Κυριακή 1 Μαρτίου 2009

Ανακοίνωση για Εκπαιδευτικές Ημερίδες Διαιτησίας Iaido

Στα πλαίσια της ανάπτυξης του Iaido σε σταθερές βάσεις και της βελτίωσης του επιπέδου των ασκουμένων-αθλητών, είναι κοινά αποδεκτή η χρησιμότητα διεξαγωγής Αγωνιστικών Ημερίδων (Taikai) Iaido. Αυτό όμως επιβάλει να προωθηθεί παράλληλα η εκπαίδευση των κατάλληλων διαιτητών.

Στα τακτικά προγραμματισμένα σεμινάρια Iaido που διοργανώνονται από τα dojo, ανά την Ελλάδα, φιλοξενούνται υψηλόβαθμοι δάσκαλοι από το εξωτερικό με μεγάλη εμπειρία σε αγώνες και διαιτησίες. Μέσα από αυτά τα σεμινάρια παρουσιάζεται η ευκαιρία να μεθοδευτεί η συστηματική κατάρτιση των πλέον υψηλόβαθμων Ελλήνων ασκούμενων και δασκάλων Iaido, σε θέματα διαιτησίας αγώνων. Κατόπιν σχετικής πρότασης της Τεχνικής Επιτροπής Iaido, η ΕΟΚΙΝ προωθεί τη διοργάνωση «Εκπαιδευτικών Ημερίδων Διαιτησίας Iaido». Η ΕΟΚΙΝ σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή Iaido, θα αναλάβει επίσημα την διοργάνωση αυτών των Ημερίδων σε τακτική βάση και θα τις εντάξει στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων, πάντοτε σε συνεννόηση με τα ελληνικά dojo και με τους ξένους δασκάλους / επισκέπτες.

Οι Ημερίδες αυτές θα γίνονται κατ’ αρχάς για την κατάρτιση των κατόχων 3 dan και άνω. Ωστόσο θα προσκαλούνται να τις παρακολουθήσουν και οι κάτοχοι 2 dan. Η ΕΟΚΙΝ εκτιμά ότι, αυτές οι Ημερίδες θα αποτελέσουν την βάση για την σωστή κατάρτιση σε θέματα διαιτησίας, για τους πιο υψηλόβαθμους yudansha, ενώ θα είναι μια πολύ χρήσιμη και εποικοδομητική εμπειρία για τα 2α dan, κυρίως στην προετοιμασία τους για την εξέταση στον επόμενο βαθμό, καθώς θα αναλύονται λεπτομερώς όλα τα σημεία προσοχής που κρίνουν την ορθότητα και αρτιότητα μιας εκτέλεσης.

Η ανακοίνωση διεξαγωγής των Εκπαιδευτικών Ημερίδων, με τις σχετικές λεπτομέρειες, θα γίνεται αποκλειστικά από την ΕΟΚΙΝ, κατόπιν συνεννόησης με την Τ.Ε. Iaido. Η ευθύνη για την έγκαιρη ενημέρωση της Τ.Ε. σχετικά με τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής ανήκει στα dojo που επιθυμούν να διοργανώσουν τέτοιες ημερίδες, τα οποία και θα αναλαμβάνουν την οργάνωση του χώρου και των υλικών (τραπέζια, σημαιάκια, διαγραμμίσεις, χρονόμετρα κτλ). Στόχος είναι να υπάρχουν συχνά αντίστοιχες διοργανώσεις σε διαφορετικά σημεία της Ελλάδας, ώστε όλοι να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν.

Η Τ.Ε. θα τηρεί ενημερωμένη ‘’Κατάσταση Συμμετεχόντων’’, όπου θα εμφανίζονται όλες οι παρουσίες στις Εκπαιδευτικές Ημερίδες Διαιτησίας. Από αυτήν και ΜΟΝΟ από αυτήν την Κατάσταση θα επιλέγονται οι διαιτητές που θα καλούνται να διαιτητεύουν Πρωταθλήματα και Αγωνιστικές Ημερίδες Iaido.

Οι σύλλογοι μέλη της ΕΟΚΙΝ, καλούνται να υποστηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία και να εντάξουν στα σεμινάριά τους, για το έτος 2009, τις «Εκπαιδευτικές Ημερίδες Διαιτησίας Iaido». Η επιτυχία τους στηρίζεται στην καλή και έγκαιρη οργάνωση και στην συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων yudansha.

Παρακαλούνται όλοι οι δάσκαλοι Iaido να επικοινωνήσουν προσωπικά με τον πρόεδρο της Τ.Ε. Παδρά Μιχάλη, για περαιτέρω διευκρινήσεις και προκειμένου να απαντηθούν οι όποιες ερωτήσεις υπάρχουν.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Ιωάννης. Παπαδημητρίου
Πρόεδρος ΕΟΚΙΝ

Τεχνική Επιτροπή Iaido - Jodo της ΕΟΚΙΝ

Πρόεδρος:
Μ. Παδράς (Iaido 5 Dan, Jodo 2 Dan)
Μέλη:
Κ. Μαντζάρας (Iaido 5 Dan, Jodo 4 Dan)
Γ. Πελέκης (Iaido 5 Dan)
Ι. Κυριακόπουλος (Iaido 4 Dan)
I. Παπαδόπουλος (Iaido 4 Dan)