Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

JODO - Λεξιλόγιο και Ύλη ΕξετάσεωνΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Tai So Yoi

κρατάμε το jo κάθετα, στην αριστερή πλευρά, κοντά στο σώμα και με την άκρη του να ακουμπά στο έδαφος

Sage Jo
κρατάμε το jo κάθετα, στην δεξιά πλευρά, πίσω από τον βραχίονα, όταν περπατάμε ή χαιρετάμε

Tsune No Kamae
η βασική στάση, κρατώντας το jo με το δεξί χέρι, στην δεξιά πλευρά και με την άκρη του να δείχνει στο κέντρο του αντιπάλου

Honte No Kamae
η πρώτη μπροστινή στάση επιφυλακής κρατώντας το jo με τα δύο χέρια και την άκρη του στο κέντρο του αντιπάλου στο ύψος των ματιών

Gyakute No Kamae
η δεύτερη μπροστινή στάση επιφυλακής, όπως η προηγούμενη με τη διαφορά ότι το μπροστινό χέρι κρατάει το jo ανάποδα

Hiki Otoshi No Kamae
πλάγια στάση επιφυλακής

Ichi Monji No Kamae
η στάση για Tsuki Hazushi Uchi με το jo να συγκρατείται από τις άκρες με τα δύο χέρια και σε οριζόντια θέση πάνω από το κεφάλι

Hasso No Kamae
η στάση όπου κρατάμε το bokken στην δεξιά πλευρά, με την άκρη να δείχνει ψηλά και πίσω σε γωνία 45 μοιρών και την tsuba στο ύψος του στόματος

Yamae
σταματάμε αμέσως κάθε κίνηση και περιμένουμε τις επόμενες οδηγίες.

Motoe
επιστροφή σε στάση Tsune No Kamae

Itchi Kotai
αλλαγή θέσεων με το ζευγάρι εξάσκησης, χωρίς την ανταλλαγή όπλων

Shi Uchi Kotai
ανταλλαγή όπλων με το ζευγάρι εξάσκησης

Osame
επιστρέφουμε το bokken στη «θήκη» του

Jo Osame
επιστρέφουμε το jo στην βασική θέση

Yoi
προετοιμασία για εκκίνηση μιας άσκησης

Hajime
εκκίνηση της άσκησης

Kiyotsuke
προσοχή (στην έναρξη ή στο τέλος του μαθήματος)

Rei
υπόκλιση

Sensei Ni Rei
υπόκλιση προς τον δάσκαλο

Maware Migi
στροφή δεξιά


ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Shin

πνεύμα

Do
ο «δρόμος», το μονοπάτι της εξέλιξης

Muso
όνειρο ή όραμα, επίσης το οικογενειακό όνομα του δασκάλου Muso Gonnusuke

Ryu
η παραδοσιακή σχολή πολεμικής τέχνης

Jodo
Ο δρόμος της εξάσκησης με το jo

Tandoku
ατομική εξάσκηση βασικών τεχνικών, επίσης shitori geiko

Sotai
εξάσκηση βασικών τεχνικών σε ζεύγος (jo, bokken), επίσης futari geiko

Kihon
βασικές τεχνικές

Kata
προ-καθορισμένες φόρμες εξάσκησης σχεδιασμένες για την διδασκαλία και την εφαρμογή των βασικών τεχνικών

Kamae
στάση μαχητικής ετοιμότητας

Shisei
στάση

Migi
δεξί

Hidari
αριστερό

Ma-Ai
απόσταση μάχης μεταξύ αντιπάλων, απόσταση από την οποία ξεκινάει μια επίθεση

Sensei
δάσκαλος

Shihan
μέγας δάσκαλος

Bokken
ξύλινο σπαθί εξάσκησης

Jo
ξύλινο ραβδί

Shidachi
αυτός που χειρίζεται το jo

Uchidachi
αυτός που χειρίζεται το bokkenJ O D O   -   TΕΧΝΙΚΕΣ     ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ     ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 


ΒΑΘΜΟΣ


Rokyu

a) Λεξιλόγιο
b) Παραγγέλματα
c)  Βασικές στάσεις (kamae)
d) Βασικές τεχνικές 1-3 (Tandoku- Sotai)


Gokyu
a) Όλα τα παραπάνω
b) Βασικές τεχνικές 1-6 (Tandoku-Sotai)
c)  Κινήσεις kata 1 (jo- bokken)


Yonkyu
a)  Όλα τα παραπάνω
b) Βασικές τεχνικές 1-9 (Tandoku-Sotai)
c) Κινήσεις kata 2 (jo- bokken)


Sankyu
a) Όλα τα παραπάνω
b)Βασικές τεχνικές 1-12 (Tandoku-Sotai)
c) Κινήσεις kata 4 (jo- bokken)


Nikyu
a) Όλα τα παραπάνω
b) Κινήσεις kata 5 (jo- bokken)


Ikkyu
a)  Όλα τα παραπάνω
b)  Κινήσεις kata 3 (jo- bokken)
Shodan
a) Όλα τα παραπάνω με περισσότερη δεξιότητα,
b) Ικανότητα και εμπειρία διδασκαλίας
c)  Kata 1 - 5 (jo bokken)

Nidan
a)  Όλα τα παραπάνω με υψηλή δεξιότητα,
b)  kata 2 - 6 (jo- bokken)

Sandan
a) Υψηλότατη δεξιότητα σε όλες τα τεχνικές και κυρίως στην ικανότητα διδασκαλίας και στην εφαρμογή των αρχών του συστήματος και του Jodo
b) kata 5 - 9 (jo- bokken)

Yondan
a) Είναι επίπεδο Ph.D όπου ο υποψήφιος πρέπει να επιδείξει με εξαιρετικό τρόπο τις γνώσεις του γύρω από όλες τις αρχές του Jodo
b)  kata 7 - 11 (jo- bokken)

Godan
a)  Επίπεδο βοηθού δασκάλου,
b) Απαιτείται περαιτέρω πρόοδος σε όλα τα επίπεδα
c) kata 8 - 12 (jo- bokken)
Τεχνική Επιτροπή Iaido - Jodo της ΕΟΚΙΝ

Πρόεδρος:
Μ. Παδράς (Iaido 5 Dan, Jodo 2 Dan)
Μέλη:
Κ. Μαντζάρας (Iaido 5 Dan, Jodo 4 Dan)
Γ. Πελέκης (Iaido 5 Dan)
Ι. Κυριακόπουλος (Iaido 4 Dan)
I. Παπαδόπουλος (Iaido 4 Dan)