Κυριακή, 2 Αυγούστου 2009

Γραπτές Εξετάσεις για την Απόκτηση Βαθμών Dan στην Τέχνη του IAIDO


Η διαδικασία εξέτασης για απόκτηση βαθμού Dan στην τέχνη του Iaido, αποτελείται από 2 μέρη. Το πρακτικό μέρος (επίδειξη embu) και το θεωρητικό μέρος, το οποίο αποτελείται από απαντήσεις σε 3 ερωτήματα και κατατίθεται εγγράφως. (Σημειώνεται ότι υπάρχουν Ομοσπονδίες που επιτρέπουν τη διεξαγωγή εξετάσεων χωρίς την διαδικασία των γραπτών απαντήσεων).

Σαν γενική αρχή, η Τεχνική Επιτροπή συμβουλεύει όλους τους εξεταζόμενους να ασχολούνται με τις γραπτές εξετάσεις από νωρίς. Οι κυριότεροι λόγοι είναι οι παρακάτω:
α) θα μπορέσουν να διατυπώσουν ορθότερες και πιο ολοκληρωμένες απαντήσεις
β) θα έχουν τον χρόνο να ζητήσουν από την Διοργανώτρια Αρχή διευκρινήσεις και να επιλύσουν εγκαίρως πιθανές απορίες σχετικά με το περιεχόμενο των ερωτήσεων και τον τρόπο κατάθεσης των απαντήσεων
γ) θα αποβάλουν το πρόσθετο άγχος της γραπτής εξέτασης από την ημέρα της πρακτικής εξέτασης (embu).

Η Τεχνική Επιτροπή προκειμένου να προάγει την ορθότητα και την ομοιομορφία των γραπτών εξετάσεων, σε περίπτωση που ζητηθούν, συνέταξε το παρακάτω κείμενο.


Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:Η γραπτή εξέταση, όταν απαιτείται, αποτελεί σημαντικό μέρος της εξέτασης και έχει την ίδια σπουδαιότητα και βαρύτητα με το πρακτικό μέρος της δοκιμασίας.
Σκοπός της γραπτής εξέτασης είναι να βάλει κάθε εξεταζόμενο στη διαδικασία να προβληματιστεί πάνω σε θεωρητικά ερωτήματα (με ερωτήσεις του τύπου: «Ποιός είναι ο λόγος που ασχολείστε με το Iaido»), καθώς και σε πρακτικά ερωτήματα (με ερωτήσεις του τύπου: «Περιγράψτε το nukitsuke στο kata ...»).

Οι εξεταστές θέλουν μέσα από τις απαντήσεις να διαπιστώσουν ότι κάθε εξεταζόμενος:
α) προβληματίστηκε και αφιέρωσε ικανό χρόνο για να απαντήσει στα ερωτήματα των εξετάσεων,
β) ανέτρεξε για απαντήσεις στο εγχειρίδιο της ZKNR που εξηγεί τα kata του Iaido και
γ) κατέληξε σε λογικές και γενικά αποδεκτές απαντήσεις.
Από το σύνολο των απαντήσεων οι εξεταστές μπορούν να διαπιστώσουν και το γενικότερο επίπεδο εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι οι γραπτές εξετάσεις δεν έχουν τη μορφή της αιφνιδιαστικής εξέτασης γνώσεων. Οι ερωτήσεις δίνονται αρκετές μέρες πριν την υποβολή των εργασιών. Έτσι υπάρχει αρκετός χρόνος για να μελετηθούν και να προετοιμαστούν οι απαντήσεις. Αξιοποιείστε τον χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας. Οι εργασίες ΔΕΝ πρέπει να γράφονται βιαστικά και την τελευταία στιγμή.
Το μήνυμα που πρέπει να περνάει από κάθε γραπτή εξέταση είναι ότι εκτός από την πρακτική εξάσκηση και την ανάπτυξη τεχνικών ικανοτήτων, υπάρχει και η θεωρητική μόρφωση και ο προβληματισμός γύρω από τα θέματα της τέχνης του Iaido. Η ισορροπημένη γνώση επιτυγχάνεται με την παράλληλη ανάπτυξη της τεχνικής και του πνεύματος.


Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:Η εικόνα, δηλαδή η παρουσίαση της εργασίας, παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Πιστοποιεί ότι αφιερώθηκε ο απαιτούμενος χρόνος και ότι ο εξεταζόμενος βρίσκονταν αφοσιωμένος στη συγγραφή της εργασίας του χωρίς βιασύνη και με συγκέντρωση, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που κάθε iaidoka πρέπει να εξασκείται στην τέχνη του iaido.
Η εμφάνιση μιας εργασίας είναι αντίστοιχη με την εμφάνιση ενός iaidoka την ώρα της εξέτασης στο Iaido. Όπως κάθε εξεταζόμενος οφείλει να είναι ευπαρουσίαστος και σωστά ενδεδυμένος, έτσι και η εικόνα της εργασίας του θα πρέπει να είναι η κατάλληλη.
Ακολουθούν γενικές οδηγίες:Διαβάζουμε πολύ προσεκτικά την ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής και ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες. Για οποιοδήποτε θέμα που δεν περιγράφεται ρητά στην ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής, ακολουθούμε τους παρακάτω γενικούς κανόνες.
Το γραπτό πρέπει να είναι χειρόγραφο, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά από σχετική ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής. Υπάρχουν Ομοσπονδίες που επιτρέπουν την κατάθεση δακτυλογραφημένων εργασιών ή και μέσω e-mail. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι ευανάγνωστο, χωρίς μουντζούρες, χωρίς διορθωτικά, χωρίς ορθογραφικά λάθη.
Η γλώσσα (Ελληνική ή και άλλη) θα καθορίζεται από την ανακοίνωση των εξετάσεων. Προσοχή πρέπει να δίνεται στην περίπτωση που οι εξετάσεις γίνονται σε χώρα εκτός Ελλάδος. Πιθανόν να μην είναι αποδεκτές απαντήσεις στην Ελληνική γλώσσα.
Η συνολική ανάπτυξη των γραπτών απαντήσεων θα πρέπει να εξαντλείται σε 2 σελίδες. Όχι λιγότερο, ούτε περισσότερο.
Χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ η μία πλευρά από κάθε φύλλο.
Είναι προτιμότερο και οι τρεις απαντήσεις να έχουν περίπου την ίδια έκταση.

Στην πρώτη σελίδα θα πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία του εξεταζόμενου (Ονοματεπώνυμο, Σύλλογος στον οποίο είναι μέλος, Χώρα καταγωγής, Βαθμός για τον οποίο εξετάζεται, Ημερομηνία). Ενδεχομένως η διοργανώτρια αρχή να έχει τυπώσει συγκεκριμένο format πρώτης σελίδας. Πρέπει να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες της διοργανώτριας αρχής.
Πριν από κάθε απάντηση πρέπει να αναγράφεται η αντίστοιχη ερώτηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την διοργανώτρια αρχή.

Οι κόλλες χαρτιού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι λευκά επιστολόχαρτα Α4 και σε καλή κατάσταση. Κόλλες που είναι τσαλακωμένες, ελαφρώς σκισμένες, χρωματιστές, κομμένες στραβά, ή κομμένες από τετράδιο ή σπιράλ, παρουσιάζουν κακή εικόνα. Μπορεί να είναι ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ διαγραμμίσεις. Εφόσον όμως χρησιμοποιηθεί χαρτί χωρίς διαγραμμίσεις, το κείμενο θα πρέπει να είναι γραμμένο σε ίσιες γραμμές (όχι λοξά), οι οποίες να ισαπέχουν μεταξύ τους. Υπάρχουν περιπτώσεις που η διοργανώτρια αρχή παρέχει τις κόλλες και ορίζει με αυτόν τον τρόπο την συνολική έκταση των απαντήσεων.
Πρέπει να υπάρχει αρίθμηση της κάθε σελίδας.
Πρέπει οι 2 σελίδες των απαντήσεων να είναι συνδεδεμένες με συρραπτικό ή με τρόπο όπου δύσκολα θα ξεχωρίζουν.
Είναι προτιμότερο να βάζουμε την εργασία σε ζελατίνα ώστε να μην τσαλακώνεται και να μην κινδυνεύουν να σκιστούν τα φύλλα.

Κάθε εργασία πρέπει να φέρει στο τέλος το όνομα και την υπογραφή του εξεταζόμενου.
Στην περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την γραπτή εξέταση (π.χ. επεξηγήσεις στα ερωτήματα ή στον τρόπο και χρόνο κατάθεσης των απαντήσεων), μπορείτε να απευθυνθείτε στη Διοργανώτρια Αρχή των εξετάσεων. Για το λόγο αυτό είναι χρήσιμο να αντιμετωπίζονται τα θέματα των εξετάσεων εγκαίρως και όχι τελευταία στιγμή.


Με τιμή,
Η Τεχνική Επιτροπή.


Τεχνική Επιτροπή Iaido - Jodo της ΕΟΚΙΝ

Πρόεδρος:
Μ. Παδράς (Iaido 5 Dan, Jodo 2 Dan)
Μέλη:
Κ. Μαντζάρας (Iaido 5 Dan, Jodo 4 Dan)
Γ. Πελέκης (Iaido 5 Dan)
Ι. Κυριακόπουλος (Iaido 4 Dan)
I. Παπαδόπουλος (Iaido 4 Dan)