Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2009

Iaido & Shinken - Συνήθεις ερωτήσειςBokuto, Iaito ή Shinken; Ποια είναι η σωστή επιλογή;


Είναι προτιμότερο για έναν αρχάριο να ξεκινήσει την εξάσκησή του με ένα bokuto, το οποίο είναι κατά κανόνα ελαφρύτερο και κατά πολύ οικονομικότερο από ένα iaito και στη συνέχεια, εφόσον αποφασίσει ότι θα εξακολουθήσει την εξάσκησή του στο Iaido, μπορεί να αγοράσει ένα iaito, το οποίο επίσης μπορεί να βρεθεί σε λογικές τιμές. Επιπλέον ένα bokuto θα είναι πάντα χρήσιμο στην εξάσκηση γιατί με αυτό μπορεί να εκτελεί ασκήσεις που απαιτούν επαφή ξίφους με ξίφος, κάτι που δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει με iaito ή με shinken.

Η άσκηση με iaito, ειδικά μέχρι το επίπεδο του 3 dan, θεωρείται επιβεβλημένη για λόγους ασφάλειας. Με τη χρήση ενός iaito, κάποιος μπορεί να μάθει τις κινήσεις των katas χωρίς το κίνδυνο να κοπεί. Καθώς το επίπεδο και οι ικανότητες ενός iaidoka εξελίσσονται (δηλαδή από 2 έως 4 Dan), η εξάσκηση εμπλουτίζεται με την εκπαίδευση στον χειρισμό του iaito ακριβώς σαν να είναι shinken (με κοφτερή λάμα). Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η προετοιμασία για το πέρασμα στη χρήση shinken.

Τονίζεται ότι η αγορά ενός shinken αποτελεί μια σημαντική δαπάνη. Αφετέρου, για την επιλογή ενός shinken πρέπει κάθε iaidoka να διαθέτει την ικανότητα να διακρίνει ποιο ξίφος είναι κατάλληλο για την εξάσκησή του αξιολογώντας τον τρόπο με τον οποίο είναι κατασκευασμένο: τις διαστάσεις (μήκος, βάρος, ζύγισμα-κέντρο βάρους, σχήμα), τον κατασκευαστή, το είδος του μετάλλου, την μέθοδο κατασκευής, την ποιότητα και επιλογή των υλικών συναρμολόγησης (tsuba, habaki, menuki, fuchi kashira κ.λπ.).

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Στην ελεύθερη αγορά κυκλοφορούν σε αφθονία ακατάλληλα και συχνά επικίνδυνα ξίφη.Πότε μπορεί ένας iaidoka να ξεκινήσει να εξασκείται με shinken;


Μόνο μετά από μακρά εμπειρία και συστηματική εξάσκηση μπορεί ένας iaidoka να θεωρηθεί κατάλληλος για να αντικαταστήσει το iaito με ένα shinken.
Αυτονόητο κριτήριο είναι η πολύ καλή γνώση χειρισμού του ξίφους, η δεξιοτεχνία και η ακρίβεια. Εάν κάποιος θα έπρεπε να συνδέσει αυτή την εμπειρία και ικανότητα με έναν βαθμό, θα μπορούσε να πει ότι το 3rd Dan (αναγνωρισμένο από την Ελληνική Ομοσπονδία Kendo Iaido Naginata - ΕΟΚΙΝ) μπορεί να θεωρηθεί ως ελάχιστο επίπεδο από το οποίο θα ήταν δυνατό να ξεκινήσει κάποιος να ασκείται με shinken.
Σημειώνεται ότι η Τεχνική Επιτροπή δεν μπορεί να απαγορεύσει ούτε να ελέγξει τη χρήση shinken μέσα στα dojo. Αυτό ανατίθεται εξ’ ολοκλήρου στην αρμοδιότητα του εκπαιδευτή του dojo, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τους ασκούμενους. Εντούτοις, η Τεχνική Επιτροπή προτρέπει εντόνως τους εκπαιδευτές να αποθαρρύνουν τους μαθητές τους μέχρι 3ο Dan από τη χρήση shinken.

Ο βαθμός ικανότητας μπορεί να αποτελεί αντικειμενικό κριτήριο, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλα κριτήρια όπως η ωριμότητα του χαρακτήρα, η σοβαρότητα και η συνέπεια που επιδεικνύει ένας ασκούμενος μέσα αλλά και έξω από το dojo. Ένας εκπαιδευτής πρέπει να συνυπολογίσει πολλούς παράγοντες πριν επιτρέψει σε έναν μαθητή του να χρησιμοποιεί shinken και πρέπει να κρίνει με μεγάλη αυστηρότητα. Επίσης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την απόφασή του αν στην πορεία διαπιστώσει ότι ο ασκούμενος δεν επιδεικνύει την πρέπουσα συμπεριφορά.

Η Τεχνική Επιτροπή έχει διαπιστώσει ότι η χρήση shinken σε χαμηλό επίπεδο καθυστερεί την πρόοδο του ασκούμενου, καθώς ο δεδομένος κίνδυνος φορτίζει με περισσότερο άγχος τον ασκούμενο, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η συγκέντρωση που οφείλει να διαθέτει προκειμένου να βελτιώσει την τεχνική του.Ποια είναι η σημαντικότερη προτεραιότητα για τους εκπαιδευτές Iaido;


Κάθε εκπαιδευτής πρέπει να έχει σαν πρώτη προτεραιότητα την υγεία, την ασφάλεια και σωματική ακεραιότητα των μαθητών του. Με αυτό το κριτήριο οφείλει να διεξάγει την διδασκαλία του.

Το Iaido απαιτεί να είμαστε συγκεντρωμένοι και να επιδεικνύουμε κάθε στιγμή υπεύθυνη συμπεριφορά. Η πειθαρχία είναι επιτακτική σε ένα dojo κατά τη διάρκεια της εξάσκησης. Η απείθαρχος και ανεύθυνη συμπεριφορά αποτελεί ενδεχόμενη αιτία για πρόκληση ατυχήματος.
Ο εκπαιδευτής που θα διαπιστώσει ανάλογη συμπεριφορά από κάποιο μέλος, οφείλει αμέσως να παρατηρήσει το απείθαρχο μέλος και εφόσον αυτό δεν επανέρχεται σε τάξη θα πρέπει να αποβληθεί από το dojo. Εάν το ανυπάκουο μέλος εξακολουθεί να επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά, θα πρέπει να του απαγορευτεί η είσοδος στο dojo και να αναφερθεί στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της Ομοσπονδίας.

Το Iaido απευθύνεται σε άτομα διαφορετικών ηλικιών, φύλλων και φυσικών ικανοτήτων. Κάθε ασκούμενος πρέπει να προσαρμόζει την εξάσκησή του ανάλογα με την ηλικία του και τη φυσική του κατάσταση. Για τον λόγο αυτό οφείλει να ενημερώνει τον εκπαιδευτή για οποιαδήποτε αδυναμία ή πρόβλημα μπορεί να υπάρχει στην εκτέλεση κάποιας άσκησης.
Πριν την είσοδο στο dojo θα πρέπει να ελέγχουμε ότι βρισκόμαστε στην κατάλληλη φυσική, ψυχολογική και πνευματική κατάσταση για να εξασκηθούμε. Επίσης θα πρέπει να ελέγχουμε την καλή κατάσταση του εξοπλισμού μας.
Όταν ένας ασκούμενος αντιμετωπίζει κάποιο θέμα υγείας κατά κανόνα θα πρέπει να διακόπτει την εξάσκηση μέχρι την αποκατάσταση της καλής υγείας του και θα πρέπει να ενημερώσει τον εκπαιδευτή του.
Όταν κάποιος αισθανθεί ξαφνική αδιαθεσία θα πρέπει να σταματήσει αμέσως την εξάσκηση και να ενημερώσει τον εκπαιδευτή του. Σε κάθε περίπτωση είναι ευθύνη του ασκούμενου να ενημερώνει τον εκπαιδευτή για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να υπάρχει.

Η εξάσκηση στο Iaido πρέπει να διεξάγεται σε περιβάλλον ηρεμίας με οδηγό την ειλικρίνεια και την ομαδικότητα. Δεν υπάρχει χώρος για εγωισμούς, αστεϊσμούς και παράτολμες επιδείξεις ικανοτήτων σε ένα dojo.

Τεχνική Επιτροπή Iaido - Jodo της ΕΟΚΙΝ

Πρόεδρος:
Μ. Παδράς (Iaido 5 Dan, Jodo 2 Dan)
Μέλη:
Κ. Μαντζάρας (Iaido 5 Dan, Jodo 4 Dan)
Γ. Πελέκης (Iaido 5 Dan)
Ι. Κυριακόπουλος (Iaido 4 Dan)
I. Παπαδόπουλος (Iaido 4 Dan)