Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

Εξεταστές Iaido για το έτος 2010

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΟΚΙΝ, καταρτίστηκε για το 2010 η "Κατάσταση Εξεταστών" και αποτελείται από τους:

Κ. Μαντζάρας (Θεσσαλονίκη), Χ. Μπαρμπέρης (Καβάλα),
Ι. Παπαδημητρίου και Β. Γιαννακούλας (Βόλος),
Σ. Δροσουλάκης, Μ. Παδράς, Γ. Πελέκης και Ι. Κυριακόπουλος (Αθήνα).

Τεχνική Επιτροπή Iaido - Jodo της ΕΟΚΙΝ

Πρόεδρος:
Μ. Παδράς (Iaido 5 Dan, Jodo 2 Dan)
Μέλη:
Κ. Μαντζάρας (Iaido 5 Dan, Jodo 4 Dan)
Γ. Πελέκης (Iaido 5 Dan)
Ι. Κυριακόπουλος (Iaido 4 Dan)
I. Παπαδόπουλος (Iaido 4 Dan)