Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

2ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Iaido, 2009Το 2ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Iaido 2009 πραγματοποιήθηκε την 5 Απριλίου 2009 στο Βόλο.
Οι αθλητές αγωνίστηκαν στις παρακάτω κατηγορίες και έλαβαν:

Κατηγορία Mudan A (6-4 kyu): Κρητικού Κ. (1η θέση), Κλειαγκώνης Ν. (2η θέση), Παπαγεωργόπουλος (3η θέση).

Κατηγορία Mudan Β (3-1 Kyu): Γλεντής Α. (1η θέση), Ροδινός Θ. (2η θέση), Σιελλής Π. (3η θέση), Σακελαρίου-Δήμου Σ. (3η θέση), V. Woellwarth Θ. (Kantosho / Fighting Spirit).

Κατηγορία Dan (1 και 2 dan): Κοκκίνου Μ. (1η θέση), Καταρνιάς Κ. (2η θέση), Παπαδόπουλος Ι. (3η θέση), Κιουστελίδης Β. (3η θέση), Μουλαγιάννης Π. (Kantosho / Fighting Spirit).

(Τελικός Κατηγορίας Dan: Μαρία Κοκκίνου vs Κώστας Καταρνιάς)

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες.

Τεχνική Επιτροπή Iaido - Jodo της ΕΟΚΙΝ

Πρόεδρος:
Μ. Παδράς (Iaido 5 Dan, Jodo 2 Dan)
Μέλη:
Κ. Μαντζάρας (Iaido 5 Dan, Jodo 4 Dan)
Γ. Πελέκης (Iaido 5 Dan)
Ι. Κυριακόπουλος (Iaido 4 Dan)
I. Παπαδόπουλος (Iaido 4 Dan)