Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

23rd European Iaido Championship 2016


Το 23o Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Iaido 2016 θα πραγματοποιηθεί στις 19 - 20 Νοεμβρίου 2016, στην Βουδαπέστη, Ουγγαρίας. Θα προηγηθεί σεμινάριο στις 17-18 Νοεμβρίου.

Την τριμελή επιτροπή της Παν-Ιαπωνικής Ομοσπονδίας Kendo θα απαρτίζουν οι:
1) Mr. Takashige Yamazaki, Iaido Hanshi 8 Dan
2) Mr. Teruo Mitani, Iaido Hanshi 8 Dan
3) Mr. Hachiro Nakano, Iaido Hanshi 8 Dan

Στο πρωτάθλημα θα λάβει μέρος η χώρα μας με πολυμελή αποστολή στις ατομικές κατηγορίες: mudan και 1-5 dan, καθώς και στην ομαδική κατηγορία.

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθείστε την διεύθυνση: http://eic2016.hu/

Για τα αποτελέσματα των αγώνων ακολουθήστε την διεύθυνση:
http://eic2016.hu/drawings/

Τεχνική Επιτροπή Iaido - Jodo της ΕΟΚΙΝ

Πρόεδρος:
Μ. Παδράς (Iaido 5 Dan, Jodo 2 Dan)
Μέλη:
Κ. Μαντζάρας (Iaido 5 Dan, Jodo 4 Dan)
Γ. Πελέκης (Iaido 5 Dan)
Ι. Κυριακόπουλος (Iaido 4 Dan)
I. Παπαδόπουλος (Iaido 4 Dan)