Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013

JODO - ZNKR Seitei kata

JODO σημαίνει "ο δρόμος του ξύλινου ραβδιού" (Jo=ξύλινο ραβδί, Do=δρόμος/ατραπός).

Οι ασκούμενοι στην τέχνη ονομάζονται Jodokas και χρησιμοποιούν το Jo (κυλινδρική ξύλινη ράβδος μήκους περίπου 128cm, πάχους μεταξύ 2,4-2,6cm και βάρους περίπου 550gr) προκειμένου να αντιμετωπίσουν επιθέσεις που γίνονται κατά κανόνα με Tachi (ιαπωνικό σπαθί με την μορφή του bokkuto=ξύλινο σπαθί).

Είναι μια πολεμική τέχνη που έχει τις ρίζες της στις αρχές του 17ου αιώνα, προέρχεται κατ' ευθείαν από την εποχή των πολεμιστών σαμουράι και ως τέτοια διατηρεί αναλλοίωτο το πνεύμα του budo.

Το Jodo είναι αναγνωρισμένο από τις αρχές του 20ου αιώνα από την Παν-Ιαπωνική Ομοσπονδία ZNKR - Zen Nippon Kendo Renmei η οποία ορίζει και το πρόγραμμα σπουδών του, το οποίο περιλαμβάνει 12 kihon (βασικές τεχνικές) που εκτελούνται με και χωρίς ζευγάρι (sotai dosa / tandoku dosa) και 12 seitei kata. Αυτά αποτελούν και την αρχική διδασκαλία του Jodo. Στη συνέχεια η διδασκαλία επεκτείνεται και στα παραδοσιακά kata της Shinto Muso Ryu.

Οι τεχνικές απαιτούν την απόλυτη και αρμονική συνεργασία μεταξύ Jo και Tachi και όλες οι κινήσεις προϋποθέτουν ενότητα σώματος και πνεύματος. Το Jodo βοηθά στην ανάπτυξη αυτοπειθαρχίας και αυτοελέγχου, αναπτύσσει τον συντονισμό των κινήσεων και τη συγκέντρωση του πνεύματος και συνιστά μια άριστη φυσική άσκηση για άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών.

Η παρακάτω επίδειξη έλαβε χώρα στην πρόσφατη διοργάνωση SportAccord World Combat Games 2013 και περιλαμβάνει τα 12 Seitei Jodo kata.
Οι ονομασίες των kata είναι:

1. Tsuki Zue ( Walking Stick )
2. Suigetsu ( Solar Plexus )
3. Hissage ( Draw Back )
4. Shamen ( Slope )
5. Sakan ( Left Thrust )
6. Monomi ( Looking Out )
7. Kasumi ( Mist )
8. Tachi Otoshi ( Dropping on the Sword )
9. Rai Uchi ( Thunder Strike )
10. Seigan ( Straight to the Eyes )
11. Midare Dome ( Stopping Chaos )
12. Ran Ai ( Chaos to Harmony )

Επιδείξεις Shinto Muso Ryu Jojutsu στο YouTube

 
 
 

Τεχνική Επιτροπή Iaido - Jodo της ΕΟΚΙΝ

Πρόεδρος:
Μ. Παδράς (Iaido 5 Dan, Jodo 2 Dan)
Μέλη:
Κ. Μαντζάρας (Iaido 5 Dan, Jodo 4 Dan)
Γ. Πελέκης (Iaido 5 Dan)
Ι. Κυριακόπουλος (Iaido 4 Dan)
I. Παπαδόπουλος (Iaido 4 Dan)