Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2009

1ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Iaido, 2008


Το 1ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Iaido 2008 πραγματοποιήθηκε την 11η Μαϊου 2008 στη Θεσσαλονίκη.

Μετά από μία σειρά από πολύ ενδιαφέροντες αγώνες το τέλος του πρωταθλήματος βρήκε τα εξής αποτελέσματα:

Κατηγορία Mudan A (6 kyu - 4 kyu): Δημητριάδης Μ. (1η θέση), Τζιάκος Ι. (2η θέση), Γανούλη (3η θέση), Ανεστόπουλος (3η θέση), Γιανούλη (Kantosho / Fighting Spirit).


Κατηγορία Mudan B (3 kyu - 1 kyu): Γλεντής Α. (1η θέση), Σακελαρίου-Δήμου Σ. (2η θέση), Μητροπούλου Δ. (3η θέση), Κατσούλης Δ. (3η θέση), Μητροπούλου Δ. (kantosho / Fighting Spirit)

Κατηγορία Shodan (1 Dan): Κυριακόπουλος Ι. (1η θέση), Μουλαγιάννης Π. (2η θέση), Κοροπούλης Γ. (3η θέση), Παπαδόπουλος Ι. (3η θέση), Κλάππας Ν. (kantosho / Fighting Spirit)

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα.

Τεχνική Επιτροπή Iaido - Jodo της ΕΟΚΙΝ

Πρόεδρος:
Μ. Παδράς (Iaido 5 Dan, Jodo 2 Dan)
Μέλη:
Κ. Μαντζάρας (Iaido 5 Dan, Jodo 4 Dan)
Γ. Πελέκης (Iaido 5 Dan)
Ι. Κυριακόπουλος (Iaido 4 Dan)
I. Παπαδόπουλος (Iaido 4 Dan)