Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

Εκπαιδευτική συνάντηση με τον Norio Furuichi Sensei, 8th Dan Iaido Kyoshi
We are very pleased to invite you to practice together with Norio Furuichi Sensei, 8th Dan Iaido Kyoshi in Athens at December 2017.

Find the event in facebook: https://www.facebook.com/events/1424470784279803/?ti=cl
Detailed documentation in pdf: https://goo.gl/A4PWNJ
Registartion form at: https://goo.gl/forms/AZgBEDjDInzsmtL73 

================================
= Schedule
================================
Friday 1/Dec
11:00 – 13:00 Tameshigiri keiko
13:30 – 14:30 Lunch break
17:30 – 19:30 Tameshigiri keiko 

Saturday 2/Dec
11:00 – 13:00 ZNKR Iaido keiko
13:30 – 14:30 Lunch break
17:30 – 20:30 ZNKR Iaido keiko 

Sunday 3/Dec
11:00 – 13:00 ZNKR Iaido keiko
13:30 – 14:30 Lunch break
17:30 – 20:30 ZNKR Iaido keiko 

Monday 4/Dec
11:00 – 13:00 Musō Shinden-ryū keiko
13:30 – 14:30 Lunch break
17:30 – 20:30 Musō Shinden-ryū keiko 

Tuesday 5/Dec
11:00 – 13:00 Musō Shinden-ryū keiko
13:30 – 14:30 Lunch break
17:30 – 20:30 Musō Shinden-ryū keiko 

Wednesday 6/Dec
Morning Special Event
17:00 – 21:00 Musō Shinden-ryū keiko 
22:00 – 00:00 Sayonara Party 

================================
= Contacts
================================
- Ioannis Kyriakopoulos, email: info@hakushinkai-athens.gr, phone number: 0030 697 766 0555
- Sotiris Giannaropoulos, email: info@hakushinkai-athens.gr, phone number: 0030 693 7070 453

Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

16ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Jodo 2017


Το Πρόγραμμα:

Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου: Άφιξη
Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου: Σεμινάριο, Εκπαίδευση Διαιτησίας
Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου: EJC, Εξετάσεις και Sayonara party
Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου: Αναχώρηση

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: www.ejc2017.de

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Εκπαιδευτική Συνάντηση Iaido με τον sensei Matsuoka YoshitakaThe Greek members of Shinkage Ryu Family are honored to welcome Matsuoka Yoshitaka Sensei Iaido Kyoshi 8th dan in Athens.
Matsuoka Sensei will lead the Fukurou seminar on the 3rd and 4th of June 2017.
You are more than welcome to participate in this seminar and we will be happy to train all together for the first time in Greece.

Schedule 


Saturday 3 June 2017
09:15 - 09:45 Registration
09:50 - 10:00 Warming up
10:00 - 13:00 Shinkage Ryu Keiko
13:00 - 14:00 Lunch break
14:00 - 17:00 Shinkage Ryu Keiko
19:00 Koshinkai


Sunday 4 June 2017
09:30 - 09:45 Registration
09:50 - 10:00 Warming up
10:00 - 13:00 ZNKR Iaido Keiko
13:00 - 14:00 Lunch break
14:00 - 17:00 ZNKR Iaido Keiko


For more information: asunarokai@shinkageryu.gr

Facebook page:
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=10154516197439702&id=628124701&set=gm.170517556769710&source=44&ref=6

Τεχνική Επιτροπή Iaido - Jodo της ΕΟΚΙΝ

Πρόεδρος:
Μ. Παδράς (Iaido 5 Dan, Jodo 2 Dan)
Μέλη:
Κ. Μαντζάρας (Iaido 5 Dan, Jodo 4 Dan)
Γ. Πελέκης (Iaido 5 Dan)
Ι. Κυριακόπουλος (Iaido 4 Dan)
I. Παπαδόπουλος (Iaido 4 Dan)