Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017

16ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Jodo 2017


Το Πρόγραμμα:

Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου: Άφιξη
Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου: Σεμινάριο, Εκπαίδευση Διαιτησίας
Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου: EJC, Εξετάσεις και Sayonara party
Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου: Αναχώρηση

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: www.ejc2017.de

Τεχνική Επιτροπή Iaido - Jodo της ΕΟΚΙΝ

Πρόεδρος:
Μ. Παδράς (Iaido 5 Dan, Jodo 2 Dan)
Μέλη:
Κ. Μαντζάρας (Iaido 5 Dan, Jodo 4 Dan)
Γ. Πελέκης (Iaido 5 Dan)
Ι. Κυριακόπουλος (Iaido 4 Dan)
I. Παπαδόπουλος (Iaido 4 Dan)