Τρίτη 9 Μαΐου 2017

Εκπαιδευτική Συνάντηση Iaido με τον sensei Matsuoka YoshitakaThe Greek members of Shinkage Ryu Family are honored to welcome Matsuoka Yoshitaka Sensei Iaido Kyoshi 8th dan in Athens.
Matsuoka Sensei will lead the Fukurou seminar on the 3rd and 4th of June 2017.
You are more than welcome to participate in this seminar and we will be happy to train all together for the first time in Greece.

Schedule 


Saturday 3 June 2017
09:15 - 09:45 Registration
09:50 - 10:00 Warming up
10:00 - 13:00 Shinkage Ryu Keiko
13:00 - 14:00 Lunch break
14:00 - 17:00 Shinkage Ryu Keiko
19:00 Koshinkai


Sunday 4 June 2017
09:30 - 09:45 Registration
09:50 - 10:00 Warming up
10:00 - 13:00 ZNKR Iaido Keiko
13:00 - 14:00 Lunch break
14:00 - 17:00 ZNKR Iaido Keiko


For more information: asunarokai@shinkageryu.gr

Facebook page:
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=10154516197439702&id=628124701&set=gm.170517556769710&source=44&ref=6

Τεχνική Επιτροπή Iaido - Jodo της ΕΟΚΙΝ

Πρόεδρος:
Μ. Παδράς (Iaido 5 Dan, Jodo 2 Dan)
Μέλη:
Κ. Μαντζάρας (Iaido 5 Dan, Jodo 4 Dan)
Γ. Πελέκης (Iaido 5 Dan)
Ι. Κυριακόπουλος (Iaido 4 Dan)
I. Παπαδόπουλος (Iaido 4 Dan)