Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Το πρώτο 4ο Dan σε Έλληνα Iaidoka

Στις 12/12/2009 και κατά τη διάρκεια του ABKF Winter Seminar 2009, μετά από επιτυχή δοκιμασία απενεμήθη ο βαθμός του 4ου Dan Iaido στον sensei Σ. Δροσουλάκη.

Η Τ.Ε. συγχαίρει θερμά τον sensei Δροσουλάκη για την επιτυχία του, ευχόμενη και άλλοι έλληνες iaidokas να ακολουθήσουν.

Τεχνική Επιτροπή Iaido - Jodo της ΕΟΚΙΝ

Πρόεδρος:
Μ. Παδράς (Iaido 5 Dan, Jodo 2 Dan)
Μέλη:
Κ. Μαντζάρας (Iaido 5 Dan, Jodo 4 Dan)
Γ. Πελέκης (Iaido 5 Dan)
Ι. Κυριακόπουλος (Iaido 4 Dan)
I. Παπαδόπουλος (Iaido 4 Dan)