Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014

Shinto Muso Ryu - Omote

Omote Tachi Otoshi
Omote Tsuba wariOmote Tsuki ZueOmote HissageOmote SakanOmote UkanOmote KasumiOmote MonomiOmote Kasa no ShitaOmote Ichi reiOmote Neya no UchiOmote Hoso michi


Τεχνική Επιτροπή Iaido - Jodo της ΕΟΚΙΝ

Πρόεδρος:
Μ. Παδράς (Iaido 5 Dan, Jodo 2 Dan)
Μέλη:
Κ. Μαντζάρας (Iaido 5 Dan, Jodo 4 Dan)
Γ. Πελέκης (Iaido 5 Dan)
Ι. Κυριακόπουλος (Iaido 4 Dan)
I. Παπαδόπουλος (Iaido 4 Dan)