Παρασκευή 1 Απριλίου 2016

9ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Iaido & 4ο International Soryu Cup 2016


9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ IAIDO 2016

 Αθήνα 15-17Απριλίου 2016Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 9ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Iaido 2016 της Ελληνικής Ομοσπονδίας Kendo-Iaido-Jodo-Naginata (EOKIN), το οποίο διεξήχθη στο Α’ Κλειστό Γυμναστήριο Ηλιουπόλεως (Εθνάρχου Μακαρίου και Ηρώς Κωνσταντοπούλου).

Στα πλαίσια του 9ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Iaido 2016 περιλαμβάνονταν:


·         Εκπαιδευτική Συνάντηση Iaido,


·         Εξετάσεις Iaido 1 kyu και 1-4 Dan,


·         Το 9ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Iaido 2016 (Ατομικές Κατηγορίες),


·         Το 4ο Soryu Iaido Cup 2016 (Ομαδική Κατηγορία).

Την οργάνωση για την ΕΟΚΙΝ, ανέλαβαν από κοινού οι Σύλλογοι / Dojo, ΑΣΣΧΟΠ / Furyu Dojo Athens, ΑΣ ΔτΠ/ Fudoshin Dojo, ΑΣ ΧΑΚΟΥΣΙΝΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ/Asunarokai Dojo και ΑΣ ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ ΦΟΥΝΤΟΣΙΝ.

Όσον αφορά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και στο International Soryu Cup, οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανονισμούς της Πανιαπωνικής Ομοσπονδίας Kendo - Zen Nihon Kendo Renmei / ZNKR (The Regulations of Iaido Shiai and Shinpan & The Subsidiary Rules of Iaido Shiai and Shinpan, ZNKR October 1996) και με τις διευκρινήσεις που παρέχονται κατωτέρω.

α. Οι αγώνες περιέλαβαν, για το 9ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Iaido 2016, μόνον Ατομικές Κατηγορίες: Mudan  – ShodanNidan Sandan - Yondan και για το 4th Soryu Iaido Cup 2016 μόνον Ομαδική Κατηγορία.

β. Η συμμετοχή στο 9ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Iaido περιορίστηκε σε αθλητές μέλη συλλόγων της ΕΟΚΙΝ. Για το 4th Soryu Iaido Cup ήταν ανοικτή σε αθλητές μέλη όλων των Ομοσπονδιών μελών της EKF και FIK.Στην Εκπαιδευτική Συνάντηση Iaido δίδαξαν οι δάσκαλοι:

  • Ordynsky Sylvia, Iaido renshi 7 dan (DIaiB),
  • Demuynk Patric, Iaido renshi 7 dan (ABKF),
  • Sauvage Jean Jaques, Iaido renshi 7 dan (CNK),
  • Bruwier Philippe, Iaido renshi 7 dan (ABKF),
  • Gornicki Krysztof, Iaido renshi 6 dan (Polish Kendo Federation),
  • Simonini Michael, Iaido 6 dan (ABKF)

Κατά κρίση του επικεφαλής των δασκάλων, κλήθηκαν να βοηθήσουν στη διδασκαλία και οι Kodansha (κάτοχοι 5dan):


  • Wan Mourik Wim, Iaido 5 dan (DIaiB),
  • Δροσουλάκης Σ, Iaido 5 dan (ΕΟΚΙΝ),
  • Παδράς Μ, Iaido 5 dan (ΕΟΚΙΝ),
  • Ματζάρας Κ, Iaido 5 dan (ΕΟΚΙΝ)

Αποτελέσματα

8o Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (ατομικές κατηγορίες)

MUDAN 
1st
2nd
3rd
 4-1 KYU

ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ  Μ.

ΓΙΑΝΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  Δ.


ΠΟΤΗΡΗΣ  Γ.

ΔΡΑΝΙΑ  Μ.
Fighting Spirit

ΛΟΥΝΓΚΟΥ  Β.

ΝΙDAN 
1st
2nd
3rd
 2-DAN

ΤΖΙΑΚΟΣ  Ι.


ΔΡΑΚΟΣ  Ν.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ   Χ.

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
Fighting Spirit

ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ Α.
SANDAN 
1st
2nd
3rd
 3-DAN

ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ  Α.

ΠΕΡΛΕΠΕ   Κ.

ΣΙΕΛΛΗΣ  Π.


ΓΕΡΜΑΝΗΣ  Ι.
Fighting Spirit

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  Χ.

YONNDAN 
1st
2nd
3rd
 4-DAN

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  Ι.


ΨΑΛΤΑΚΗΣ  Ι.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  Α.

ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΗΣ  Π.
Fighting Spirit

ΚΙΟΥΣΤΕΛΙΔΗΣ  Β.


4o International Soryu Cup (team event)

1st
2nd
3rd
FURYU DOJO-1
SHIGETSU HO NAN KAI
FURYU 
DOJO-2
ASUNAROKAI
Fighting Spirit
DINOPOULOU M. – BITZARAKI Ch.


Τεχνική Επιτροπή Iaido - Jodo της ΕΟΚΙΝ

Πρόεδρος:
Μ. Παδράς (Iaido 5 Dan, Jodo 2 Dan)
Μέλη:
Κ. Μαντζάρας (Iaido 5 Dan, Jodo 4 Dan)
Γ. Πελέκης (Iaido 5 Dan)
Ι. Κυριακόπουλος (Iaido 4 Dan)
I. Παπαδόπουλος (Iaido 4 Dan)