Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010

Παραδοσιακός τρόπος κατασκευής του Ιαπωνικού σπαθιού

Το παρακάτω video του Discovery Channel, που βρίσκεται αναρτημένο στο YouTube, εξηγεί (στα αγγλικά) τον παραδοσιακό τρόπο κατασκευής του Ιαπωνικού σπαθιού.

Τεχνική Επιτροπή Iaido - Jodo της ΕΟΚΙΝ

Πρόεδρος:
Μ. Παδράς (Iaido 5 Dan, Jodo 2 Dan)
Μέλη:
Κ. Μαντζάρας (Iaido 5 Dan, Jodo 4 Dan)
Γ. Πελέκης (Iaido 5 Dan)
Ι. Κυριακόπουλος (Iaido 4 Dan)
I. Παπαδόπουλος (Iaido 4 Dan)