναι οι εξής:
α) Δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε στη σκέψη ότι ένα bokuto ή iaito είναι τελείως ακίνδυνα, επειδή δεν κόβουν.
β) Αν όσο ασκούμαστε με iaito παραλείπουμε αρκετούς από τους κανόνες ασφάλειας, το μυαλό και το σώμα συνηθίζουν να λειτουργούν σε χαμηλότερα επίπεδα ασφάλειας. Έτσι όταν θα βρεθούμε με ένα shinken στα χέρια μας ενδέχεται να θέσουμε τoν εαυτό μας και τους γύρω μας σε κίνδυνο.
γ) Μέρος της άσκησης στην τέχνη του Iaido είναι και την άσκηση στη διατήρηση διαρκούς ετοιμότητας και πλήρους ελέγχου του μυαλού και των κινήσεών μας. Αυτά τα στοιχεία αναπτύσσονται μόνο μέσα από την συνειδητοποίηση ότι στα χέρια μας κρατάμε κάτι επικίνδυνο και όχι ένα απλό εξάρτημα εξάσκησης. Με αυτόν τον τρόπο σκέψης και τηρώντας αυστηρά τις οδηγίες μπορούμε να αναπτύξουμε υψηλό επίπεδο στην τεχνική μας, ακόμα και αν δεν έχουμε την πρόθεση να εξασκηθούμε ποτέ με ένα shinken.
Οι «Οδηγίες για την Ασφαλή Εξάσκηση στην τέχνη του Iaido» συντάχθηκαν από την Τεχνική Επιτροπή Iaido και στοχεύουν στην αφύπνιση των εκπαιδευτών και των ασκούμενων. Δεν είναι εντούτοις από μόνες τους ικανές να προστατεύσουν από την πιθανότητα ενός ατυχήματος. Η αυστηρή εφαρμογή των κανόνων, η σοβαρότητα, η υπευθυνότητα και η σύνεση με την οποία κάθε άτομο εξασκείται, αποτελούν τη σημαντικότερη ασπίδα προστασίας. Η ασφαλής εξάσκηση στην τέχνη του Iaido είναι ευθύνη όχι μόνο των εκπαιδευτών, αλλά και καθενός από τους ασκούμενους, είναι προσωπική υπόθεση του καθενός και δεν υπάρχει χώρος για απερισκεψίες και απροσεξίες.

Από την πρώτη ημέρα στο dojo, κάθε εκπαιδευτής πρέπει να ενημερώνει κατάλληλα τους ασκούμενους σχετικά με τους κινδύνους και τις προφυλάξεις. Οι εκπαιδευτές πρέπει πάντα να εφαρμόζουν τις «Οδηγίες» και οφείλουν τακτικά να τις υπενθυμίζουν στους εκπαιδευόμενους. Πρέπει η συμπεριφορά τους να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.
«14 Οδηγίες για την ασφαλή εξάσκηση στην τέχνη του Iaido»
1. Προτεραιότητα στην Ασφάλεια. Είναι ο πρώτος και ο βασικότερος κανόνας κατά την άσκηση στην τέχνη του Iaido. Αν χρησιμοποιείτε shinken, ΠΟΤΕ μην ασκείστε μόνοι. Κάθε dojo πρέπει να διαθέτει φαρμακείο και τηλέφωνο για κλήση άμεσης βοήθειας (166) και ενημέρωσης για εφημερεύοντα νοσοκομεία. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως να προσφέρετε τις πρώτες βοήθειες.

2. Bokuto – Iaito – Shinken είναι όλα επικίνδυνα και πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή. Το Iaito και το bokuto μπορεί να μην κόβουν, ωστόσο έχουν αιχμηρή άκρη και μπορούν εύκολα να τραυματίσουν.

3. Πριν ξεκινήσετε την εξάσκησής σας, βεβαιωθείτε ότι είστε υγιείς και στην κατάλληλη διανοητική και φυσική κατάσταση. Προετοιμαστείτε πνευματικά, προθερμάνετε το σώμα σας. Αν νιώσετε αδιαθεσία ή οποιαδήποτε ενόχληση διακόψετε αμέσως την εξάσκηση και αναφερθείτε στον εκπαιδευτή σας.

4. Ελέγχετε το ξίφος σας τακτικά, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από την εξάσκηση. Ελέγχετε ότι ο πείρος ασφαλείας βρίσκεται σταθερά στη θέση του. Αν αντιληφθείτε οποιοδήποτε πρόβλημα διακόψετε αμέσως την εξάσκηση και αναφερθείτε στον εκπαιδευτή σας.

5. Όταν φέρετε στη ζώνη το ξίφος και όταν κινείστε, ασφαλίστε τη λεπίδα με την τοποθέτηση του αριστερού χεριού σας στη saya και του αντίχειρά σας στην tsuba.

6. Διατηρείτε πάντα τη συγκέντρωση και την επαγρύπνησή σας. Να είστε διαρκώς σε ετοιμότητα. Όταν φέρετε ένα ξίφος, κάθε είδος αστεϊσμών και χειρονομιών απαγορεύονται.

7. Κατά την παράταξη των ασκούμενων στο dojo, μην τοποθετήστε ποτέ ο ένας ακριβώς πίσω ή εμπρός από τον άλλον. Να τοποθετήστε στα ενδιάμεσα κενά, ώστε να αποφεύγετε να κόβετε προς την κατεύθυνση που βρίσκεται άλλος.

8. Σιγουρευτείτε ότι υπάρχει αρκετή απόσταση γύρω από εσάς, ώστε να μπορείτε να εξασκείστε ανεμπόδιστοι. Για κάθε kata υπάρχουν διαφορετικές αποστάσεις ασφαλείας. Έχετε πλήρη αντίληψη του χώρου και των ατόμων που κινούνται γύρω σας. Όταν εξασκείται μεγάλος αριθμός μελών σε περιορισμένο χώρο, πρέπει να γίνεται διαχωρισμός σε μικρότερες ομάδες οι οποίες θα εναλλάσσονται κατά την εξάσκηση.

9. Μην κόβετε πολύ κοντά σε άλλα άτομα. Προκαλείτε αίσθημα ανασφάλειας στους γύρω σας και διακόπτετε την συγκέντρωσή τους. Επιδείξεις δεξιοτεχνίας χωρίς να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας δεν συνάδουν με το πνεύμα και τη διδασκαλία του Iaido.

10. Όταν κινείστε στο dojo, κάνετε σαφή την πρόθεσή σας και σιγουρευτείτε δεν θα παρεμποδίσετε την άσκηση άλλου μέλους. Μην στέκεστε αθέατοι και σε κοντινή απόσταση από άλλο μέλος.

11. Οι εκπαιδευτές μπορούν να ελέγχουν την καταλληλότητα των ξιφών των μελών.

12. Κάθε μέλος προκειμένου να χρησιμοποιεί shinken για την εξάσκησή του, πρέπει να έχει ενημερώσει και να έχει λάβει άδεια από τον εκπαιδευτή του.

13. Δείχνετε σεβασμό και ακολουθείτε την εθιμοτυπία. Δεν είναι μόνο ένδειξη καλής συμπεριφοράς, είναι και σημαντικός κανόνας ασφάλειας.

14. Κατά τη μεταφορά ενός ξίφους, να είστε διακριτικοί. Χρησιμοποιείτε την κατάλληλη θήκη-τσάντα για ξίφη. Πάντα φέρετε την σχετική άδεια - βιβλιάριο της ομοσπονδίας που υποδηλώνει ότι είστε ενεργό μέλος της.

Ακολουθεί ανάλυση των παραπάνω:


1. !!! ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ !!! Καμία πρόταση ή λέξη δεν αρκεί για να τονίσει τη σπουδαιότητα αυτού του κανόνα. Κάθε ασκούμενος πρέπει να εισέρχεται και να εξέρχεται από το dojo με αυτόν τον κανόνα στο μυαλό του. Κάθε dojo πρέπει να διαθέτει πλήρες φαρμακείο για την άμεση αντιμετώπιση μικρών τραυματισμών, καθώς επίσης πρόσβαση σε τηλέφωνο ώστε να είναι δυνατή η κλήση του ΕΚΑΒ (166) σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού. Αν ασκείστε με shinken πρέπει πάντα να υπάρχει δεύτερο άτομο στο dojo, για να σας βοηθήσει σε περίπτωση ατυχήματος. Είναι σημαντικό να μπορείτε να προσφέρετε τις πρώτες βοήθειες.

2. Bokuto, Iaito και Shinken είναι όλα επικίνδυνα και πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή. Μην επιδεικνύετε ποτέ ένα ξίφος σε άτομα που δεν ασχολούνται με το Iaido. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα προκαλέσετε την περιέργειά τους με αποτέλεσμα να θελήσουν να το δοκιμάσουν, με αποτέλεσμα να θέσουν σε κίνδυνο τον εαυτό τους και τους γύρω τους και με πιθανότητα να προκαλέσουν ζημιά και στο ίδιο το ξίφος σας. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική. Τα ξίφη δεν είναι παιχνίδια και δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά σε παιδιά ή σε άτομα που μπορεί να τα χρησιμοποιούσουν με λάθος τρόπο. Ακόμη και ένα bokuto μπορεί να τραυματίσει εφόσον χρησιμοποιηθεί σαν ρόπαλο. Υπενθυμίζουμε ότι παρόλο που τα iaito και τα bokuto δεν κόβουν, έχουν αιχμηρή άκρη και μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό (π.χ, στη κίνηση του ο-Chiburi και του noto, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού εφόσον κάποιος βρίσκεται σε κοντινή απόσταση και εκτός οπτικού πεδίου).

3. Φροντίστε να φτάνετε εγκαίρως στο dojo, έτσι ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος να προετοιμαστείτε πριν την εξάσκησή σας. Εάν φθάσετε καθυστερημένα για το μάθημα, μην παραλείψετε τη διανοητική προετοιμασία, την προθέρμανση του σώματος και την επιθεώρηση του σπαθιού σας. Καθαρίστε το μυαλό σας από τα προβλήματα της καθημερινότητας και οτιδήποτε σας απασχολεί την σκέψη και αφοσιωθείτε με συγκέντρωση στην εξάσκησή σας. Εάν είστε άρρωστοι, εάν έχετε κάποιο τραυματισμό, εάν έχετε υπερβεί την επιτρεπόμενη ποσότητα κατανάλωσης οινοπνεύματος ή φαγητού, εάν παίρνετε φάρμακα ή παρακολουθείτε θεραπευτική αγωγή, όλα αυτά αποτελούν αιτίες μείωσης των αντανακλαστικών και της κρίσης και μπορεί να οδηγήσουν σε ατύχημα. Σε κάθε περίπτωση και πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε ότι βρίσκεστε στην σωστή διανοητική, ψυχολογική και φυσική κατάσταση για να εξασκηθείτε με ασφάλεια, ιδιαίτερα αν χρησιμοποιείτε shinken.

4. Φροντίζετε ώστε το σπαθί σας να βρίσκεται πάντα σε άριστη κατάσταση και να το ελέγχετε τακτικά (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από την εξάσκηση). Επιθεωρείτε την λεπίδα για πιθανές ρωγμές και σημάδια κόπωσης του μέταλλου (για το bokuto επιθεωρείτε για πιθανές ρωγμές ή σκλήθρες). Επιβεβαιώστε ότι ο/οι πείρος/οι ασφαλείας (mekugi) βρίσκονται σταθερά στη θέση τους. Εάν μπορείτε να κινήσετε κάποιον από τους πείρους με τα δάχτυλά σας, σημαίνει ότι είναι πολύ χαλαρός και πρέπει αμέσως να διακόψετε την εξάσκηση έως ότου αποκαταστήσετε την καλή κατάσταση του εξοπλισμού σας. Ελέγξτε ότι η λαβή (tsuka) είναι σε καλή κατάσταση και ότι δεν έχει κάποια ρωγμή και ότι το δέσιμό της (tsuka ito) δεν έχει χαλαρώσει. Ελέγξτε τη saya για πιθανές ρωγμές ή οποιαδήποτε ζημία. Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, διακόψτε αμέσως την εξάσκηση και απευθυνθείτε στον εκπαιδευτή σας. Εκείνος θα αξιολογήσει το μέγεθος της ζημιάς και θα σας καθοδηγήσει σε οποιαδήποτε επισκευή χρειαστεί. Μην προσπαθήστε να αποκαταστήσετε τη ζημιά μόνοι σας, εφόσον δεν γνωρίζετε τον σωστό τρόπο.

5. Όταν φέρετε ένα ξίφος στη ζώνη, κινείστε, κάθεστε, σηκώνεστε, έχετε πάντα το αριστερό χέρι στη saya και ασφαλίζετε το ξίφος τοποθετώντας τον αντίχειρά σας στην tsuba. Έχουν συμβεί ατυχήματα προσπαθώντας να πιάσουμε ένα shinken που έχει γλιστρήσει από τη saya.

6. Συγκεντρωθείτε στην εξάσκησή σας και διατηρήστε ήρεμο το πνεύμα σας. Να είστε διαρκώς σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα. Αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο της άσκησης στο Iaido. Όταν φέρετε ένα ξίφος, κάθε είδος αστεϊσμών και χειρονομιών απαγορεύονται. Επίσης απαγορεύεται κάθε μορφή παράτολμης επίδειξης, που δεν αποτελεί μέρος της εξάσκησης.

7. Κατά την παράταξη των ασκούμενων στο dojo, μην τοποθετήστε ποτέ ο ένας ακριβώς πίσω ή εμπρός από τον άλλον. Πρέπει να τοποθετήστε στα ενδιάμεσα κενά, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να κόψετε προς το μέρος που βρίσκεται άλλος ασκούμενος.

8. Πριν αρχίσετε την εξάσκησή σας, σιγουρευτείτε ότι υπάρχει αρκετή απόσταση γύρω σας, έτσι ώστε κανένα άτομο ή αντικείμενο να μην παρεμβάλλεται κατά την εκτέλεση μιας άσκησης ή ενός kata. Να θυμάστε την αρχική σας θέση και πάντα να επιστρέφετε σε αυτή μετά την ολοκλήρωση κάθε άσκησης. Συγκεντρωθείτε στην εξάσκησή σας, αλλά πάντα να γνωρίζετε που βρίσκονται οι συνασκούμενοι γύρω από εσάς. Να έχετε πάντα επίγνωση της θέσης σας σε σχέση με τα διάφορα σταθερά αντικείμενα στο dojo (τοίχοι, κολώνες, χαμηλά δοκάρια κ.λπ.). Όταν βρίσκονται πολλά μέλη σε περιορισμένο χώρο, η εξάσκηση όλων μαζί ταυτόχρονα εγκυμονεί κινδύνους. Ο εκπαιδευτής οφείλει να μοιράσει τα μέλη σε μικρότερες ομάδες ώστε να εξασκούνται εναλλάξ, εξασφαλίζοντας πάντα ότι υπάρχει αρκετή απόσταση μεταξύ των μελών.

9. Μην εκτελείτε κινήσεις με το σπαθί σας να περνάει πολύ κοντά από άλλα άτομα ή σπαθιά. Μπορεί εσείς να νιώθετε ότι έχετε απόλυτο έλεγχο, την ίδια στιγμή όμως δημιουργείτε αίσθημα ανασφάλειας στους γύρω σας και διακόπτετε την συγκέντρωσή τους. Εσείς που κόβετε πρέπει να εξασφαλίζετε ότι υπάρχει αρκετή απόσταση από τους γύρω σας και ότι δεν τους εκθέτετε σε κίνδυνο. Οι γύρω σας δεν οφείλουν να γνωρίζουν προς τα που εσείς θα κινηθείτε. Οι επιδείξεις δεξιοτεχνίας πολύ κοντά σε άλλα άτομα δεν συνάδουν με το πνεύμα και την διδασκαλία του Iaido.

10. Μέσα στο dojo μην στέκεστε ούτε να περνάτε πίσω από κάποιον άλλον σε κοντινή απόσταση, ή σε «τυφλά» σημεία, εκεί που μπορεί να μην γίνετε αντιληπτοί. Οποιαδήποτε ξαφνική κίνηση ή ξιφούλκηση από κάποιον που δεν σας έχει δει, μπορεί να οδηγήσει σε μια δυσάρεστη έκπληξη και για τους δυο σας. Πάντα όταν θέλετε να κινηθείτε στο dojo να κάνετε σαφή την πρόθεσή σας στους γύρω και να σιγουρεύεστε ότι η κίνησή σας δεν θα εμποδίσει κάποιον που εκείνη την ώρα εκτελεί κάποια άσκηση.

11. Όλα τα μέλη που φέρνουν οποιοδήποτε είδος σπαθιού (bokuto, iaito, shinken) για πρώτη φορά στο dojo, είναι υποχρεωμένα να ενημερώσουν τον εκπαιδευτή τους και να ζητήσουν την άδειά του πριν το χρησιμοποιήσουν. Οι εκπαιδευτές, πέραν της πρώτης φοράς, επιθεωρούν όλα τα σπαθιά σε περιοδική βάση και βεβαιώνονται ότι παραμένουν κατάλληλα για την ασφαλή εξάσκηση στο iaido.

12. Εάν ένα μέλος επιθυμεί να εξασκείται με shinken, είναι υποχρεωμένο να ζητήσει την άδεια του εκπαιδευτή του. Ο εκπαιδευτής αποφασίζει εάν ένα μέλος είναι κατάλληλο για να χρησιμοποιεί shinken κατά την εξάσκησή του. Η Τεχνική Επιτροπή προτρέπει τους εκπαιδευτές να αποθαρρύνουν την εξάσκηση με shinken σε βαθμίδες κάτω των 3 dan. Ο κίνδυνος ατυχήματος λόγω έλλειψης εμπειρίας είναι μεγάλος.

13. Όταν ένα μέλος εισέρχεται στο dojo μετά την έναρξη της εξάσκησης, περιμένει στην είσοδο (κατά προτίμηση σε θέση seiza), έως ότου γίνει αντιληπτό από το εκπαιδευτή. Αυτός στη συνέχεια θα πρέπει να περιμένει έως ότου έχουν ολοκληρώσει όλοι την άσκησή τους και έχουν σταματήσει να κινούνται και μετά να εγκρίνει την είσοδο στο αργοπορημένο μέλος. Εάν πρέπει ένα μέλος να εγκαταλείψει την εξάσκηση πριν την προκαθορισμένη ώρα, πρέπει να βρει την κατάλληλη στιγμή για να ρωτήσει τον εκπαιδευτή για την σχετική άδεια αποχώρησης. Ο εκπαιδευτής ακολουθεί την ίδια διαδικασία που αναφέρθηκε πιο πριν. Αν κάποιο μέλος τραυματιστεί ή νιώσει αδιαθεσία, πρέπει αμέσως να διακόψει και να ενημερώσει τον εκπαιδευτή του. Σε αυτή την περίπτωση μην εγκαταλείπετε τον χώρο χωρίς να ενημερώσετε τον εκπαιδευτή. Οι εκπαιδευτές, κυρίως στα σεμινάρια πολλών ατόμων, πρέπει κατά την έναρξη να μετρούν τους ασκούμενους και περιοδικά να ελέγχουν τον αριθμό των μελών που ασκούνται ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση που αντιληφθούν ότι κάποιος λείπει, πρέπει να σπεύσουν να βεβαιωθούν αν η απουσία του μέλους οφείλεται σε τραυματισμό ή αδιαθεσία. Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος να βρίσκεται στους χώρους των αποδυτηρίων και να χρειάζεται βοήθεια. Να σέβεστε τον χώρο, τις διαδικασίες, τους εκπαιδευτές και συνασκουμένους σας. Ακολουθείτε την εθιμοτυπία. Δεν αποτελεί απλώς δείγμα καλής συμπεριφοράς, είναι και σημαντικός παράγοντας ασφάλειας.

14. Κατά τη μεταφορά ενός σπαθιού, να είστε διακριτικοί. Πρέπει πάντα να μεταφέρεται μέσα σε κατάλληλη θήκη-τσάντα. Πάντα να έχετε την άδεια - βιβλιάριο που υποδηλώνει ότι είστε ενεργό μέλος της ΕΟΚΙΝ, στη θήκη με το σπαθί σας. Να είστε έτοιμοι να παρουσιάσετε όλα τα στοιχεία σας στις αρμόδιες αρχές, εφόσον χρειαστεί σε κάποιο ελέγχο. Διακινούμενοι με το αυτοκίνητο είναι προτιμότερο να τοποθετείτε το σπαθί στον χώρο αποσκευών, αλλά μην χρησιμοποιείτε τον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου σας για μόνιμη αποθήκευση. Οι ακραίες θερμοκρασίες θα βλάψουν τόσο τα ξύλινα όσο και τα μεταλλικά του μέρη. Εάν διακινείστε στο εξωτερικό, ενημερωθείτε εκ των προτέρων για τους νόμους και τους κανονισμούς σχετικά με τη μεταφορά iaito ή shinken, κυρίως τις διαδικασίες στα τελωνεία, προκειμένου να μην έχετε ανεπιθύμητες εκπλήξεις.

Συμπληρωματικά Κριτήρια για Αγώνες & Εξετάσεις Iaido

Τα παρακάτω είναι από το εγχειρίδιο της ZNKR με τίτλο «Regulations of Iaido Shiai and Shinpan» (Κανονισμοί αγώνων και διαιτησίας Iaido), αναθεωρημένη έκδοση Οκτωβρίου 1996.

Κεφάλαιο 7: Τα ακόλουθα σημεία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να αποφασιστεί το αποτέλεσμα ενός αγώνα:
1. Βάθος προπόνησης
2. Reigi (Εθιμοτυπία – σωστή συμπεριφορά)
3. Τεχνική:
· Σωστό Nukitsuke, Kiritsuke
· Σωστό Sayabanare, Hasuji
· Σωστό Chiburi, γωνία
· Σωστό Noto
4. Kokoro-gamae. (Πνευματική κατάσταση):
· Πραότητα
· Metsuke (Βλέμμα)
· Πνεύμα, εγρήγορση (Zanshin), συγκέντρωση, χρονισμός και απόσταση.
5. Ki Ken Tai no Itchi. Πνεύμα, σπαθί και σώμα σε μία αρμονική ενότητα.
6. Το IAIDO θα πρέπει να είναι λογικό, καθώς είναι BUDO.
7. Αναφορά γίνεται στο εγχειρίδιο με τίτλο: «Points to look for in Refereeing and Examinations of ZNKR IAI» (Σημεία προσοχής κατά την Διαιτησία και τις Εξετάσεις στο ZNKR IAI).

Συμπεριλαμβάνονται σημειώσεις από το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο του Budo Dosokai 1994, «The Guidance of Reference»


Ακολουθεί περαιτέρω ανάλυση:

Πως ερμηνεύεται το #1 «Βάθος Προπόνησης»
(a) Kurai Dori
Αρχικά το ZNKR Iai είχε σκοπό να εκπαιδεύσει τον Kendoka κατά τον ίδιο τρόπο όπως στα Kendo no Kata, όπου ο Shidachi πρέπει να υποτάξει τον αντίπαλό του επιδεικνύοντας συμπεριφορά απόλυτης αυτοπεποίθησης. Έτσι είναι εξίσου σημαντικό στο Iai να παρουσιάζει “Kurai Dori” ενάντια σε έναν υποθετικό αντίπαλο.
(b) Hin-I / Kigurai
Ο Iaidoka πρέπει να επιδεικνύει ξεκάθαρα ότι «πιέζει» τον αντίπαλό του με το πνεύμα του και με τον τρόπο αυτό να τον υπερνικά.
(c) Jo / Ha / Kyu
Αυτό λέγεται και «Μa» και αναφέρεται στον χρονισμό, η ακριβέστερα στην ισορροπία μεταξύ αργών και γρήγορων κινήσεων. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, κυρίως σε ένα αγώνα μεταξύ 2 υψηλόβαθμων.
(d) Kaso-Teki
Αναφέρεται στον/ους φανταστικό/ους αντίπαλο/ους. Το βλέμμα πρέπει να δείχνει τον σωστό αριθμό και θέσεις όπου βρίσκονται ο/οι αντίπαλος/οι. Ο iaidoka πρέπει να κόβει και να καρφώνει τους σωστούς στόχους.
(e) Cutting
Πρέπει να φαίνεται καθαρά αν πριν από κάθε κόψιμο με το σπαθί υπάρχει «seme», επιθετική συμπεριφορά και αν το monouchi χρησιμοποιείται αποτελεσματικά.
(f) Sword sound
Ο ήχος του κοψίματος θα πρέπει να είναι βραχύς και κοφτός. Η κίνηση μπορεί να αναλυθεί σε 2 μέρη. Η κίνηση που χαμηλώνει το σπαθί από ψηλά πάνω από το κεφάλι και το κυρίως κόψιμο. Όταν αρχίζει να κινείται το σπαθί από ψηλά, είναι προτιμότερο να μην βγάζει ήχο. Ο ήχος θα πρέπει να παράγεται από το σημείο όπου αρχίζει να κόβει τον στόχο και μέχρι να σταματήσει.
(g) Te-no-uchi
Φυσικά υπάρχουν ελαφρότερα και βαρύτερα σπαθιά. Η κίνηση του σπαθιού απλά χρησιμοποιώντας δύναμη θα πρέπει να αποθαρρύνεται. Θα πρέπει να υπάρχει δυναμισμός και ταχύτητα στην κίνηση συνοδευόμενη από το σωστό Te-no uchi και με αυτό τον τρόπο να μεταφέρεται η δύναμη από τα χέρια στο Mo-no-uchi.


Πως ερμηνεύεται το #2 «Reigi – Εθιμοτυπία»
Βεβαιωθείτε ότι οι εξεταζόμενοι / διαγωνιζόμενοι επιδεικνύουν τη σωστή συμπεριφορά.
Επιπλέον έλεγχοι αφορούν τεχνικές και αρχές.
Πως καταλαβαίνουμε το σωστό «Reiho» (εθιμοτυπία)
(1) Είναι κανόνας ότι η εξάσκηση στο Iai θα πρέπει να γίνεται με Sashimote: το οποίο σημαίνει την περιστροφή 90° δεξιά σε αναφορά προς το Gyokuza (Χώρος επισήμων).
Εξαίρεση στον κανόνα επιτρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις όπου ο χώρος το επιβάλλει.
Τα στοιχεία του σπαθιού όπως περιγράφονται στο ZNKR Iai, είναι αυτά που συναντά κάνεις και στα Koryu. Επειδή τα Koryu διαφέρουν από σχολή σε σχολή και ανάλογα την ιστορική εξέλιξη του καθενός, όταν η ZNKR αποφάσισε να διασφαλίσει την ομοιομορφία στο μέρος της εθιμοτυπίας, προέκυψαν κάποια θέματα για συζήτηση.
Κατά την εξάσκηση στο Iai με βάση τους κανόνες του Sashimote, όταν τοποθετείται το σπαθί στο έδαφος για χαιρετισμό με την λαβή προς τα δεξιά, σημαίνει ότι η άκρη του σπαθιού δείχνει απειλητικά προς τον χώρο των επισήμων. Καθώς οι παραδοσιακές σχολές Koryu θεωρούν αυτή την κίνηση αδιανόητη, αποφασίστηκε να τοποθετείται το σπαθί με ελαφρά κλήση της άκρης προς το σώμα.
Ξεκινώντας την εξάσκηση στο Iai, θα πρέπει να ξεκινάς την εθιμοτυπία του σπαθιού με την εντιμότητα του μυαλού ενός αρχαρίου και να τελειώνεις αποδίδοντας ευχαριστίες για την ασφαλή εξάσκηση σου.
(2) Είναι το ντύσιμο και η εμφάνιση του iaidoka σωστή?
(3) Ο ασκούμενος εισέρχεται και εξέρχεται στον χώρο με θετική διάθεση?


Πως ερμηνεύεται το #4 «Kokoro-gamae»
(a) Ηρεμία
Είναι εύκολο να διακρίνει κάποιος την «ήρεμη καρδιά» στο βλέμμα και στην συνολική συμπεριφορά του iaidoka.
(b) Βλέμμα
Το «βλέμμα», δεν σημαίνει μόνο «enzan no metsuke» δηλαδή να βλέπω με τα μάτια σαν να παρατηρώ τα μακρινά βουνά, αλλά θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ “ken” βλέπω με τα μάτια και “kan” βλέπω με τα μάτια της ψυχής.
(c) Πνεύμα
Το πνεύμα του Iaidoka πρέπει να είναι τόσο δυνατό που να καθιστά αδύνατο στον αντίπαλό του να ξιφουλκήσει. Αν ωστόσο χρειαστεί να βγάλει το σπαθί από τη θήκη με σκοπό να υπερασπίσει τη ζωή του, τότε πρέπει να το κάνει χωρίς δισταγμό και το κόψιμο να είναι αμείλικτο, αποφασιστικό και οριστικό.
(d) Zanshin
Το σωστό zanshin δεν θα πρέπει να εκπέμπεται προς έναν μόνο αντίπαλο, αλλά προς όλους τους αντιπάλους που υπάρχουν γύρω.
(e) Απόσταση και Χρονισμός
Προκειμένου να συναντήσουμε την επίθεση ενός αντιπάλου, υπάρχει πάντα το ζήτημα της απόστασης και του χρονισμού. Η επιλογή να κόψουμε πριν κινηθεί ο αντίπαλος ή προκαλώντας την επίθεσή του, σημαίνει σε κάθε περίπτωση διαφορετικό χρονισμό και απόσταση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ο Iaidoka να επιδεικνύει ότι έχει πλήρη επίγνωση των αντιπάλων του.
(Μόνο στα kata Ukenagashi, Kesa giri, soo giri και nuki uchi ο αντίπαλος έχει ξιφουλκίσει πρώτος και επιτίθεται. Στα υπόλοιπα ενεργούμε τη στιγμή που ο αντίπαλος ξεκινάει να κινείται εναντίον μας και πριν ολοκληρώσει την ξιφούλκηση).


Πως ερμηνεύεται το #5 «Ki Ken Tai no ltchi»
Η βασική σκέψη στο ZNKR Iai υπαγορεύει ότι ένας αντίπαλος θα αντιμετωπιστεί εφόσον κάνει την πρώτη κίνηση…
Για το λόγο αυτό, πρέπει να κινούμαστε με τρόπο που υπαγορεύουν οι κινήσεις του αντιπάλου. Συνεπώς θα πρέπει σώμα και σπαθί να κινούνται ταυτόχρονα. Δεν θα πρέπει να σταματάει το σώμα όσο το σπαθί κινείται ακόμα. Κίνηση σπαθιού και σώματος θα πρέπει να εναρμονίζονται.

Πως ερμηνεύεται το #3 «Τεχνική»

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
(Χάριν ευκολίας έχουν διατυπωθεί με τη μορφή ερωτήσεων).

1. MAE
α. Εκτελεί ο ασκούμενος εμφανές Sayabiki όταν κόβει τον αντίπαλο στο πρόσωπο?
β. Περνάει το σπαθί στη θέση Furikaburi με την αίσθηση ότι καρφώνει πίσω από το αριστερό αυτί?
γ. Βρίσκεται η άκρη του σπαθιού πάνω από το οριζόντιο επίπεδο στη θέση Furikaburi?
δ. Κατεβαίνει το σπαθί χωρίς δισταγμό κατά το Kirioroshi?
ε. Είναι η άκρη του σπαθιού ελάχιστα κάτω από το οριζόντιο ολοκληρώνοντας το Kirioroshi?
στ. Είναι η στάση και η φόρμα του Chiburi σωστή?
ζ. Εκτελείται το Noto σωστά?
Επιπλέον έλεγχοι που αφορούν τεχνικά σημεία
(1) Ο ασκούμενος οραματίζεται τον αντίπαλό του καθώς παίρνει θέση για την εκτέλεση του kata?
(2) Εκτελείται το Nukitsuke χωρίς παύση τη στιγμή που το σπαθί βγαίνει από τη θήκη?
(3) Είναι η στάση (θέση του kissaki, δεξιού χεριού, αγκώνα και ώμου) σωστή?
(4) Το αριστερό γόνατο ξεπερνάει την δεξιά πτέρνα καθώς γλιστρά μπροστά?
(5) Όταν ξεκινάς την κίνηση Chiburi, περιστρέφεται η δεξιά παλάμη προς τα πάνω και η κόψη του σπαθιού είναι στραμμένη προς τα αριστερά?


2. USHIRO
α. Όταν ολοκληρώνεται η στροφή, το αριστερό πόδι μετακινείται εμφανώς προς τα αριστερά?
β. Είναι το οριζόντιο κόψιμο στο πρόσωπο του αντιπάλου?
Επιπλέον έλεγχοι που αφορούν τεχνικά σημεία
(1)Ο ασκούμενος οραματίζεται ότι βρίσκεται ένας αντίπαλος πίσω του πριν ξεκινήσει το kata?
(2) Γυρίζει το κεφάλι μαζί με το σώμα?
(3) Είναι οι θέσεις του kissaki, δεξιού χεριού,αγκώνα και ώμου σωστές?
(4) Το δεξί γόνατο ξεπερνά την αριστερή πτέρνα καθώς γλιστρά μπροστά?
(5) Ξεκινώντας την κίνηση του Chiburu περιστρέφεται η δεξιά παλάμη προς τα πάνω και η κόψη του σπαθιού στραμμένη προς τα αριστερά?


3. UKE-NAGASHI
α. Όταν εκτελείται η άμυνα, προστατεύεται επαρκώς το κεφάλι και ο κορμός του ασκούμενου?
β. Όταν εκτελείται το διαγώνιο κόψιμο, γίνεται κατά μήκος της γραμμής Kesa? Περνάει το αριστερό πόδι πίσω από το δεξί?
γ. Αφού ολοκληρώθηκε το κόψιμο, είναι το αριστερό χέρι μπροστά από τον ομφαλό και η άκρη του σπαθιού ελάχιστα πιο κάτω από το οριζόντιο?
Επιπλέον έλεγχοι που αφορούν τεχνικά σημεία
(1) Ο ασκούμενος οραματίζεται ότι βρίσκεται ένας αντίπαλος αριστερά του πριν ξεκινήσει το kata?
(2) Η άμυνα ukenagashi φαίνεται καθαρά?
(3) Η άμυνα ukenagashi και το κόψιμο εκτελούνται σε μία συνεχή κίνηση?
(4) Είναι το δεξί χέρι πάνω από τον δεξί ώμο την στιγμή που ξεκινάει το κόψιμο?
(5) Είναι το kissaki όρθιο και πάνω από τον ώμο τη στιγμή που ξεκινάει το κόψιμο?


4. TSUKA-ATE
α. Είναι εμφανές ότι η Tsuka Gashira κτυπάει τον αντίπαλο στο ηλιακό πλέγμα?
β. Όταν τρυπάμε τον αντίπαλο που βρίσκεται πίσω μας, βρίσκεται ο δεξιός αγκώνας σε πλήρη έκταση και το αριστερό χέρι στρέφει το Koiguchi στον ομφαλό?
γ. Όταν εκτελείται το κόψιμο, είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με τον κάθετο άξονα και ξεκινάει σωστά πάνω από το κεφάλι?
Επιπλέον έλεγχοι που αφορούν τεχνικά σημεία
(1) Ο ασκούμενος οραματίζεται τον αντίπαλό του καθώς παίρνει θέση για την εκτέλεση του kata?
(2) Διατηρείται η πίεση στον μπροστινό αντίπαλο με την tsukagashira καθώς εκτελείται το sayabiki?
(3) Είναι το τμήμα του σπαθιού που ονομάζουμε monouchi σε επαφή με το σώμα μας και στο σημείο της καρδιάς και με την κόψη προς τα έξω?
(4) Όταν γυρίζει το σώμα μπροστά, προηγείται η στροφή του κεφαλιού?
(5) Στο τέλος του kata, καθώς το αριστερό γόνατο επιστρέφει στη θέση sonkyo επιδεικνύουμε zanshin?


5. KESA-GIRI
α. Κατά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του αρχικού κοψίματος προς τα πάνω και κατά την περιστροφή του σπαθιού, είναι το δεξί χέρι πάνω από τον δεξιό ώμο?
β. Στην κίνηση Chiburi, υπάρχει η σωστή γωνία στο σπαθί καθώς βηματίζουμε προς τα πίσω και με το αριστερό χέρι να ελέγχει το Koiguchi?
Επιπλέον έλεγχοι που αφορούν τεχνικά σημεία
(1) Όταν ολοκληρώνεται το αρχικό κόψιμο, το kissaki δείχνει προς τα πάνω και είναι η λεπίδα κάθετη?
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Οι τροχιές του σπαθιού μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κοψίματος, ήταν διαφορετικές μέχρι και τον Μάρτιο του 1997, αλλά σήμερα η τροχιά είναι ίδια και για τα δύο κοψίματα.
(2) Καθώς ολοκληρώνεται το δεύτερο κόψιμο, έχει βγει το monouchi από την πλευρά του σώματος του αντιπάλου?


6. MOROTE-ZUKI
α. Εκτελείται το αρχικό κόψιμο σωστά, κόβοντας από τον κρόταφο του αντιπάλου μέχρι το σαγόνι?
β. Έρχεται το αριστερό πόδι πίσω από το δεξί? Είναι το Chudan No Kamae σωστό και το σπαθί τρυπάει στο σωστό σημείο στο σώμα του αντιπάλου? Γίνεται το τρύπημα με αποφασιστικότητα?
γ. Ο ασκούμενος φέρνει το σπαθί πάνω από το κεφάλι του σε αμυντική κίνηση τραβώντας το από το σώμα του πρώτου αντιπάλου?
Επιπλέον έλεγχοι που αφορούν τεχνικά σημεία
(1) Είναι το ύψος από το kissaki στη θέση chudan σωστά με πρόθεση να καρφώσουμε τον αντίπαλο στο ηλιακό πλέγμα?
(2) Το τρύπημα εκτελείται με τη σωστή κίνηση του σώματος?
(3) Το πέλμα στο οποίο περιστρέφεται το σώμα δείχνει ευθεία μπροστά και η πτέρνα από το πίσω πόδι ελαφρά υπερυψωμένη από το έδαφος?


7. SANPO-GIRI
α. Το αρχικό κόψιμο στον πρώτο αντίπαλο ξεκινάει από το κεφάλι και φτάνει μέχρι το σαγόνι?
β. Εκτελείται το δεύτερο κόψιμο προς τα αριστερά χωρίς δισταγμό?
γ. Έρχεται το σπαθί πάνω στη θέση Furikaburi σε μια κίνηση άμυνας?
δ. Καταλήγει το τρίτο και τελευταίο κόψιμο σε οριζόντια θέση?
Επιπλέον έλεγχοι που αφορούν τεχνικά σημεία
(1) Νιώθει απειλή ο αντίπαλος που βρίσκεται ευθεία μπροστά.?
(2) Βρίσκεται το δεξί πέλμα λίγο πιο μπροστά από το αριστερό πόδι στο πρώτο κόψιμο?
(3) Κατά την στροφή από το πρώτο κόψιμο στο δεύτερο, ο iaidoka αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει και τρίτος αντίπαλος μπροστά του?
(4) Στρέφεται το κεφάλι αριστερά προς τον δεύτερο αντίπαλο λίγο πριν από την κίνηση του σώματος?
(5) Υπάρχει αρκετή ένταση στο αριστερό πόδι κατά τη διάρκεια του δεύτερου κοψίματος?
(6) Στρέφεται το κεφάλι προς τα εμπρός για τον τρίτο αντίπαλο λίγο πριν από την κίνηση του σώματος?
(7) Επιδεικνύεται αρκετή συγκέντρωση μετά το noto?


8. GANMEN-ATE
α. Γίνεται το αρχικό κτύπημα με την Tsuka Gashira ανάμεσα στα μάτια?
β. Στρέφοντας για να αντιμετωπίσουμε τον πίσω αντίπαλο, βρίσκεται το δεξί χέρι στο γοφό?
γ. Όταν έχουμε ολοκληρώσει την στροφή για να αντιμετωπίσουμε τον πίσω αντίπαλο, είναι το σώμα τελείως γυρισμένο προς τα πίσω, με την πτέρνα του πίσω ποδιού ελαφρώς ανασηκωμένη από το έδαφος?
δ. Γίνεται το τρύπημα χωρίς να λυγίζουν τα γόνατα πολύ?
Επιπλέον έλεγχοι που αφορούν τεχνικά σημεία
(1) Υπάρχει η αίσθηση της ώθησης με την tsuka-gashira προς τον μπροστινό αντίπαλο, κατά τη διάρκεια που τραβιέται η sayα και πριν να γίνει η στροφή προς τα πίσω?
(2) Κατά την εκτέλεση του τρυπήματος, βρίσκεται η δεξιά γροθιά λίγο χαμηλότερα από το kissaki και σε ευθεία με τον δεξί γοφό? Υπάρχει εμφανές sayabiki κατά το τρύπημα?
(3) Μετά το τρύπημα, βγαίνει το σπαθί από το σώμα του αντιπάλου και την ίδια στιγμή σηκώνεται πάνω από το κεφάλι σε μια κίνηση ukenagashi?
(4) Επιδεικνύεται αρκετή συγκέντρωση μετά το noto?


9. SΟETE-ZUKI
α. Καθώς γίνεται το αρχικό διαγώνιο κόψιμο από τον δεξί ώμο του αντιπάλου μέχρι το ύψος της μέσης, είναι το δεξί χέρι στο ύψος του ομφαλού και η άκρη του σπαθιού λίγο πιο πάνω από το οριζόντιο επίπεδο?
β. Συγκρατείται το σπαθί με τον σωστό τρόπο με το αριστερό χέρι μεταξύ αντίχειρα και δείκτη και με το δεξί χέρι να βρίσκεται στον γοφό?
γ. Σταματάει το δεξί χέρι μπροστά στον ομφαλό με την ολοκλήρωση του τρυπήματος?
δ. Όταν επιδεικνύετε Zanshin, είναι το δεξί χέρι ευθύ σε φυσική θέση και λίγο ψηλότερα από το ύψος του στήθους?
Επιπλέον έλεγχοι που αφορούν τεχνικά σημεία
(1) Κατά το αρχικό κόψιμο, το monouchi κόβει μέχρι την αριστερή πλευρά του αντιπάλου?
(2) Κατά την προετοιμασία για το τρύπημα, δείχνει το kissaki στο κέντρο της κοιλιακής χώρας του αντιπάλου?
(3) Παραμένει για λίγο το kissaki ακίνητο, όταν ξεκινάει το Chiburui?
(4) Επιδεικνύεται αρκετή συγκέντρωση μετά το noto?


l0. SHIHO-GIRI
α. Γίνεται το κτύπημα στα χέρια του πρώτου αντιπάλου δυναμικά με αποφασιστικότητα, με το επίπεδο μέρος της Tsuka?
β. Κατά το Sayabiki, είναι το Mune πίσω από το Monouchi στο ύψος στου στήθους και το δεξί χέρι να μην ακουμπά στο σώμα?
γ. Όταν γίνεται το τρύπημα, έρχεται το αριστερό χέρι μπροστά στον ομφαλό και τα δύο χέρια να βοηθούν την τεχνική με την σωστή ένταση?
δ. Γίνεται το τελευταίο κόψιμο με το πέρασμα πρώτα από τη θέση Waki Gamae χωρίς παύση και δισταγμό?
Επιπλέον έλεγχοι που αφορούν τεχνικά σημεία
(1) Υπάρχει η αίσθηση ότι σπρώχνουμε τον πρώτο αντίπαλο με την tsukagashira, καθώς Saya Biki γίνεται πάνω στη στροφή?
(2) Γίνεται το τρύπημα στο ηλιακό πλέγμα του αντιπάλου χωρίς παύση?
(3) Μετά το τρύπημα και κατά το πρώτο κόψιμο, υπάρχει η αίσθηση τραβήγματος της λεπίδας από το σώμα του αντίπαλου σε συνδυασμό με την κίνηση του σπαθιού προς πάνω από το κεφάλι?
(4) Κατά το δεύτερο κόψιμο, υπάρχει η αίσθηση σαν να εκτελείται ukenagashi κατά το πέρασμα του σπαθιού πάνω από το κεφάλι τη στιγμή που στρέφουμε στο αριστερό πόδι για να γυρίσουμε πίσω δεξιά? Γίνεται το κόψιμο ταυτόχρονα με το δεξί πόδι?
(5) Επιδεικνύεται αρκετή συγκέντρωση μετά το noto?


11. SOΟ-GIRl
α. Όταν γίνεται η αρχική ξιφούλκηση, βρίσκεται το σπαθί στην σωστή θέση για να εκτρέψει την επίθεση του αντιπάλου.
β. Κατά την κίνηση προς τα εμπρός, τα βήματα γίνονται με Okuri Ashi?
γ. Όταν εκτελείται το οριζόντιο κόψιμο, είναι με το σπαθί εντελώς οριζόντιο και με την σωστή θέση της κόψης?

12. NUKI-UCHI
α. Κατά την ξιφούλκηση, αποτραβιέται το αριστερό πόδι αρκετά?
β. Όταν το δεξί χέρι ανεβαίνει προς τα πάνω, είναι σε ευθυγράμμιση με τη γραμμή που διατρέχει το μέσω του σώματος?

Με κόκκινο χρώμα είναι οι σημειώσεις του δασκάλου Jock Hopson (Iaido/Jodo/Kendo Kyoshi 7 dan), από το NKR Iaido Seminar, την 12η Δεκεμβρίου 2004.
Για τη μετάφραση στα Ελληνικά χρειάστηκε σε αρκετά σημεία να ακολουθηθεί ελεύθερη μετάφραση.

Τ.Ε.

Κυριακή 2 Αυγούστου 2009

Iaido embu. Tα 12 kata της ZNKR στο www.youtube.com

Στους παρακάτω συνδέσμους του http://www.youtube.com/, θα βρείτε την επίδειξη των δασκάλων (8 dan Hanshi) Masahiro Yamazaki και Kawaguchi Toshihiko, οι οποίοι εκτελούν τα 12 kata της ZNKR.

Η επιδείξεις έλαβαν χώρα στο Butoku-den (Kyoto, Japan) κατά τη διάρκεια του 102 και 103 Kyoto Taikai, τον Μάϊο 2006 και 2007 αντίστοιχα.sensei Masahiro Yamazaki (8 dan Hanshi)
 sensei Kawaguchi Toshihiko (8 dan Hanshi)

Κριτήρια Αξιολόγησης Εξεταζόμενων, για τις βαθμίδες 6-2 kyu

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΕΝΤΟ ΙΑΪΝΤΟ ΝΑΓΚΙΝΑΤΑ
Έτος ιδρύσεως 1999
Μέλος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Kendo & Διεθνούς Ομοσπονδίας Kendo

Αθήνα Φεβρουάριος 2008

Σχετικά με τη Διεξαγωγή Εξετάσεων για τις βαθμίδες 6 – 2 Kyu

Σχετικά με τη διεξαγωγή εξετάσεων για την πιστοποίηση του επιπέδου γνώσεων και ικανοτήτων των εξεταζόμενων στην τέχνη του Iaido, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού και ειδικότερα το «Κεφάλαιο Ι΄ - Απονομή Βαθμών και Τεχνικής Καταλληλότητας Αθλητών».
Σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Εσωτερικού Κανονισμού, η Τεχνική Επιτροπή Iaido φέρει την τελική ευθύνη για τη σωστή και σε τακτή βάση διεξαγωγή των εξετάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, εντός του πρώτου διμήνου εκάστου έτους καταρτίζει τον «Πίνακα Εξεταστών» τον οποίο υποβάλει στο Δ.Σ. της ΕΟΚΙΝ για έγκριση.
Οι βαθμοί 6 kyu -2 kyu απονέμονται σε επίπεδο σωματείων – μελών, υπό την αιγίδα της ΕΟΚΙΝ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 62 του Κεφαλαίου Ι΄ του Εσωτερικού Κανονισμού. Ειδικότερα για την απονομή του 6ου kyu αρκεί η παρουσία του προπονητού-εκπαιδευτού του σωματείου εφόσον είναι κάτοχος 2 Dan στο Iaido. Στην περίπτωση όπου ο προπονητής-εκπαιδευτής του σωματείου κατέχει 1 Dan, για την εξέταση των μαθητών του στο 6ο kyu απαιτείται η παρουσία ενός εκ των «Εξεταστών» ή μέλους της Τεχνικής Επιτροπής. Για την απονομή 5ου – 2ου kyu απαιτείται πλέον του προπονητού-εκπαιδευτού του σωματείου και ενός τουλάχιστον εκ των «Εξεταστών» ή ενός από τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής.
Επίσης πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστοι χρόνοι παραμονής των εξεταζόμενων σε κάθε kyu όπως αναφέρεται στο Εσωτερικό Κανονισμό. Αυτοί είναι: 3 μήνες για την απόκτηση 6ου και 5ου Kyu και 4 μήνες για την απόκτηση από 4ο έως και 2ο Kyu.
(Άλλα θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή των εξετάσεων και για συντομία δεν αναφέρονται εδώ, ορίζονται από τον Ε.Κ.).

Στα πλαίσια της εφαρμογής της παρ.6 του άρθρου 62 του Κεφαλαίου I΄ του Εσ. Κανονισμού της ΕΟΚΙΝ, ο καθορισμός της εξεταστέας ύλης αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη της Τεχνικής Επιτροπής Iaido. Στόχος είναι η κωδικοποίηση των γνωστικών απαιτήσεων και ικανοτήτων, ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη διδασκαλία και εξέταση σε κάθε επίπεδο kyu.

Ειδικότερα για την ορθή αξιολόγηση των kata και ειδικότερα τα σημεία στα οποία θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όχι μόνο κατά την εξέταση αλλά και κατά τη διδασκαλία αυτών, ακολουθούμε επακριβώς τις οδηγίες του βιβλίου με τίτλο:
«ZEN NIPPON KENDO RENMEI IAI», το οποίο έχει εκδοθεί από την «ALL JAPAN KENDO FEDERATION» και έχει μεταφραστεί επισήμως στα αγγλικά (και ανεπισήμως και στα ελληνικά) και αποτελεί το μοναδικό έγκυρο εγχειρίδιο διδασκαλίας του ZNKR Iai.

Με βάση τα ανωτέρω, προτείνεται η κάτωθι ύλη εξετάσεων για την αξιολόγηση των εξεταζόμενων στο Iaido, για τις βαθμίδες από 6 έως και 2 kyu.

Για καλύτερη κατανόηση του παρακάτω κειμένου, ως ΥΛΗ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ αποτελεί ΜΟΝΟ η «Θεωρητική Εξέταση» και η «Πρακτική Δοκιμασία».
Οι λοιπές παράγραφοι (Επιθυμητό Επίπεδο Ικανότητος και Γνώσης & Κριτήρια Αξιολόγησης) αφορούν ΜΟΝΟ στους εξεταστές και δασκάλους.


Κριτήρια Αξιολόγησης Εξεταζόμενων, για τις βαθμίδες 6 – 2 Kyu


6-Kyu ROKYU
(Η εξέταση γίνεται με bokken. Δεν απαιτείται η ύπαρξη saya).

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΣ:
Γνώση του πως φέρεται η στολή του Iaido.
Ικανοποιητική γνώση του REIHO - KEITO SHISEI, TAITO SHISEI, TACHI REI, ZAREI, SHOMEN NI REI και TOREI.
Γνώση βασικών θέσεων KAMAE.
Γνώση πως κρατάμε το ξίφος της σωστής θέσης των χεριών και των δακτύλων πάνω στην TSUKA, την κίνηση των χεριών και την χρήση του αριστερού χεριού.
Ικανότητα εκτελέσεως τουλάχιστον 3 kata εκ των οποίων ένα είναι υποχρεωτικά το Ippon me Mae.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:
Ονομασία και επίδειξη 5 τμημάτων του ξίφους.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ:
KIHON: Επίδειξη των θέσεων KAMAE: JODAN (HIDARI & MIGI) – CHUDAN – GEDAN – HASSO – WAKI.
Επίδειξη από όρθια στάση: οριζοντίου NUKITSUKE, KIRI OTOSHI σε 3 επίπεδα (κεφάλι, διάφραγμα, κοιλιά).

EMBU: SHOMEN NI REI - HAJIME NO TOREI - Ippon me Mae - OWARI NO TOREI - SHOMEN NI REI.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ:
Καθαρή και επιμελημένη εμφάνιση του εξεταζόμενου.
Προσοχή στη γενικότερη συμπεριφορά και τρόπο με τον οποίο «κινείται» ο εξεταζόμενος στο dojo (επίδειξη ευγένειας, ευπρέπειας και σεβασμού προς το χώρο, τους δασκάλους, τους λοιπούς εξεταζόμενους και εξεταστές). Χαιρετισμός απαραιτήτως κατά την είσοδο και έξοδο στο dojo και γενικότερα προσοχή στο REIHO.
Στους χαιρετισμούς προς SHOMEN (SHOMEN-NI-REI) και προς το ξίφος (TOREI) πρέπει ο εξεταζόμενος να γνωρίζει σε γενικές γραμμές τη σειρά των κινήσεων και την όλη διαδικασία του χαιρετισμού. Δεν δίνουμε μεγάλη έμφαση στις λεπτομέρειες αλλά είναι σημαντικό να έχει σωστή στάση και συνολική συμπεριφορά σεβασμού.
Στην πρακτική δοκιμασία:
Αρκεί η σωστή διαδοχή των κινήσεων NUKITSUKE, KIRITSUKE, CHIBURI, NOTO.


5-Kyu GOKYU
(Η εξέταση μπορεί να γίνει με bokken. Δεν απαιτείται η ύπαρξη saya).

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΣ:
Βαθύτερη γνώση του REIHO.
Γνώση συντήρησης, διπλώματος και φύλαξης της στολής του Iaido.
Ικανότητα εκτελέσεως τουλάχιστον 5 kata εκ των οποίων ένα είναι υποχρεωτικά το Ippon me Mae.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:
Ονομασία 8 τμημάτων του ξίφους.
Επίδειξη χαιρετισμού προς το ξίφος σε όρθια στάση.
Επίδειξη παράδοσης & παραλαβής του ξίφους από άλλον.
Εξήγηση της ουσίας πίσω από τον χαιρετισμό του ξίφους.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ:
KIHON: Επίδειξη από όρθια στάση: οριζοντίου NUKITSUKE, KIRI OTOSHI σε 3 επίπεδα (κεφάλι, διάφραγμα, κοιλιά), KESA GIRI, ICHI MONJI GIRI, O CHIBURI, YOKO CHIBURI.

EMBU: SHOMEN NI REI - HAJIME NO TO REI - Τρία KATA (το Ippon me Mae και άλλα 2 κατ΄επιλογή) - OWARI NO TO REI - SHOMEN NI REI.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ:
Καθαρή και επιμελημένη εμφάνιση του εξεταζόμενου. Προσοχή στις λεπτομέρειες όσον αφορά στο ντύσιμο του εξεταζόμενου.
Ιδιαίτερη προσοχή στη γενικότερη συμπεριφορά και τρόπο με τον οποίο «κινείται» ο εξεταζόμενος στο dojo (επίδειξη ευγένειας, ευπρέπειας και σεβασμού προς το χώρο, τους δασκάλους, τους λοιπούς εξεταζόμενους και εξεταστές).
Χαιρετισμός απαραιτήτως κατά την είσοδο και έξοδο στο dojo, χαιρετισμός (SHOMEN NI REI), χαιρετισμός ξίφους (ΤΟREI) και γενικότερα ιδιαίτερη προσοχή στο REIHO.
Στην πρακτική δοκιμασία:
Θα πρέπει να εκτελούνται τα kata κατά αύξουσα σειρά.
Σε γενικές γραμμές όλες οι κινήσεις να είναι μεγάλες και φυσικές χωρίς δύναμη.
Αρχίζουμε να δίνουμε προσοχή στον συγχρονισμό και στην αρμονία των κινήσεως.
Επίδειξη JO-HA-KYU.


4-Kyu YONKYU
(Η εξέταση μπορεί να γίνει με bokken, αλλά απαιτείται η ύπαρξη saya για bokken).

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΣ:
Πολύ καλή γνώση του REIHO.
Γνώση του NOTO με τη χρήση της saya.
Γνώση και κατανόηση των Saya Biki και Saya Banare.
Πολύ καλή γνώση του σωστού TENOUCHI.
Ικανότητα εκτελέσεως τουλάχιστον 7 kata εκ των οποίων ένα είναι υποχρεωτικά το Ippon me Mae.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:
Εξήγηση των όρων Saya Biki, Saya Banare.
Εξήγηση του όρου JO-HA-KYU.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ:
EMBU: SHOMEN NI REI - HAJIME NO TO REI - Πέντε KATA (το Ippon me Mae και άλλα 4 κατ΄επιλογή) - OWARI NO TO REI - SHOMEN NI REI.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ:
Ντύσιμο και εμφάνιση του εξεταζόμενου χωρίς ελαττώματα.
Χαιρετισμός προς SHOMEN (SHOMEN-NI-REI) και το ξίφος (TOREI) με έμφαση στις λεπτομέρειες. Σωστή κίνηση κατά την εναλλαγή του ξίφους στα χέρια. Ευθύ σώμα σε όλη τη διαδικασία του REIHO. Σωστό βλέμμα metsuke στο SHOMEN NI-REI και στο TOREI.
Στην πρακτική δοκιμασία:
Θα πρέπει να εκτελούνται τα kata κατά αύξουσα σειρά.
Όλες οι κινήσεις να είναι καθαρές και μεγάλες, με σωστό HASOUGI.
Δίνεται μεγάλη σημασία στην καθαρή και φυσική εκτέλεση των κινήσεων. Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να μην βιάζεται. Οι κινήσεις δεν είναι απαραίτητο ακόμα να έχουν δύναμη, αλλά θα πρέπει τα κοψίματα να ξεκινούν και να τελειώνουν στα σωστά σημεία. Η στάση του σώματος να είναι όρθια.
Έμφαση στην κίνηση του O CHIBURI και YOKO CHIBURI. Σταθερή στάση και το ξίφος να ακολουθεί τις σωστές γραμμές και να σταματάει στο σωστό ύψος.
Επισήμανση στον χειρισμό της saya κατά την ξιφούλκηση και το noto. Προσοχή στο Saya Biki, Saya Banare.
Επίδειξη JO-HA-KYU. NUKI-TSUKE οριζόντιο. Επίδειξη ZANSHIN.


3-Kyu SANKYU
(Η εξέταση μπορεί να γίνει με bokken, αλλά απαιτείται η ύπαρξη saya για bokken).

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΣ:
Πολύ καλός χειρισμός της saya.
Σωστή χρησιμοποίηση των ποδιών κατά τις αλλαγές διευθύνσεων.
Σωστή χρήση του πίσω ποδιού στα κοψίματα.
Ικανότητα εκτελέσεως τουλάχιστον 10 kata εκ των οποίων ένα είναι υποχρεωτικά το Ippon me Mae.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:
Εξήγηση του όρου ZANSHIN.
Εξήγηση του όρου METSUKE.
Επεξήγηση του kata Ippon me Mae.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ:
EMBU: SHOMEN NI REI - HAJIME NO TO REI - Πέντε KATA (το Ippon me Mae και άλλα 4 κατ΄επιλογή) - OWARI NO TO REI - SHOMEN NI REI.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ:
Ό,τι ισχύει για το προηγούμενο kyu, επιπλέον:
Στην πρακτική δοκιμασία:
Να διακρίνεται σιγουριά στην όλη στάση του υποψηφίου και εμπιστοσύνη στις κινήσεις του.
Ιδιαίτερη έμφαση στον σωστό χειρισμό της saya χωρίς δυσκολία, με επίδειξη σωστού SAYA-BIKI.
Να βρίσκεται το kissaki στη σωστή θέση και ύψος σε κάθε κίνηση.
Σωστή αναγνώριση της κατευθύνσεως κάθε κοψίματος. Σωστό HASUJI.
Επιμονή στην ύπαρξη JO-HA-KYU.
Επίδειξη ZANSHIN.
Συντονισμός σώματος και κοψιμάτων. Αν και ακόμα δεν χρειάζεται να υπάρχει δύναμη στα κοψίματα, θα πρέπει να διακρίνεται η αποφασιστικότητα σε αυτά.
Θα πρέπει να φαίνεται η λειτουργία του αριστερού ποδιού στα κοψίματα.


2-Kyu NIKYU
(Η εξέταση γίνεται με iaito. Η χρήση του sageo είναι προαιρετική).

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΣ:
Πλήρη γνώση του REIHO.
Ικανότητα εκτελέσεως και των 12 ZNKR Iai kata.
Γνώση των κανόνων ‘’συντηρήσεως - καθαρισμού’’ του ξίφους (λύση - άρμοση), καθώς και των κανόνων ασφαλείας (mekugi, mekugi ana).
Γνώση της χρησιμοποιήσεως του sageo με το iaito (αν και η χρήση του στο embu είναι προαιρετική).
Γνώση του όρου KI KEN TAI ICHI και πως εφαρμόζεται στα kata.
Πλήρης κατανόηση του σωστού κρατήματος του iaito με το ένα και τα δύο χέρια και γνώση του σωστού TENOUCHI. Πώς εφαρμόζεται και μοιράζεται η δύναμη στα χέρια και στα δάκτυλα και εναλλαγή από χαλάρωση σε σύσφιξη των χεριών στην TSUKA κατά τη διάρκεια ενός κοψίματος.
Έμφαση στη χρήση του αριστερού χεριού α) κατά τον χειρισμό της saya, β) σε όλα τα κοψίματα.
Έμφαση του αριστερού ποδιού και της θέσης και στάσης του σώματος.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:
Ονομασία 10 τμημάτων του iaito και της saya.
Επίδειξη ελέγχου ασφάλειας του iaito.
Εξήγηση σωστού TENOUCHI κατά τη διάρκεια ενός κοψίματος.
Επεξήγηση του όρου KI KEN TAI ICHI.
Επεξήγηση ενός kata (οποιουδήποτε εκτός του Ippon me Mae).

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ:
EMBU: SHOMEN NI REI - HAJIME NO TO REI - Πέντε KATA (το Ippon me Mae και άλλα 4 κατ΄επιλογή) - OWARI NO TO REI - SHOMEN NI REI.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ:
Ό,τι ισχύει για το προηγούμενο kyu με περισσότερη προσοχή, επιπλέον:
Στην πρακτική δοκιμασία:
Δίνεται μεγαλύτερη σημασία στο σωστό NUKI TSUKE.
Στο FURIKABURI να ακολουθεί η katana τη σωστή τροχιά και να μην πέφτει το kissaki.
Αποφασιστικότητα στα κοψίματα και δυναμισμός και σιγουριά στις στάσεις.
Πιο καθαρός συντονισμός του πίσω ποδιού με τα κοψίματα.
Σωστή χρησιμοποίηση των ποδιών κατά τις αλλαγές διευθύνσεων.
Αν επιλέξει ο εξεταζόμενος να έχει sageo στην εξέτασή του θα πρέπει να ξέρει καλά τον χειρισμό του κατά το REIHO και την πρακτική δοκιμασία.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΣτις εξετάσεις για kyu οι εξεταζόμενοι πρέπει να προσέρχονται φέροντας υποχρεωτικά keikogi ή kendogi και hakama και κάτω από τη hakama να φέρουν obi. Το χρώμα του keikogi ή kendogi και της hakama μπορεί να είναι μαύρο, μπλε σκούρο ή λευκό. Επισημαίνεται ότι η λευκή hakama συνδυάζεται αποκλειστικά με λευκό keikogi. Οποιαδήποτε άλλη εμφάνιση δεν είναι αποδεκτή. Επιτρέπονται οι επιγονατίδες αλλά απαγορεύονται τα tabi. Απαγορεύονται τα κοσμήματα και τα ρολόγια εκτός της βέρας. Τα μακριά μαλλιά θα πρέπει να στερεώνονται με λαστιχάκια ή τσιμπιδάκια (όχι διακοσμητικά) και μακριά από τα μάτια. Γενικά η εμφάνιση στο dojo θα πρέπει να είναι επιμελημένη, όπως και η συμπεριφορά σεμνή.
Αν υπάρχει κάποιο ιατρικό πρόβλημα στον εξεταζόμενο, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στους εξεταστές πριν την έναρξη των εξετάσεων ώστε να λαμβάνεται υπόψη.
Η χρήση sageo δεν είναι υποχρεωτική. Αν όμως ο υποψήφιος επιλέξει να παρουσιάσει με sageo θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τον χειρισμό του. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να παροτρύνεται να αφαιρεί το sageo πριν την εξέταση.
Γραπτές εξετάσεις δεν εφαρμόζονται μέχρι και το 1 kyu. Τη θέση της γραπτής εξέτασης έχει η «Θεωρητική Εξέταση».
Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι εξετάσεις μέχρι και το 2ο kyu έχουν σαν σκοπό την παρακολούθηση της εξέλιξης του εκπαιδευόμενου στην τέχνη του Iaido. Δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στις εξετάσεις υποψήφιοι που δεν έχουν καλύψει επαρκώς την ύλη των εξετάσεων ή που απουσιάζουν συχνά από τις προπονήσεις. Επίσης η παραμονή του υποψηφίου στο προηγούμενο kyu κατά τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο, δεν αποτελεί λόγο συμμετοχής στις εξετάσεις, εφόσον ο προπονητής-εκπαιδευτής του κρίνει ότι δεν έχει κατανοήσει ικανοποιητικά την ύλη του επόμενου kyu.
Πρέπει να γίνει σαφές ότι την ευθύνη για την προτροπή των ασκούμενων να δοκιμάσουν να εξεταστούν σε υψηλότερο kyu, βρίσκεται αποκλειστικά στους προπονητές-εκπαιδευτές των συλλόγων. Αν ένας υποψήφιος παρουσιαστεί απροετοίμαστος και με ελλιπή γνώση των προαπαιτούμενων για το επίπεδο που εξετάζεται, αυτό αποτελεί σοβαρό λάθος του προπονητή-εκπαιδευτή του που τον παρότρυνε να συμμετέχει στην εξέταση. Πρέπει οι προπονητές να είναι σίγουροι ότι οι υποψήφιοι που προτείνουν για εξετάσεις καλύπτουν επαρκώς το επίπεδο για το οποίο εξετάζονται. Θα πρέπει οι εξετάσεις για kyu να αποτελούν επιβράβευση για την συνεπή και με σοβαρότητα προπόνηση των ασκουμένων. Δεν θα πρέπει στις εξετάσεις να συμμετέχουν ασκούμενοι που έχουν σοβαρές πιθανότητες αποτυχίας. Κάτι τέτοιο θα ήταν αρνητικό για την ψυχολογία του ασκούμενου και αντίθετο στις αρχές που προάγει η τέχνη του Iaido.

Είναι φυσιολογικό στις εξετάσεις των kyu η τεχνική των υποψηφίων να παρουσιάζει ατέλειες, δεδομένου άλλωστε ότι οι εξεταζόμενοι πραγματοποιούν τα πρώτα τους βήματα στην τέχνη του iaido. Για το λόγο αυτό οι εξεταστές κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους θα πρέπει να προσπαθούν να δουν στους εξεταζόμενους τα θετικά στοιχεία στην προσπάθειά τους και τη δυνατότητα να «κτιστεί» πάνω σε αυτά μια σωστή τεχνική ικανότητα και με το χέρι στην καρδιά και καθαρή συνείδηση να προχωρούν στις αποφάσεις τους.Με τιμή,

H Τεχνική Επιτροπή Iaido.

15ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Iaido 2008Tο 15o Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Iaido διεξήχθη στις 2 & 3 Δεκεμβρίου 2008 στο χιονισμένο Μaaglingen της Ελβετίας, υπό την αιγίδα της European Kendo Federation (EKF).

Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από ολιγομελή αντιπροσωπεία, η οποία απαρτίζονταν από τους:

Delegation Leader & Coach: Σπύρος Δροσουλάκης (3 Dan)
Team Manager: Θέμις Woellwarth

Κατηγορία Mudan: Παναγιώτης Σιελλής
Κατηγορία Shodan (1 Dan): Δέσποινα Μητροπούλου
Κατηγορία Sandan (3 Dan): Μιχάλης Παδράς
Κατηγορία Ομαδικό: Δέσποινα Μητροπούλου, Παναγιώτης Σιελλής, Μιχάλης Παδράς

όλοι μέλη του αθλητικού συλλόγου ΑΣΣΧΟΠ / Furyu Dojo Athens και αγωνίστηκαν στις αντίστοιχες κατηγορίες στο ατομικό και στο ομαδικό πρωτάθλημα, παρουσιάζοντας μια πολύ καλή εικόνα και αποκομίζοντας τα εύσημα από δασκάλους, διαιτητές και συναθλητές στην σημαντικότερη αγωνιστική διοργάνωση Iaido στην Ευρώπη.

Το Iaido όπως και το Kendo στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την Ελληνική Ομοσπονδία Kendo Iaido Naginata (ΕΟΚΙΝ), η οποία είναι μέλος της European Kendo Federation (EKF) και της International Kendo Federation (FIK) και συνδέεται μέσω αυτών με την Πανιαπωνική Ομοσπονδία Kendo (ZNKR).


Γραπτές Εξετάσεις για την Απόκτηση Βαθμών Dan στην Τέχνη του IAIDO


Η διαδικασία εξέτασης για απόκτηση βαθμού Dan στην τέχνη του Iaido, αποτελείται από 2 μέρη. Το πρακτικό μέρος (επίδειξη embu) και το θεωρητικό μέρος, το οποίο αποτελείται από απαντήσεις σε 3 ερωτήματα και κατατίθεται εγγράφως. (Σημειώνεται ότι υπάρχουν Ομοσπονδίες που επιτρέπουν τη διεξαγωγή εξετάσεων χωρίς την διαδικασία των γραπτών απαντήσεων).

Σαν γενική αρχή, η Τεχνική Επιτροπή συμβουλεύει όλους τους εξεταζόμενους να ασχολούνται με τις γραπτές εξετάσεις από νωρίς. Οι κυριότεροι λόγοι είναι οι παρακάτω:
α) θα μπορέσουν να διατυπώσουν ορθότερες και πιο ολοκληρωμένες απαντήσεις
β) θα έχουν τον χρόνο να ζητήσουν από την Διοργανώτρια Αρχή διευκρινήσεις και να επιλύσουν εγκαίρως πιθανές απορίες σχετικά με το περιεχόμενο των ερωτήσεων και τον τρόπο κατάθεσης των απαντήσεων
γ) θα αποβάλουν το πρόσθετο άγχος της γραπτής εξέτασης από την ημέρα της πρακτικής εξέτασης (embu).

Η Τεχνική Επιτροπή προκειμένου να προάγει την ορθότητα και την ομοιομορφία των γραπτών εξετάσεων, σε περίπτωση που ζητηθούν, συνέταξε το παρακάτω κείμενο.


Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:Η γραπτή εξέταση, όταν απαιτείται, αποτελεί σημαντικό μέρος της εξέτασης και έχει την ίδια σπουδαιότητα και βαρύτητα με το πρακτικό μέρος της δοκιμασίας.
Σκοπός της γραπτής εξέτασης είναι να βάλει κάθε εξεταζόμενο στη διαδικασία να προβληματιστεί πάνω σε θεωρητικά ερωτήματα (με ερωτήσεις του τύπου: «Ποιός είναι ο λόγος που ασχολείστε με το Iaido»), καθώς και σε πρακτικά ερωτήματα (με ερωτήσεις του τύπου: «Περιγράψτε το nukitsuke στο kata ...»).

Οι εξεταστές θέλουν μέσα από τις απαντήσεις να διαπιστώσουν ότι κάθε εξεταζόμενος:
α) προβληματίστηκε και αφιέρωσε ικανό χρόνο για να απαντήσει στα ερωτήματα των εξετάσεων,
β) ανέτρεξε για απαντήσεις στο εγχειρίδιο της ZKNR που εξηγεί τα kata του Iaido και
γ) κατέληξε σε λογικές και γενικά αποδεκτές απαντήσεις.
Από το σύνολο των απαντήσεων οι εξεταστές μπορούν να διαπιστώσουν και το γενικότερο επίπεδο εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι οι γραπτές εξετάσεις δεν έχουν τη μορφή της αιφνιδιαστικής εξέτασης γνώσεων. Οι ερωτήσεις δίνονται αρκετές μέρες πριν την υποβολή των εργασιών. Έτσι υπάρχει αρκετός χρόνος για να μελετηθούν και να προετοιμαστούν οι απαντήσεις. Αξιοποιείστε τον χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας. Οι εργασίες ΔΕΝ πρέπει να γράφονται βιαστικά και την τελευταία στιγμή.
Το μήνυμα που πρέπει να περνάει από κάθε γραπτή εξέταση είναι ότι εκτός από την πρακτική εξάσκηση και την ανάπτυξη τεχνικών ικανοτήτων, υπάρχει και η θεωρητική μόρφωση και ο προβληματισμός γύρω από τα θέματα της τέχνης του Iaido. Η ισορροπημένη γνώση επιτυγχάνεται με την παράλληλη ανάπτυξη της τεχνικής και του πνεύματος.


Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:Η εικόνα, δηλαδή η παρουσίαση της εργασίας, παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Πιστοποιεί ότι αφιερώθηκε ο απαιτούμενος χρόνος και ότι ο εξεταζόμενος βρίσκονταν αφοσιωμένος στη συγγραφή της εργασίας του χωρίς βιασύνη και με συγκέντρωση, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που κάθε iaidoka πρέπει να εξασκείται στην τέχνη του iaido.
Η εμφάνιση μιας εργασίας είναι αντίστοιχη με την εμφάνιση ενός iaidoka την ώρα της εξέτασης στο Iaido. Όπως κάθε εξεταζόμενος οφείλει να είναι ευπαρουσίαστος και σωστά ενδεδυμένος, έτσι και η εικόνα της εργασίας του θα πρέπει να είναι η κατάλληλη.
Ακολουθούν γενικές οδηγίες:Διαβάζουμε πολύ προσεκτικά την ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής και ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες. Για οποιοδήποτε θέμα που δεν περιγράφεται ρητά στην ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής, ακολουθούμε τους παρακάτω γενικούς κανόνες.
Το γραπτό πρέπει να είναι χειρόγραφο, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά από σχετική ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής. Υπάρχουν Ομοσπονδίες που επιτρέπουν την κατάθεση δακτυλογραφημένων εργασιών ή και μέσω e-mail. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι ευανάγνωστο, χωρίς μουντζούρες, χωρίς διορθωτικά, χωρίς ορθογραφικά λάθη.
Η γλώσσα (Ελληνική ή και άλλη) θα καθορίζεται από την ανακοίνωση των εξετάσεων. Προσοχή πρέπει να δίνεται στην περίπτωση που οι εξετάσεις γίνονται σε χώρα εκτός Ελλάδος. Πιθανόν να μην είναι αποδεκτές απαντήσεις στην Ελληνική γλώσσα.
Η συνολική ανάπτυξη των γραπτών απαντήσεων θα πρέπει να εξαντλείται σε 2 σελίδες. Όχι λιγότερο, ούτε περισσότερο.
Χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ η μία πλευρά από κάθε φύλλο.
Είναι προτιμότερο και οι τρεις απαντήσεις να έχουν περίπου την ίδια έκταση.

Στην πρώτη σελίδα θα πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία του εξεταζόμενου (Ονοματεπώνυμο, Σύλλογος στον οποίο είναι μέλος, Χώρα καταγωγής, Βαθμός για τον οποίο εξετάζεται, Ημερομηνία). Ενδεχομένως η διοργανώτρια αρχή να έχει τυπώσει συγκεκριμένο format πρώτης σελίδας. Πρέπει να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες της διοργανώτριας αρχής.
Πριν από κάθε απάντηση πρέπει να αναγράφεται η αντίστοιχη ερώτηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την διοργανώτρια αρχή.

Οι κόλλες χαρτιού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι λευκά επιστολόχαρτα Α4 και σε καλή κατάσταση. Κόλλες που είναι τσαλακωμένες, ελαφρώς σκισμένες, χρωματιστές, κομμένες στραβά, ή κομμένες από τετράδιο ή σπιράλ, παρουσιάζουν κακή εικόνα. Μπορεί να είναι ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ διαγραμμίσεις. Εφόσον όμως χρησιμοποιηθεί χαρτί χωρίς διαγραμμίσεις, το κείμενο θα πρέπει να είναι γραμμένο σε ίσιες γραμμές (όχι λοξά), οι οποίες να ισαπέχουν μεταξύ τους. Υπάρχουν περιπτώσεις που η διοργανώτρια αρχή παρέχει τις κόλλες και ορίζει με αυτόν τον τρόπο την συνολική έκταση των απαντήσεων.
Πρέπει να υπάρχει αρίθμηση της κάθε σελίδας.
Πρέπει οι 2 σελίδες των απαντήσεων να είναι συνδεδεμένες με συρραπτικό ή με τρόπο όπου δύσκολα θα ξεχωρίζουν.
Είναι προτιμότερο να βάζουμε την εργασία σε ζελατίνα ώστε να μην τσαλακώνεται και να μην κινδυνεύουν να σκιστούν τα φύλλα.

Κάθε εργασία πρέπει να φέρει στο τέλος το όνομα και την υπογραφή του εξεταζόμενου.
Στην περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την γραπτή εξέταση (π.χ. επεξηγήσεις στα ερωτήματα ή στον τρόπο και χρόνο κατάθεσης των απαντήσεων), μπορείτε να απευθυνθείτε στη Διοργανώτρια Αρχή των εξετάσεων. Για το λόγο αυτό είναι χρήσιμο να αντιμετωπίζονται τα θέματα των εξετάσεων εγκαίρως και όχι τελευταία στιγμή.


Με τιμή,
Η Τεχνική Επιτροπή.


Τεχνική Επιτροπή Iaido - Jodo της ΕΟΚΙΝ

Πρόεδρος:
Μ. Παδράς (Iaido 5 Dan, Jodo 2 Dan)
Μέλη:
Κ. Μαντζάρας (Iaido 5 Dan, Jodo 4 Dan)
Γ. Πελέκης (Iaido 5 Dan)
Ι. Κυριακόπουλος (Iaido 4 Dan)
I. Παπαδόπουλος (Iaido 4 Dan)