Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010

Το δέσιμο της ζώνης (Obi)

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για το δέσιμο της ζώνης (obi) για την εξάσκηση στο Iaido.
Τα βίντεο που ακολουθούν δείχνουν μερικούς από αυτούς τους τρόπους.

Τεχνική Επιτροπή Iaido - Jodo της ΕΟΚΙΝ

Πρόεδρος:
Μ. Παδράς (Iaido 5 Dan, Jodo 2 Dan)
Μέλη:
Κ. Μαντζάρας (Iaido 5 Dan, Jodo 4 Dan)
Γ. Πελέκης (Iaido 5 Dan)
Ι. Κυριακόπουλος (Iaido 4 Dan)
I. Παπαδόπουλος (Iaido 4 Dan)