Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2009

Κανόνες Διεξαγωγής Αγώνιστικών δραστηριοτήτων (Taikai) Iaido

01. Υποστηρίζουσα Αρχή: Ελληνική Ομοσπονδία Kendo, Iaido, Nagkinata (EOKIN)
Διοργανώτρια Αρχή: ΕΟΚΙΝ ή Σύλλογοι μέλη της
Τεχνική Υποστήριξη: Τεχνική Επιτροπή Iaido της ΕΟΚΙΝ

02. Γενικοί Κανονισμοί Διαιτησίας:
Οι αγώνες θα διεξάγονται σύμφωνα με το εγχειρίδιο The Rules & Regulations of Iaido Shiai & Shinpan», το οποίο έχει εκδοθεί από την Πανιαπωνική Ομοσπονδία Kento (ZNKR) (αναθεωρημένη έκδοση της 1ης Οκτωβρίου 1996).

03. Κατηγορίες Αγώνων
Ατομική Κατηγορία με μέγιστη συμμετοχή αθλητών (ανδρών ή γυναικών) όπως θα καθορίζεται, σε κάθε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. Mudan (kyu)
2. Shodan (1 Dan)
3. Nidan (2 Dan)
4. Sandan (3 Dan)
5. Yondan (4 Dan)

Ομαδική Κατηγορία με συμμετοχή ομάδων που απαρτίζονται από 2 έως 3 αθλητές (άνδρες ή και γυναίκες) και με μέγιστο άθροισμα βαθμών τα10 Dan (οι αθλητές με βαθμό Mudan υπολογίζονται στο άθροισμα σαν Shodan).

Σε κάθε κατηγορία θα υπάρχει 1ος Νικητής, 2ος Νικητής, και δύο 3οι Νικητές. Επιπρόσθετα θα απονέμεται σε έναν αθλητή ο τίτλος του Μαχητικού Πνεύματος (Fighting Spirit / Kantosho).

04. Ειδικοί Κανόνες για κάθε Κατηγορία

04.1 Ατομική Κατηγορία
04.1.1
Ο κάθε σύλλογος δικαιούται να συμμετέχει με τον μέγιστο αριθμό αθλητών που θα καθορίζεται ανά κατηγορία, οι οποίοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι του συγκεκριμένου βαθμού στον οποίο διαγωνίζονται κατά τον χρόνο διεξαγωγής των αγώνων.

04.1.2 Βασικοί Κανόνες Ατομικής Κατηγορίας

04.1.2.1 Προκαταρκτικοί Αγώνες (pool system)
Όλοι οι αθλητές για τους οποίους έχει δηλωθεί εμπρόθεσμη συμμετοχή καταγράφονται στις επίσημες καταστάσεις και κατανέμονται με κλήρωση σε ομάδες (pool) των τριών. Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η απόλυτη κατανομή σε ομάδες των τριών, η τελευταία η και η πρώτη ομάδα θα αποτελείται από τέσσερα άτομα. Οι 4 αθλητές που κέρδισαν τα μετάλλια στους προηγούμενους αντίστοιχους αγώνες η στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα πρέπει να βρίσκονται σε διαφορετικά pool και στις άκρες της εσχάρας. Επίσης κατά τη διαδικασία της κλήρωσης θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε αθλητές από τον ίδιο σύλλογο να μην βρίσκονται αντιμέτωποι στο ίδιο pool εκτός εάν ο αριθμός τους υπερβαίνει τον αριθμό των ομάδων (pools).
Οι αθλητές στα pool αγωνίζονται με την παρακάτω σειρά: 1-2, 1-3, 2-3.
Όταν κάποιο από τα pool έχει τέσσερις αθλητές, η σειρά αγώνων θα είναι η παρακάτω: 1-2, 3-4, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4.

Ο μέγιστος χρόνος κάθε αγώνα pool είναι 4 λεπτά για εκτέλεση 3 kata συμπεριλαμβανομένου του reiho.

Η κατάταξη μετά από τους αγώνες κάθε pool θα προκύπτει με βάση τα παρακάτω:
1. Τον αριθμό των νικηφόρων αγώνων.
2. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα υπολογίζεται ο αριθμός των σημαιών που κέρδισε κάθε αθλητής.
3. Αν ωστόσο εξακολουθεί και υπάρχει ισοβαθμία θα διεξαχθεί μεταξύ των ισοβαθμούντων ένας αγώνας knock out με μόνο ένα kata το οποίο θα επιλέξει ο δικαστής αγώνων.

Οι πρώτοι δύο από κάθε pool θα περάσουν στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος, δηλαδή στη διαδικασία των K.Os (knock outs).
Όσοι συνεχίσουν στην επόμενη φάση, ΚΟ, θα πρέπει να πρέπει να ανακατευτούν σε διαφορετικά σημεία στην εσχάρα.

04.1.2.2 Το Πρωτάθλημα
Μετά τον προκαταρκτικό γύρο των pool, δύο νικητές από κάθε pool θα περάσουν στην εσχάρα του πρωταθλήματος σεβόμενοι κατά το δυνατόν περισσότερο την αρχή της βέλτιστης διασποράς. Έτσι ο πρώτος σε βαθμολογία από κάθε pool θα πρέπει λογικά να αντιμετωπίσει τον δεύτερο σε βαθμολογία από ένα άλλο pool. Η κατανομή των επιτυχόντων στα pool στην εσχάρα του ΚΟ, έχει καθορισθεί προ της διεξαγωγής των αγώνων pool.
Η μέγιστη διάρκεια κάθε αγώνα Κ.Ο. είναι 6 λεπτά για εκτέλεση 5 kata συμπεριλαμβανομένου του reiho.04.2 Ομαδική Κατηγορία
04.2.1
Σύνθεση της κάθε ομάδας
Κάθε σύλλογος μπορεί να εκπροσωπείται από μία (ή περισσότερες ομάδες, εφ’ όσον αυτό επιτρέπει η προκήρυξη των αγώνων) με μέγιστο αριθμό 3 και ελάχιστο αριθμό 2 αθλητών, για κάθε ομάδα, οι οποίοι επιλέγονται ελεύθερα από σύνολο 4 επίσημα δηλωθέντων αθλητών. Το άθροισμα των βαθμών Dan που θα συμπληρώνουν οι 3 αθλητές κάθε ομάδας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 10 Dan. Οι Mudan υπολογίζονται σαν Shodan δηλαδή μετράνε σαν 1 Dan.
Για τον πρώτο γύρο, τα ονόματα και η σειρά με την οποία θα διαγωνιστούν οι αθλητές κάθε ομάδας παραδίδεται στον επικεφαλής διαιτητή Shinpanshunin, ή και στην γραμματεία του αντίστοιχου shiai-jo, το αργότερο λίγο πριν την έναρξη των αγώνων. Οποιαδήποτε αλλαγή χρειάζεται να γίνει στη σύσταση ή στη σειρά της ομάδας θα δηλώνεται μετά το πέρας κάθε αγώνα και φυσικά πριν έρθει η σειρά της ομάδας να διαγωνιστεί.

04.2.2 Βασικοί Κανόνες διεξαγωγής ΟμαδικήςΚατηγορίας.

04.2.2.1 Προκαταρκτική Φάση (pool system).
Όλες οι ομάδες που έχουν δηλώσει έγκαιρα συμμετοχή καταγράφονται στις επίσημες καταστάσεις και κατανέμονται με κλήρωση σε ομάδες (pool) των τριών. Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η απόλυτη κατανομή σε ομάδες των τριών, η τελευταία η και η πρώτη ομάδα (pool) θα αποτελείται από τέσσερα άτομα. Οι 4 ομάδες που κέρδισαν τα μετάλλια στους προηγούμενους αγώνες θα πρέπει να βρίσκονται σε διαφορετικά pool και στις άκρες της εσχάρας. Επίσης κατά τη διαδικασία της κλήρωσης θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε ομάδες από τον ίδιο σύλλογο να μην βρίσκονται αντιμέτωποι στο ίδιο pool.
Οι ομάδες στα pool αγωνίζονται με την παρακάτω σειρά: 1-2, 1-3, 2-3.

Όταν κάποιο από τα pool έχει τέσσερις ομάδες, η σειρά αγώνων θα είναι η παρακάτω: 1-2, 3-4, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4.

Ο μέγιστος χρόνος εκτέλεσης κάθε αγώνα είναι 4 λεπτά για 3 kata, συμπεριλαμβανομένου και του reiho ώς εξής: το αρχικό reiho μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα από τα τρία μέλη κάθε ομάδας σε συγχρονισμό με το reiho του πρώτου αθλητή της κάθε ομάδας. Το τελικό reiho μπορεί να γίνεται επίσης ταυτόχρονα από τα τρία μέλη κάθε ομάδας σε συγχρονισμό με το reiho του τελευταίου αθλητή της κάθε ομάδας.

04.2.2.2 Το Πρωτάθλημα
Οι πρώτοι δύο από κάθε pool θα περάσουν στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος, δηλαδή στη διαδικασία των K.Os (knock outs) και θα περάσουν στην εσχάρα του πρωταθλήματος σεβόμενοι κατά το δυνατόν περισσότερο την αρχή της βέλτιστης διασποράς. Έτσι ο πρώτος σε βαθμολογία από κάθε pool θα πρέπει λογικά να αντιμετωπίσει τον δεύτερο σε βαθμολογία από ένα άλλο pool. Η κατανομή των επιτυχόντων στα pool στην εσχάρα του ΚΟ, έχει καθορισθεί προ της διεξαγωγής των αγώνων pool.
Η μέγιστη διάρκεια κάθε αγώνα είναι, όπως και στη φάση των pool, 4 λεπτά για εκτέλεση 3 kata.

05. Κανόνες που αφορούν στα προσόντα των συμμετασχόντων και τις συνθήκες συμμετοχής, αδυναμία συμμετοχής και διάφορα άλλα θέματα
05.1 Κάθε αθλητής θα πρέπει να είναι μέλος συλλόγου, και ο σύλλογος θα πρέπει να είναι μέλος της ΕΟΚΙΝ. Το όνομά του θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση συμμετοχής που θα καταθέτει έγκαιρα ο κάθε σύλλογος στην διοργανώτρια αρχή των αγώνων.
05.2 Κάθε αθλητής θα πρέπει να φέρει μαζί του κάποιο αποδεικτικό στοιχείο που να περιλαμβάνει φωτογραφία (ταυτότητα ή κάρτα μέλους).
05.3 Οι αθλητές που συμμετέχουν στο ατομικό πρωτάθλημα μπορούν να συμμετέχουν και στο ομαδικό.
05.4 Κάθε αθλητής πρέπει υποχρεωτικά να φέρει στο Gi του zekken.

06 Διαιτητές
06.1 Οι διαιτητές που θα κληθούν να διαιτητεύσουν τους αγώνες θα πρέπει να προταθούν από την Τεχνική Επιτροπή Iaido, η οποία θα αποφασίσει με κριτήρια την εκπαίδευση και την εμπειρία των διαθέσιμων διαιτητών.
06.2 Οι Διαιτητές δεν μπορούν να διαγωνίζονται και ως αθλητές στην ίδια διοργάνωση.
06.3 Οι Διαιτητές δεν μπορούν να είναι και προπονητές ή αρχηγοί ομάδων, αθλητών ή συλλόγων στην ίδια διοργάνωση.
06.4 Τα έξοδα ενδιαίτησης, διαμονής και μεταφοράς των Διαιτητών πρέπει να καλύπτονται από τη διοργανώτρια αρχή των αγώνων.
06.5 Κάθε διαιτητής θα πρέπει να έχει το δικό του ζευγάρι σημαιών (κόκκινη, λευκή).

07 Αρχηγός
Ο αρχηγός κάθε ομάδας είναι υπεύθυνος για τη πρέπουσα συμπεριφορά των αθλητών της ομάδας του, για τη σωστή τους εμφάνιση και για τον εξοπλισμό τους.

08 Κλήρωση
08.1 Η διαδικασία της κλήρωσης θα πρέπει να γίνεται με απόλυτη διαφάνεια τουλάχιστον μία ημέρα πριν την έναρξη των αγώνων. Θα πρέπει στην ανακοίνωση των αγώνων να αναφέρεται η ημερομηνία, ο τόπος και ο χρόνος που θα διεξαχθεί η κλήρωση.
08.2 Κάθε σύλλογος μπορεί να εκπροσωπείται στη διαδικασία της κλήρωσης από ένα μόνον εκπρόσωπο.

09 Αντιρρήσεις – Διαφωνίες - Ενστάσεις
Οποιεσδήποτε αντιρρήσεις – διαφωνίες – ενστάσεις θα πρέπει να διατυπώνονται επίσημα από τον Αρχηγό ή τον Εκπρόσωπο του κάθε συλλόγου προς την διοργανώτρια αρχή, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή άτομο δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

10 Έναρξη Εγγραφών και Προθεσμίες Συμμετοχής
10.1 Η δήλωση συμμετοχής αθλητών και ομάδων για τους συγκεκριμένους αγώνες και η καταληκτική ημερομηνία καθορίζονται στην προκήρυξη των αγώνων.
10.2 Σε περίπτωση «ανωτέρας βίας» και μόνον τότε, τα ονόματα στις συμμετοχές είναι δυνατόν να τροποποιηθούν μέχρι και πριν την κλήρωση και με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Επιτροπής Iaido.

Τεχνική Επιτροπή Iaido - Jodo της ΕΟΚΙΝ

Πρόεδρος:
Μ. Παδράς (Iaido 5 Dan, Jodo 2 Dan)
Μέλη:
Κ. Μαντζάρας (Iaido 5 Dan, Jodo 4 Dan)
Γ. Πελέκης (Iaido 5 Dan)
Ι. Κυριακόπουλος (Iaido 4 Dan)
I. Παπαδόπουλος (Iaido 4 Dan)