Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016

51st All Japan Iaido - Επίδειξη Hanshi 8 Dan


Το παραπάνω βίντεο δημοσιεύτηκε στο YouTube στις 24 Οκτωβρίου 2016 από το Kendo World.

Η επίδειξη αποτελεί μέρος του 51ου Πανιαπωνικού Πρωταθλήματος Iaido.

Σταν δεξιά: ISHIDO Shizufumi (Kanagawa) - Hanshi 8 Dan
Στα αριστερά: OGURA Noboru (Tochigi) - Hanshi 8 Dan

Τεχνική Επιτροπή Iaido - Jodo της ΕΟΚΙΝ

Πρόεδρος:
Μ. Παδράς (Iaido 5 Dan, Jodo 2 Dan)
Μέλη:
Κ. Μαντζάρας (Iaido 5 Dan, Jodo 4 Dan)
Γ. Πελέκης (Iaido 5 Dan)
Ι. Κυριακόπουλος (Iaido 4 Dan)
I. Παπαδόπουλος (Iaido 4 Dan)