Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2009

1η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ IAIDO

                              
Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2009 και με ιδιαίτερη επιτυχία, ολοκληρώθηκε η 1η Εκπαιδευτική Ημερίδα Διαιτησίας Iaido, υπό την αιγίδα της ΕΟΚΙΝ και την επιμέλεια της Τεχνικής Επιτροπής.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οικοδεσπότες αυτής της διοργάνωσης ΑΣ ΑΙΚΙΝΤΟ ΑΘΗΝΩΝ και την ιδιαίτερη επιμέλεια του κ. Ι. Κυριακόπουλου, καθώς και στον sensei Wim Van Mourik (5 Dan Iaido), που με την θεωρητική και πρακτική διδασκαλία του τέθηκαν οι βάσεις για τον δρόμο προς ορθές και τεκμηριωμένες διαιτησίες.

Οι σημειώσεις που ακολουθούν προέρχονται από την Ημερίδα και παρόλο που δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την καθεαυτή διδασκαλία είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την υπενθύμιση των σημαντικότερων σημείων.

Η διδασκαλία ξεκίνησε με το τυπικό – διαδικαστικό μέρος της σωστής εναλλαγής των διαιτητών, χαιρετισμών, χειρισμών σημαιών και προσφώνησης των εντολών.
Στο Θεωρητικό μέρος έγινε αναλυτική συζήτηση πάνω σε όλα τα σημεία προσοχής κατά την εκτέλεση των kata, όπως αυτά αναφέρονται στο Εγχειρίδιο της ZNKR με τίτλο «Zen Nippon Kendo Renmei Iai» (έκδοση στα αγγλικά Μαρτίου 2004).
Στη συνέχεια έγινε συζήτηση πάνω τους κανονισμούς που διέπουν τους αγώνες, τόσο από την πλευρά του αγωνιζόμενου όσο και από την πλευρά των διαιτητών. Και εδώ, η συζήτηση έγινε με βάση το αντίστοιχο Εγχειρίδιο της ZNKR με τίτλο «The Regulations of Iaido Shiai and Shinpan» & «The subsidiary rules of Iaido Shiai and Shinpan» (αναθεωρημένη έκδοση 1η Οκτωβρίου 1996).
Τονίστηκε ιδιαίτερα ότι όλοι οι δάσκαλοι, εξεταστές και διαιτητές θα πρέπει να έχουν μελετήσει πολύ προσεκτικά αυτά τα δύο εγχειρίδια και να έχουν ξεκαθαρίσει όλες τις πιθανές απορίες και να ανατρέχουν ή να αναφέρονται σε αυτά σε περίπτωση που δυσκολεύονται να εξηγήσουν κάτι που αφορά κανονισμούς αγώνων ή σωστής εκτέλεσης των kata.

Ποια λάθη στην εκτέλεση των kata θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρά;

  1. "Μετακίνηση" του σπαθιού (και της tsuka kashira) κατά την τοποθέτηση των χεριών στην λαβή.
  2. Ανοικτό coiguchi (όταν το αριστερό χέρι είναι πάνω του), μετά την ξιφούλκηση και πριν το noto.
  3. Αδύναμο κόψιμο.
  4. Αστάθεια του σπαθιού μετά το τέλος του κοψίματος ή διόρθωση της θέσης του.
  5. Λάθος θέση σώματος και σπαθιού μετά το τελικό κόψιμο.
  6. Λάθος hasuji (παρατηρούμε την seppa).
  7. Η απλή κίνηση καρπού (snap) χωρίς να συνοδεύεται με κίνηση του χεριου, δεν υποδηλώνει σωστό κόψιμο.
  8. Λάθη στην κίνηση του σώματος και στις αλλαγές κατεύθυνσης
  9. Η συγκέντρωση και η κατάσταση επιφυλακής (zanshin) πρέπει να διατηρείται χωρίς διακοπή και σε όλη την εξέταση ή αγώνα μέχρι το τέλος.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για το «Κεφάλαιο 7» από το εγχειρίδιο της ZNKR με τίτλο «The subsidiary rules of Iaido Shiai and Shinpan», και ακολούθησε λεπτομερής ανάλυση στα βασικά και στα συμπληρωματικά σημεία προσοχής κατά την Διαιτησία και τις Εξετάσεις στο ZNKR IAI.

Τέλος, ο sensei Van Mourik αναφέρθηκε στα λόγια του sensei Shoejima (8 Dan Hanshi), ο οποίος έχε πει ότι: Iai είναι η Τέχνη του Σπαθιού και ως Τέχνη δεν μπορεί να έχει στοιχεία βίας αλλά θα πρέπει να περιέχει Αρμονία και Εξυπνάδα.


Ευχαριστούμε θερμά τον sensei Van Mourik για τη διδασκαλία του.

Τεχνική Επιτροπή Iaido - Jodo της ΕΟΚΙΝ

Πρόεδρος:
Μ. Παδράς (Iaido 5 Dan, Jodo 2 Dan)
Μέλη:
Κ. Μαντζάρας (Iaido 5 Dan, Jodo 4 Dan)
Γ. Πελέκης (Iaido 5 Dan)
Ι. Κυριακόπουλος (Iaido 4 Dan)
I. Παπαδόπουλος (Iaido 4 Dan)