Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2015

Επίδειξη IAIDO και JODO κατά το 16 WKC 2015

Οι παρακάτω επιδείξεις Iaido και Jodo με τα kata της All Japan Kendo Federation έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του 16ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Kendo, που πραγματοποιήθηκε στο Nippon Βudokan -Τόκυο στις 29-31 Μαϊου 2015.
 
 
 

Τεχνική Επιτροπή Iaido - Jodo της ΕΟΚΙΝ

Πρόεδρος:
Μ. Παδράς (Iaido 5 Dan, Jodo 2 Dan)
Μέλη:
Κ. Μαντζάρας (Iaido 5 Dan, Jodo 4 Dan)
Γ. Πελέκης (Iaido 5 Dan)
Ι. Κυριακόπουλος (Iaido 4 Dan)
I. Παπαδόπουλος (Iaido 4 Dan)